Ineffektiv kontrol af tagpap øger risiko for brandfare

En svag kontrol og lemfældig omgang med ikke-godkendte tagpapmaterialer vækker bekymring blandt byggeriets aktører, der nu efterspørger mere kontrol

- I Dansk Byggeri oplever vi, at der er nogle tagpapprodukter på markedet, som ikke lever op til de kvaliteter, der forventes, i forhold til de betegnelser de anvender og markedsfører sig med. Derfor er der behov for mere kontrol på området, siger Jan Alstrøm, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

Energistyrelsen har ansvar for, at byggevarer og herunder tagpapprodukter, der markedsføres i Danmark, lever op til gældende normer og krav. Kontrollen foregår under den såkaldte Markedskontrol. Men ifølge Jan Alstrøm kan man diskutere, om Energistyrelsen i tilstrækkeligt omfang foretager en aktiv kontrol af selve produktet eller alene ser på importørens og producentens fremlagte dokumenter.

At bygge med tagpap er blevet mere og mere populært, og den udvikling vil tagpapbranchen gerne fastholde. Og her spiller mere kontrol en vigtig rolle:

- Vi skal være sikre på, at produkter og metoder opfylder gældende krav. Det rammer hele branchen, hvis nogle tagpapprodukter ikke opfylder kravene, så fx brandsikkerheden bringes i fare, siger Ole Wissing, der er direktør i Indkøbsforeningen INTA og importør af tagpap.

Han påpeger, at stadig mere åbne grænser og en overfladisk kontrol gør det nemt at importere ikke-godkendte byggematerialer, herunder også tagpap, til Danmark. Michael Vesterløkke, sektionsleder og seniorspecialist inden for renovering og byggeteknik i Cowi, supplerer:

- Der er et behov for mere kontrol, fordi de udenlandske produkter måske er afprøvet i forhold til andre standarder og betingelser eller slet ikke er afprøvet overhovedet. Vi oplever, at nogle entreprenører importerer udenlandske produkter, der ikke i samme omfang er afprøvet og dokumenteret som de danske.

- Det er vigtigt, at tagpappen er flyvebrandgodkendt og har den elasticitet, som den skal have. Men det er mindst lige så vigtigt, at man kan stole på de oplysninger og specifikationer, der bliver givet om produktet, siger Michael Vesterløkke.

Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har i mere end 30 år arbejdet for bedre produktkvalitet, informationer og anvisninger. Hos TOR er man nervøse for, at kvaliteten og sikkerheden i tage med tagpap svækkes, med mindre kontrollen forbedres, og det sikres, at alle produkter lever op til gældende krav.

- Hvis Markedskontrollen skal kunne bruges til noget, skal kontrollen følge med i, hvad der foregår og følge op på de produkter, der leveres ude på byggepladserne. Det er nødvendigt at komme ud i det virkelige liv, der hvor materialerne bruges, for at finde de produkter, der ikke overholder gældende krav, siger Tommy Bunch-Nielsen, sekretariatschef i TOR og fortsætter:

- Energistyrelsen laver kun planlagte kontroller og kampagner, hvor de sender advarsler ud i forvejen. Det er samtidigt et problem, at de kun vil se på papirarbejdet. En generel overvågning af markedet og en proaktiv indsats over for dem, der markedsfører ikke-godkendte tagpapprodukter, ser vi desværre ikke meget til.

Ny kontrol for bedre brandsikkerhed

Klaus Andersen, arkitekt i Birch & Svenning A/S, har på trods af udførlige fagbeskrivelser med henvisning til de forskellige produktkrav erfaret, at der er tagpapprodukter på markedet, som ikke lever op til brandmodstandsevnen:

- Det er vigtigt med mere kontrol, så man kan sikre sig, at de krav, der bliver stillet i Bygningsreglementet, rent faktisk også bliver overholdt. Det er et krav, at tagdækning skal være testet i henhold til Broof(t2), og det er et problem, hvis ikke det er det.

I TOR bekræfter man, at brandsikkerheden kan være i fare, hvis de produkter, der importeres til landet, ikke har de egenskaber, som TOR foreskriver:

- For 15 år siden havde vi en stor brandsag med tagpap, og siden da har danske producenter og importører gjort sig store anstrengelser for at sikre, at de brandtekniske egenskaber og dokumentationer er i orden. Det har stor betydning for folks sikkerhed, at brandkravene bliver overholdt, siger Tommy Bunch-Nielsen.

Den manglende offentlige kontrol og de seneste års øgede import af tagpap med tvivlsomme egenskaber og dokumentation har nu fået TOR til at tage sagen i egen hånd.

I dette forår indfører TOR en ny frivillig kontrolordning, TOR Godkendt, der skal værne om tilliden til tagpap hos byggeriets aktører. Ordningen vil komme til at omfatte stikprøvekontrol på byggepladserne og skal sikre, at tagpappen bliver valgt ud fra de specifikationer og materialekrav, der er beskrevet i TOR’s anvisning 24, Bygningsreglementet og de gældende krav.