Sønderjysk Biogas Bevtoft

:
januar 2017
Sønderjysk Biogas Bevtoft - Bygge-anlægsdelen

Jakobsen & Blindkilde var ansvarlige for bygge-anlægsdelen i Bevtoft-projektet, hvor der er anvendt gedigne, driftsstærke bygge- og belægningsmaterialer.

Sønderjysk Biogas Bevtoft - Beliggenheden

Biogasanlæggets beliggenhed er omhyggeligt udvalgt, ikke mindst for at mindske synligheden for omgivelserne.

Sønderjysk Biogas Bevtoft - Farveholdningen

Diskrete jordfarver er med til at minimere den visuelle effekt af Danmarks største biogasanlæg i landskabet.

previous next

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Det 20 fodboldbaner store biogasanlæg ved Bevtoft i Sønderjylland er blevet afdæmpet visuelt – herunder er de 18 m høje tanke udført i diskrete jordfarver

Byggefakta

Sønderjysk Biogas Bevtoft
Plantagevej 65
6541 Bevtoft
Danmark

Bygherre:
Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S
Ingeniør:
Niras A/S, Hera Consult A/S, Sønderjysk Landboforening
Andre aktører:
Jakobsen & Blindkilde A/S, Farmatic Anlagenbau GmbH, Purac Puregas GmbH
Areal:
160000 kvm.
Byggesum: 
250 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2015 - oktober 2016

Dansk biogasproduktion står over for en lys fremtid med stort udviklingspotentiale – og med igangsættelsen af det nyopførte anlæg, Danmarks hidtil største, vil det tyske eneriselskab E.ON være oppe på at producere næsten en femtedel af landets samlede biometan.

Biogas brillerer ved at have dobbelt CO2-effekt. Dels begrænses landbrugets udslip og miljøbelastning, dels fortrænges fossile brændstoffer af grønne energiløsninger, når anlægget kobles på det danske naturgasnet. Også i transportsektoren vil den producerede biogas kunne bidrage til reduktion af CO2-udslippet, når biogassen erstatter fossile brændsler.

Ved opførelsen er der i høj grad valgt slidstærke og robuste bygge- og anlægsmaterialer fra danske leverandører. Samtidig har byggeprojektet skabt mange lokale arbejdspladser. Beton og jordfarver dominerer indtrykket af det store bygningsanlæg, som man i samråd med bl.a. Haderslev Kommune har valgt at placere i landskabet på en måde, så skov, anden beplantning og græsklædte jordvolde skærmer af i forhold til omgivelserne.

Partnerne bag Sønderjysk Biogas A/S er leverandørforeningen Sønderjysk Biogas Invest A/S (SBI) og energiselskabet E.ON Danmark A/S.

SBI består af en lang række landmænd og investorer med store ambitioner for dansk biogas som vedvarende energikilde, og idéen om etablering af biogasanlæg i Sønderjylland har været undervejs siden 2009. E.ON står som internationalt energiselskab for energieffektive løsninger sammen med deres partnere, og biogasproduktion er et af de områder, de har fokus på. Der er i Bevtoft tale om et 50-50 pct. joint venture bag investeringen på en kvart mia. kr., og projektet har modtag­et anlægsstøtte på 48 mio. kr. fra EU og den danske stats biogaspulje. E.ON’s internationale erfaring inden for energiforsyning og gasproduktion kombineres i dette projekt med de lokale landmænds kompetencer i et erhvervsfællesskab, hvor lokale landmænd forsyner anlægget med gylle og biomasse.

Højteknologi i diskrete rammer

Der er tænkt mange tanker og brugt mange kræfter på at pakke biogasanlæggets effektive og komplicerede tekniske indmad ind i så diskrete rammer som muligt, både af hensyn til landskabet og naboerne. Tre år har det taget at finde frem til den helt rigtige beliggenhed.

Direktør Esben Pedersen og projektleder Jens Kristian Mikkelsen fra entreprenørfirmaet Jakobsen & Blindkilde fortæller:

– Vi havde tidligere været involveret i biogasanlæg i mindre omfang, så da vi læste om det ambitiøse projekt ved Bevtoft, syntes vi det lød som en vældig interessant udfordring. Derfor kontaktede vi E.ON og bød ind sammen med Farmatic. Sammen med bygherren og Hera Consult fandt vi frem til de mest ideelle fysiske rammer for de tekniske anlæg og bedste logistikmæssige forhold for den fremtidige drift, siger de og uddyber:

– Vi fik ansvaret for bygge-anlægsdelen, og her var opgaven både at opfylde driftskravene, tage hensyn til omgivelserne og skabe gode rammer for de ansatte. Vi brugte meget tid sammen med bygherren for at nå frem til et godt samlet resultat, og vi fik lov at levere nogle særdeles gedigne materialer, f.eks. betonelementer, der kan modstå et aggressivt dagligt miljø med kemiske processer, samt stærke asfaltbelægninger, der kan modstå tung og heftig trafik. Visuelt var kravet, at det store bygningsanlæg skulle falde så naturligt som muligt ind i landskabet, og hensynet til den nærliggende Flyvestation Skrydstrup skulle også tænkes ind. En lokalplan satte rammerne for højder, valg af farver osv.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 6

Bolig

Bomidtvest, afd. 81

Boligblokke opgraderet med tilgængelighed

Domicil

Deloitte-domicil, Esbjerg

Fornuftens monument

Uddannelsescenter

KUA3

Kronen på Søndre Campus

Bolig

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger i moderne punkthuse

Bolig

Skoleparken, afd. 5 og 10

Røde murstensfacader i version 2.0

Bolig

Strandtorvet

2300 Vandland

Forsyningsanlæg

Sønderjysk Biogas Bevtoft

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Bolig

Sønderparken, afd. 406

Teglfacader til helhedsløft af 70’er-boliger

Domicil

White House

Domicil med ikonisk ambition