Korallen

:
marts 2007

Det rene, lette og funktionelle arkitektoniske stil er bibeholdt fra RUC’s øvrige nybyggerier, alle efter oplæg fra Henning Larsens Tegnestue.

Det rene, lette og funktionelle arkitektoniske stil er bibeholdt fra RUC’s øvrige nybyggerier, alle efter oplæg fra Henning Larsens Tegnestue.

Der er god plads til samvær for kollegianerne på byggeriets store balkoner. Den kendetegnende stern, der kranser byggeriets top, er udført i indfarvet aluminium, leveret og monteret af firmaet Kim Kolbe Blikkenslager.

Korallens centrale og sociale mødesteder er tolv fælles opholdsrum med køkkener og vaskerier placeret i bygningens hjørner med store balkoner. Langs gangarealerne er der tillige placeret otte åbne opholdsområder.

Badekabinerne beklædt med træ. Døre og karme fra Swedoor-Jutlandia, Vest-Wood Danmark A/S, er udført af tømrer- og snedkerfirmaet Frode Rasmussen Eftf. for AH-Byg A/S.

previous next

"Korallen" - RUC's nye ikon

”Korallen” danner en foreløbig afslutning på Henning Larsens Tegnestues samlede masterplan for RUC mod sydøst med 108 nye ungdomsboliger i Trekroner-området

Byggefakta

Korallen
Universitetsvej
4000 Roskilde
Danmark

Bygherre:
RUIB Roskilde
Arkitekt:
Henning Larsen Architects A/S
Hovedentreprenør:
Jorton A/S, AH Byg A/S
Ingeniør:
Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S
Areal:
5500 kvm.
Byggesum: 
85 mio. kr.

 

Trods mange års indsats bor kun hver ottende studerende på Roskilde Universitetscenter i dag i Roskilde. Det har medført, at det pulserende studiemiljø, som kommunen havde forventet, da universitetet blev bygget, stort set er udeblevet. Derfor har Roskilde Kommune lanceret en "universitetsby-strategi", der skal råde bod på de utilstrækkelige boligforhold i området. Strategien omfatter bl.a. opførelsen af 500 nye ungdomsboliger, mere samarbejde mellem universitetet og byens erhvervsliv, og sidst, men ikke mindst et stort nyt musiksted, der skal overbevise de studerende om, at Roskilde kan konkurrere med det københavnske cafémiljø.

Del af masterplan

Nu er en del af strategien opfyldt med 108 nye ungdomsboliger på Roskilde Universitetscenter i campusområdets sydøstlige ende. Byggeriet, der med henvisning til lysets grønlige refleksion i vinduerne kaldes ”Korallen”, danner en foreløbig afslutning på Henning Larsens Tegnestues samlede masterplan for RUC mod sydøst.

Bygningen er disponeret som et U-formet treetagers volumen, der åbner sig mod et sammenhængende gård- og haveanlæg med bassiner, grillplads og amfiteater og overdækkede arealer.

Bygningen indeholder 108 etværelseslejligheder, heraf seks handicapvenlige, alle med minikøkken i forbindelse med opholdsrum. Samtlige lejligheder er udstyret med fransk altan og stort glasparti fra gulv til loft mod omgivelserne, som giver udsigt og masser af dagslys for den studerende.

De franske altaner er placeret i forskellige positioner på værelserne for at tilgodese variation i værelserne og skabe en visuelt foranderlig facade.

I facadesystemet indsættes desuden døre og ventilationslemme i et varieret, næsten musisk mønster af træ, hvilket er med til at forstærke spillet i facaden og byde på forskellige oplevelser inde i lejlighederne.

Bygningen indeholder 12 fælles opholdsområder, som med deres centrale placeringer i bygningens hjørner udgør bygningens sociale og arkitektoniske kulmination. Opholdsområderne har alle tilknyttet køkken, vaskeri og en meget stor sydvestvendt balkon.

Reserveret udlændinge

Trods rettidige og grundige forberedelser føjede naturen en streg i regningen for færdiggørelsen af byggeriet. Da de internationale studerende ankom til deres nye kollegium ved RUC i august, mødte de en byggeplads med håndværkere i fuld aktivitet og ufærdige værelser.

I september var forsinkelsen indhentet, ungdomsboligerne taget i brug, og de studerendes besværligheder glemt til fordel for de velindrettede boliger i den stilrene, funktionelle arkitektur, hvormed Henning Larsens Tegnestue har præget det meste af RUC.

Den forsinkelse, der er sket i byggeprojektet, skyldes i alt væsentligt den strenge og langvarige frost sidste vinter.

Ikon for universitetet

”Korallen” er synlig for de mange, der hver dag passerer Trekroner-området i tog og bil. Bygningen ventes opfattet som en sydøstlig port til campusområdet, der som sådan vil være et ikon for universitetet.

Sydfacaden af byggeriet flugter med masterplanens sydlige layoutlinjer i lighed med Universitetsbiblioteket og de nyere etaper. På den måde vil bygningen være med til at fuldstændiggøre og definere campusområdet i tråd med intentionerne i masterplanen.

Det var tegnestuens hensigt at skabe en bygning, som indgår i den arkitektoniske såvel som den planlægningsmæssige helhed, der udgøres af det eksisterende og kommende RUC.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2006 nr. 6

Butikscenter

Butiksejendom

Effektiv markedsføring i glas og marmor

Butikscenter

Bytorv Horsens

Handelstorv i Horsens

Sport

Essex Park Randers

Ny ramme om Randers FC

Butikscenter

Gallerierne

Shoppingmekka i bymidten

Bolig

Garnisonsparken

Svævende boliger i et levende område

Skole

IBC Kolding

IBC blev firlænget

Bolig

Kompasset

Tårnby 2

Ungdomsbolig

Korallen

"Korallen" - RUC's nye ikon

Museum

Louisiana

Louisiana cyborg

Bolig

Park Risskov

Begynderbolig i nordisk stil

Sport

Prismen

Lærestykke i form og styrke

Sport

Prismen

Lærestykke i form og styrke

Butikscenter

Ringstedet

Tidløst storcenter i Ringsted

Skole

Skolen på Islands Brygge

Skole med let udtryk

Bolig

Strandbyhus

Esbjerg fra alle sider

Bolig

Søfryd

Ny bydel med egen sø

Domicil

WHO

Et smykkeskrin