Søfryd

:
marts 2007

Søfryd er tegnet af JWH Arkitekter og Tema Arkitekter med henvisning til kendte historiske parkbebyggelser som f.eks. Arne Jacobsens ”Bellavista”. Den nye bebyggelse fremstår med lyse, lette og transparente bygningskroppe kontrasteret af frie og stramme træformationer.
Tri-Consult

Facaderne folder de spejlende og gennemsigtige glaspartier og murværket til et varieret mønster og en oplevelsesrig komposition, der danner vægge i bebyggelsens grønne parkrum.

Søfryds døre og karme er fra Swedoor-Jutlandia. I forbindelse med montagen af samtlige vinduer og døre i nybyggeriet har Penka Fugning udført fugearbejdet. Everfloor er leverandør af byggeriets trægulve.
 

previous next

Ny bydel med egen sø

Søfryd er det seneste byggeri af en helt ny moderne bydel til den gamle Københavnske forstad Måløv

Byggefakta

Søfryd
Søfryd
2760 Målev
Danmark

Bygherre:
Skanska Danmark A/S
Totalentreprenør:
Skanska Danmark A/S
Ingeniør:
Tri-Consult A/S
Areal:
3800 kvm.
Byggesum: 
50 mio. kr.

I løbet af et par år vil en helt ny bydel skyde op og blive hjem for op mod 3.000 mennesker i Måløv. Søndergaard, som bydelen kaldes, etableres omkring en helt ny kunstig sø. Lokalplanen for området indeholder bl.a. elementer om miljø, forebyggelse af kriminalitet og fremme af kunst. Skanska Danmark er med i udviklingen af området og opfører 130 ejerboliger udført som 5-etagers byggeri, hvoraf 1. etape omfatter 38 boliger.

Vinkelformede karreer

Byggeriet er vinkelformede karreer, længehuse og punkthuse med direkte udkig til den nyanlagte sø. Arkitektfirmaet AA Arkitekter vandt i sin tid var i sin tid byplanskonkurrencen for hele Søndergårdsarealet, og Søfryd er den seneste udvidelse af området, tegnet af JWH Arkitekter og Tema Arkitekter.

Måløv har været en landsby i 800 år og er fortsat en by på landet, omskærmet af marker, men med gode trafikforhold og et højt serviceniveau er den også en landsby i storbyen, 18 km fra Rådhuspladsen i København.

Jernbanen danner en naturlig skillelinje mellem det gamle og det nye Måløv, og det er her, Skanska bygger ejerlejligheder – lige op til den nye sø, som netop nu er ved at blive anlagt. Den nye etagebebyggelse i Søndergård forlænger Måløv bymidte fra hovedgaden via Stationstorvet ud i den grønne promenade langs Søndergårdsøen

Forbilledlig arkitektur

Den nye bydel er tegnet af JWH Arkitekter og Tema Arkitekter med henvisning til kendte historiske parkbebyggelser som f.eks. Arne Jacobsens ”Bellavista”. Ud fra samme værdier, men i en nutidig arkitektonisk udformning fremstår den nye bebyggelse med lyse, lette og transparente bygningskroppe, kontrasteret af frie og stramme træformationer, spejlende sig i søen.

Facaderne folder ligeledes de spejlende og gennemsigtige glaspartier og murværket til et varieret mønster eller en oplevelsesrig komposition, der danner vægge i bebyggelsens grønne parkrum.

Promenaden langs søen er parkbebyggelsens forlængelse af Stationstorvet og Måløv hovedgade og vil som sådan kunne fungere som mødested for både bydelens og byens beboere.

Bebyggelsens gavle mod søen tilfører promenaden urbanitet og byarkitektonisk betydning, mens de grønne parkrum mellem bygningerne peger på naturen, det poetiske og rekreative.

Landskabelige træk

Gennem trapperum eller direkte fra parkering ledes man ud i de fælles haveanlæg. Haveanlæggene ved de tre etageboliggrupper orienterer sig mod Sydvest, mod søen områdets dominerende landskabelige træk. Udsigten fra haveanlæggene strækker sig forbi søen og ud over det bagvedliggende kuperede og parkagtige landskab. Fra alle boligveje er der direkte adgang til en søpromenade og et net af stier rundt i hele området.

Bebyggelsens haverum ligger hævet ca. 50 cm over promenaden adskilt ved en lav støttemur og en bøgehæk, som definerer haveanlæggets afgrænsning mod søen, men som ikke hindrer frit udsyn over den.

De grønne rum og deres forskellige formål er bundet sammen med et bånd af planter eller hække, der bugter sig ind mellem de forskellige flader af græs, fliser eller buske. Bebyggelsens bæredygtighed søges sikret ved en gennemgående opmærksomhed på de økologiske og bæredygtige forhold i forbindelse med selve byggeriet og i den senere driftsfase.

Karakterfulde kvaliteter

Bebyggelsens penthouse- og stueetager har fået en særlig udformning for at profilere de særlige kvaliteter, som bygningernes møde med himlen og terrænet byder på.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2006 nr. 6

Butikscenter

Butiksejendom

Effektiv markedsføring i glas og marmor

Butikscenter

Bytorv Horsens

Handelstorv i Horsens

Sport

Essex Park Randers

Ny ramme om Randers FC

Butikscenter

Gallerierne

Shoppingmekka i bymidten

Bolig

Garnisonsparken

Svævende boliger i et levende område

Skole

IBC Kolding

IBC blev firlænget

Bolig

Kompasset

Tårnby 2

Ungdomsbolig

Korallen

"Korallen" - RUC's nye ikon

Museum

Louisiana

Louisiana cyborg

Bolig

Park Risskov

Begynderbolig i nordisk stil

Sport

Prismen

Lærestykke i form og styrke

Sport

Prismen

Lærestykke i form og styrke

Butikscenter

Ringstedet

Tidløst storcenter i Ringsted

Skole

Skolen på Islands Brygge

Skole med let udtryk

Bolig

Strandbyhus

Esbjerg fra alle sider

Bolig

Søfryd

Ny bydel med egen sø

Domicil

WHO

Et smykkeskrin