Sønderparken, afd. 406

:
december 2016
Sønderparken, afd. 406 - Materialerne

Ud over det nye tegllook, der erstatter den tidstypiske 70’er-betonfacade, indgår partier med skifer og træ.

Sønderparken, afd. 406 - Vinduespartierne

Nye vinduespartier er med til at give bygningskomplekset større transparens.

Sønderparken, afd. 406 - Facaden

SHT A/S har leveret de karakteristiske teglfacadeelementer. En af blokkene er blevet udstyret med elevatorer og vindfang.

previous next

Teglfacader til helhedsløft af 70’er-boliger

Et flerårigt renoveringsprojekt har gjort Sønderparken tidssvarende både visuelt og funktionsmæssigt

Byggefakta

Sønderparken, afd. 406
Søndermarksvej 92-144
7000 Fredericia
Danmark

Bygherre:
Boligkontoret Fredericia
Arkitekt:
Aarhus Arkitekterne A/S, Sahl Arkitekter A/S, D.A.I. Arkitekter Ingeniører A/S
Totalentreprenør:
Egil Rasmussen A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Kristine Jensens Tegnestue
Areal:
9000 kvm.
Byggesum: 
142 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2016

Sønderparken har nu fået bedre logistik og nyanlagte fællesarealer, en flot og tidssvarende, energirigtig facaderenovering og lejlighedsombygning med bl.a. større vinduespartier. Vi har besøgt afdeling 406 på Søndermarksvej 92-114 – netop færdigrenoveret med helt nyt udtryk i forhold til det tidstypiske treetagers betonbyggeri fra 1979-80. En af blokkene er omdannet med vindfang, elevatorer og fuld tilgængelighed.

Højisolerede facadeelementer med tegl

De nye teglfacader falder først i øjnene. Et smukt kvalitetsløft, der skaber identitet og sammenhæng i kvarteret. I enkelte partier er anvendt skifer og træ som visuel variation. Der er kommet store, lyse vinduespartier fra gulv til loft, som erstatter de smalle vinduesbånd, plus nye vinduer i gavlene.

Arkitekt og projektchef Esben Trier Nielsen fra Aarhus Arkitekterne A/S udtaler:

– Projektet satte fokus på at omdanne facaden ved brug af gedigne materialer med lang levetid, som både lever op til tidens energikrav og giver en markant og nutidig, arkitektonisk karakter. De færdige sandwichfacadeelementer tilføjer dét tegllook, som i dag opfattes mere attraktivt. Dette er også en økonomisk fornuftig løsning og har kunnet monteres med minimale gener for beboerne og de andre aktører i renoveringsprocessen, siger Esben Trier og fortsætter:

– Lejligheder, facader, tage og kældre er nu fuldt opdaterede i henhold til BR2015, med højisolering og minimering af energi­for­brug­et. Resultatet er et bæredygtigt kvarter med en skarpere profil, nye friarealer og bedre interaktion mod omgivelserne. Der er kommet større transparens, hvilket også har en kriminalpræventiv effekt. Nyt fælleshus er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter. Projektet er udført med støtte fra Landsbyggefonden og i samarbejde med Byggeskadefonden. Samlet set et projekt, der demonstrerer, hvordan arkitektur kan bidrage til at løfte et socialt belastet boligkvarter via en beboerdemokratisk proces, fastslår Esben Trier Nielsen.

Teglfacadeelementerne er leveret af SHT A/S, som siden starten af 1960’erne har tilføjet et “muret” udseende til f.eks. industrielt byggeri. I dag leveres komplekse byggeelementer til en bred målgruppe. Der er ikke tale om standardelementer, fortæller Direktør Gert Dynesen.

– Vi producerer efter ordre, opfylder tidens krav til isoleringsevne og tilpasser facadeelementerne individuelt. Teglelementer er vores speciale og har været en ideel løsning til Sønderparken.

Praktiske arbejdsmetoder

Gert Dynesen forklarer videre, at de fjernede de eksisterende og dårligt isolerede betonelementer i afdeling 406 og opsatte teglfacadeelementer, én opgang ad gangen, seks lejligheder hver fjortende dag.

Dette lettede processen for alle, og beboerne kunne hurtigt flytte ind igen. Teglfacadeelementer er oppe i tiden, også til høje etagebygninger. Produktet giver ensartet høj kvalitet og hurtig lukning af hver bygning samt mulighed for vinterbyggeri. Teglfacadeelementerne består af en ydermur med mursten, en betonbagvæg, isolering og armering samt huller til vinduer og elinstallationer, siger Gert Dynesen.

Renoveringsprocessen lettedes også af den valgte stilladsform. Konduktør Benny Juul Poulsen fra Helge Frandsen A/S fortæller:

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 6

Bolig

Bomidtvest, afd. 81

Boligblokke opgraderet med tilgængelighed

Domicil

Deloitte-domicil, Esbjerg

Fornuftens monument

Uddannelsescenter

KUA3

Kronen på Søndre Campus

Bolig

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger i moderne punkthuse

Bolig

Skoleparken, afd. 5 og 10

Røde murstensfacader i version 2.0

Bolig

Strandtorvet

2300 Vandland

Forsyningsanlæg

Sønderjysk Biogas Bevtoft

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Bolig

Sønderparken, afd. 406

Teglfacader til helhedsløft af 70’er-boliger

Domicil

White House

Domicil med ikonisk ambition