Skanderborg Fælled

:
december 2016
Skanderborg Fælled - Bygningerne

Skanderborg Fælled er en arkitektonisk sammenstilling af bygningskroppe, der indgår i en større landskabelig komposition, der er indrettet til mange typer aktiviteter for byens borgere.

Skanderborg Fælled - Hovedindgangen

Landskabet omkring bygningerne leder til hovedindgangen, der er placeret i den centrale “hængsel”-bygningsdel i perforeret metal. Indgangen er overdækket af samme bygningsdel.

Skanderborg Fælled - Forpladsen

Forpladsen udgør et centrum for Skanderborg Fælled, og det er her tydeligst, at administrationsbygningen og dobbelthallen er forbundet og dog to bygninger.

Skanderborg Fælled - Restauranten

Modsat hovedindgangen åbner bygningerne sig op til det omkringliggende landskab og kan inddrages i stedets aktiviteter. Restauranten ses i den lavere bygning i midten med stålplader.

Skanderborg Fælled - Foyeren

Den gennemgående foyer er et levende rum med plantevæg og udsyn til gårdrum og landskabet omkring. De smukke naturgulve giver en fin oplevelse af et offentligt og indbydende rum.

Skanderborg Fælled - Administrationsbygningen

Administrationsbygningen er indrettet med åbne etager og god udnyttelse af dagslyset. Et gårdrum midt i karréen giver en anden skala til udsigten.

Skanderborg Fælled - Dobbeltsalen

Den rummelige dobbeltsal kan bruges til alt fra håndboldstævner til koncerter og kongresser. En dobbeltglasvæg med udsmykning af kunstneren Vibeke Tøjner giver indsigt fra bygningens foyer til hallen.

previous next

Det grønne rådhus

Da Skanderborg Kommune stod over for opførelsen af et nyt rådhus, blev det en noget anden version end det klassiske rådhus

Byggefakta

Skanderborg Fælled
Skanderborg Fælled 1
8860 Skanderborg
Danmark

Bygherre:
Skanderborg Kommune
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S, GPP Arkitekter A/S
Arkitekt:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Totalentreprenør:
KPC Herning A/S
Ingeniør:
Bascon A/S
Andre aktører:
Sydøstjyllands Politikreds
Areal:
18424 kvm.
Byggesum: 
250 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2014 - oktober 2016

“Fælled” er det samlende ord for det nye byggeri og dækker dels over, at det er faciliteter til fælles brug for alle, og ligger på et større areal med mange anvendelsesmuligheder. Fra en stribe adresser rundt i Skanderborg Kommune er administrationen med 700 ansatte nu samlet i én bygningsdel, der er koblet sammen af en lavere bygning til Sydøstjyllands Politikreds og en central foyer, der udgør “hængslet” mellem administration og den dobbelte hal, som også er en væsentlig del af Skanderborg Fælled. Den bagvedliggende tanke bag sammenstillingen af disse funktioner er på mange måder bæredygtighed og synergi. Skanderborg Fælled er et åbent og levende hus, hvor borger­en­ kan henvende sig til kommune og politi, spise frokost og dyrke sport. Som Knud Sørensen fra Skanderborg Kommune udtrykker det: Det er Danmarks største forsamlingshus!

Det skal spire og gro

Den arkitektoniske idé bag Skanderborg Fælled er en uformel sammenstilling af bygningsdele i landskabet, hvor de mindre bygninger så vidt muligt er begrønnede, som vokser de op af jorden. Den hvide administrationsbygning svæver som en lys boks henover. Ved denne bygning vokser også rådhusvin op ad liner på facaden. Byggeriet orienterer sig i alle retninger, og i det omkringliggende grønne område ligger forskellige boldbaner, legepladser og andre aktivitetsmuligheder. John Lassen, arkitekt og founding partner ved SHL, fortæller, at konkurrenceprogrammet var godt og fint beskrev, hvad man ønskede af projektet, og at der i den følgende proces har været en god dialog. I programmet ønskede man et bud på mulighederne for at udbygge området med en svømmehal og et kampsportcenter, hvilket fint kan integreres i en ny helhed. Parkeringsarealet er tilsvarende tænkt ind i den landskabelige kontekst og er brudt op i et mere organisk forløb af parkeringsplads­er og mindre, beplantede bakker. Skalaen er nedtonet, og indgang­en ligger naturligt ved den alu­beklædte,­ lette bygningsdel, og således er arkitekturen på mange måder kommet i øjenhøjde med borgerne i Skanderborg.

Samlingspunkt med synergi

Skanderborg Fælled er kommu­nens nye samlingspunkt. Et åbent og tilgængeligt hus for alle borgere.­ Men det er også et ra­tio­nelt hus, der er opført som 2020-standard og har en DGNB-guld­certificering i sigte. Det helt særlige ved dette byggeri er tanken om det multifunktionelle. Mødelokaler kan bruges af alle, kantinen er en restaurant for alle, og byrådssalen er et hjørne af restauranten, der kan lukkes af. Parkeringspladsen er fyldt både dag og aften. Huset er ekstremt multifunktionelt og fleksibelt og brugervenligt. Derved er der banet vej for en synergi­effekt, der giver den ønskede folkelighed.

Kuben Management A/S har været bygherrerådgivere, med GPP Arkitekter A/S som supplerende rådgivere inden for arkitektur. Jens Henrik Haahr fortæller, at det har været et meget succesfuldt projekt, hvor der har været et tæt og stringent samarbejde med bygherren, entreprenøren og rådgiverne. Kuben Management har som bygherrerådgiver samlet informationer gennem brugerinddragelse af ansatte og de tilhørende organisationer og klubber.

Den følgende totalentreprisekonkurrence var udformet med en indbygget rådgiverkonkurrence, således at der blev lagt vægt på den arkitektoniske kvalitet og ikke udelukkende på prisen. Kuben Management har en bred erfaring med bygherrerådgivning og har meget fokus på at undgå tvister og konflikter i processen.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 6

Bolig

Bomidtvest, afd. 81

Boligblokke opgraderet med tilgængelighed

Domicil

Deloitte-domicil, Esbjerg

Fornuftens monument

Uddannelsescenter

KUA3

Kronen på Søndre Campus

Bolig

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger i moderne punkthuse

Bolig

Skoleparken, afd. 5 og 10

Røde murstensfacader i version 2.0

Bolig

Strandtorvet

2300 Vandland

Forsyningsanlæg

Sønderjysk Biogas Bevtoft

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Bolig

Sønderparken, afd. 406

Teglfacader til helhedsløft af 70’er-boliger

Domicil

White House

Domicil med ikonisk ambition