Deloitte-domicil, Esbjerg

:
januar 2017
Deloitte-domicil, Esbjerg - Byggeriet

Det nye Esbjerg-kontor til Deloitte står på en transparent base af beton og glas efter et projekt af C.F. Møller A/S, udført af LM Huse A/S.

Deloitte-domicil, Esbjerg - Foyeren

Foyeren er akustisk reguleret med mineraluldsbats, anbragt bag listepaneler. Løsningen er udført af LM Huse A/S efter rådgivernes anvisninger.

Deloitte-domicil, Esbjerg - Indretningen

Domicilets indretning baserer sig på trædøre fra LM Huse A/S og glasvægge fra Deko Loft + Væg, system Deko FG. Til venstre mørke akustikpaneler fra Moelven.

previous next

Fornuftens monument

Revisionsselskabet Deloitte har opført en kontorbygning, hvis udtryk er noget i retning af “konservativ modernisme”. Fortællingen bæres af glas og tegl

Byggefakta

Deloitte-domicil, Esbjerg
Dokken 8
6700 Esbjerg
Danmark

Bygherre:
Deloitte Fonden
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Arkitekt:
C.F. Møller Danmark A/S
Totalentreprenør:
KPC Herning A/S
Ingeniør:
Ingeniør'ne A/S
Areal:
4000 kvm.
Byggesum: 
55 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2015 - oktober 2016

Fornuften råder. Ingen skal være i tvivl om det, når man for første­ gang nærmer sig Deloittes nye domicil på Esbjerg Havn. Med tryghedens emblem, den kerne­danske mursten, fortæller revisions­sel­skabet på facaden om tillid og troværdighed som et alfa og omega for virket med virksomheders ve og vel. 

Men beretningen bæres af en krystallinsk arkitektur, som får teglstenens massiv til at “balancere” på en naturstridig fod af transparent glas.

Det er arkitekturens ordvalg og tonefald, der bringer os til den indsigt, at nok er de konservative dyder i centrum her, men i en moderne kontekst, der peger frem mod den fremtid, vi nu vil dele.

Glas og tegl i samspil

Det er C.F. Møller A/S, der fra sin tegnestue i Aarhus har udsendt tankegods og plandisposition i en kvasi-kvadratisk form på tre etager. I parterreplan er glasset dominerende i en grad, så selv den bærende betonkonstruktion er beklædt med opaliseret glas. Heraf ligheden med krystallets natur.

Facaderne på de øvre etager udføres som ophængt murværk med undermuret fremspring i tegl mellem stue og førstesalen. Facadeteglen er rød, men med et spil af grå og sorte nuancer. Murkronen udføres mod syd med et markant fremspring som en svævende balkon, der overskuer havnens centrale aktiviteter fra en sammenhængende falanks af vinduer.

Optimeret energiramme og hensyn til solindfald har ført til et design med dybtliggende vindues­false i murværket, udført med skråtstillede og smigede inddækninger af lys eloxeret aluminium. I kontrast hertil står parterrets glaspartier, indrammet af et diskret natureloxeret profil.

Den krystallinske bases højde varierer, afhængig af niveauet på den omkringliggende indramning af beton. Det giver indtrykket af, at bygningen “vokser” op som en naturlig fortsættelse af betonens plateauer. Tyngde og soliditet fortsætter i ankomstens belægninger i granit og beton i harmoni med den nye bygning.

Akustikregulering

Det harmoniske helhedsindtryk og en uhyre sans for detaljering fortsætter i interiøret, hvor det især er tømrermesteren LM Huse A/S, der har haft ordet. LM Huse er ellers bedst kendt for sin totalentre­priseforretning, der tager sig af at bygge private parcelhuse. Men i en tid, hvor den aktivitet levner reservekapacitet i virksomheden, er LM Huse også modtagelig for en god fagentreprise på højt fagligt niveau.

Den fik man med apterings- og kompletteringsansvaret for Deloitte-domicilet, som stiller høje krav til både logistik og præcision: Alt fra indvendige døre og glasparti­er­ (Deko FG) til Rockfon-lofter og de fagligt udfordrende liste­beklædning­er i bl.a. indgangsparti og lobby er udført af LM Huse. Opgaven omfattede en betydelig grad af akustisk regulering, der er sket med sortbejdsede lydabsorbenter fra Moelven og med akustisk dæmpende bats bag listebeklædningerne. Også den rummelige tagterrasse med hårdttræsbelægninger var en del af LM Huses entreprisedel.

– Det blev samlet set en fyldig og bred opgave, der medvirkede til det endelige resultat, som alle parter kan være tilfredse med, konstaterer LM Huse A/S.
Deloitte tog sit Esbjerg-domicil i brug den 15. oktober 2016.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 6

Bolig

Bomidtvest, afd. 81

Boligblokke opgraderet med tilgængelighed

Domicil

Deloitte-domicil, Esbjerg

Fornuftens monument

Uddannelsescenter

KUA3

Kronen på Søndre Campus

Bolig

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger i moderne punkthuse

Bolig

Skoleparken, afd. 5 og 10

Røde murstensfacader i version 2.0

Bolig

Strandtorvet

2300 Vandland

Forsyningsanlæg

Sønderjysk Biogas Bevtoft

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Bolig

Sønderparken, afd. 406

Teglfacader til helhedsløft af 70’er-boliger

Domicil

White House

Domicil med ikonisk ambition