Kofi Annan, Al Gore og nu også Kalundborg Symbiosen

Kalundborg Symbiose, som Gyproc har været en aktiv del af siden 1972, er netop blevet tildelt den internationale og prestigefyldte Gothenburg Sustainability Award. Prisen, der tidligere er blevet tildelt bl.a. Kofi Annan, Al Gore og Gro Harlem Brundtland overrækkes til en officiel ceremoni i Göteborg den 24. oktober.

 

Kalundborg Symbiose har eksisteret i mere end 45 år og er i dag en pioner inden for den cirkulære tilgang til produktion. Her arbejder offentlige og private virksomheder sammen i et partnerskab med fokus på, at én virksomheds rest er én anden virksomheds ressource. Med indbyrdes aftaler og intelligent styring har man opnået at udnytte spildvarme og affaldsprodukter, ved at virksomhederne køber eller bortskaffer overskud fra hinanden og bruger det i egen produktion.

 

”Vi er meget glade og stolte over at modtage den hæderfulde pris. Partnerskabet bygger på sund fornuft og samarbejde, men også på en omfattende tillid mellem partnerne. En tillid til, at man kan dele udfordringer med hinanden og finde fælles løsninger, der skaber værdi for alle involverede parter,” siger Michael Hallgren, der er bestyrelsesformand i Kalundborg Symbiose samt produktionsdirektør på Novo Nordisk Kalundborg.

 

Gyprocs rolle i Symbiosen

Hos Gyproc har Symbiosen været en del af vores forretning siden 1972, da det allerførste symbioseprojekt startede. I stedet for at brænde gas af, solgte Statoil det til brug for tørring af vores gipsplader. Senere blev overskudsgassen erstattet af naturgas.

 

I 1993 blev det så til et samarbejde med DONG Energy, hvor DONG Energy etablerede et røgrenseanlæg på Asnæsværket til at afsvovle røgen fra værket. Når røgen renses for svovl, omdannes kalksten til industrigips, som kan bruges som råmateriale i produktionen af gipsplader. Og det er denne industrigips, der i dag sælges til Gyproc og erstatter importeret naturgips. Restproduktet fra det, der i dag hedder Ørsted, er med til at sikre, at 85 procent af materialet i vores produkter i dag er genbrug.

 

”Som del af Kalundborg Symbiose glæder vi os meget over prisen. For Gyprocs vedkommende går gips, som er et restprodukt fra Asnæsværket, direkte ind i vores produktion. Det er et godt eksempel på hele grundtanken i Symbiosen, og på hvordan samarbejdet gavner både økonomien og miljøet,” udtaler direktør for Gyproc og Saint-Gobain Denmark, Mogens Nielsen.

 

Symbiosen skaber vækst i lokalsamfundet og understøtter virksomhedernes arbejde med CSR og omstillingen til grøn energi, og partnerskabet har høje ambitioner om at forsætte udviklingen af symbiosen, så de kan forsætte med at vise vejen for andre industrielle partnerskaber og være til inspiration i hele verden.

 

Læs mere om Kalundborg Symbiose

 

Saint-Gobain Denmark A/S, Gyproc tilbyder kompetencer og løsninger med fokus på et godt miljø og velvære for mennesker. Vi udvikler og leverer innovative, sikre og bæredygtige systemer til letbyggeri baseret på gips og stål. Alle Gyproc systemer er 100% genanvendelige og har dokumenterede miljøvaredeklarationer (EPD).

Gyproc er en del af den internationale Saint-Gobain Group, grundlagt i Frankrig i 1665. Saint-Gobain har 190.000 ansatte i 64 lande. Gruppen udvikler, producerer og distribuerer innovative produkter til byggeindustrien, med det formål at tilbyde komfortable og bæredygtige løsninger med fokus på menneskets leverum.

Saint-Gobain ejer varemærket Gyproc®.

Denne artikel er publiceret af Saint-Gobain Danmark A/S i kategorien

Flere artikler fra Saint-Gobain Danmark A/S

Brandklassen har betydning, når det gælder

Det er truslen om brand, der udgør en af de største risici for mennesker i det byggede miljø. Ifølge Beredskabsstyrelsen har vi i Danmark...

Kofi Annan, Al Gore og nu også Kalundborg Symbiosen

Kalundborg Symbiose, som Gyproc har været en aktiv del af siden 1972, er netop blevet tildelt den internationale og prestigefyldte...

Gyproc har altid tænkt cirkulært – og det fortsætter vi med

Den cirkulære økonomi, hvor alt genbruges og genanvendes er en nødvendig i en verden af knappe ressourcer. Gyproc har tænkt cirkulært i...

ODEON vinder Grand Prix pris i Lissabon

Det 11. Saint-Gobain Gypsum International Trophy Awards blev for nylig afholdt i Lissabon, hvor 87 projekter fra 37 lande konkurrerede om...

Ny akustikplade sikrer endnu bedre lydkomfort

Med den nye akustiske plade Gyptone Acoustic Sealed kan akustikken yderligere forbedres i rum med perforerede akustiklofter.Nu kan...

Vores nye DGNB-konsulenter er klar til at hjælpe

Hos Saint-Gobain Gyproc arbejder vi dagligt med rådgivning til byggebranchen, herunder bæredygtige løsninger ift. DGNB certificerede...