Skoleparken, afd. 5 og 10

:
januar 2017
Skoleparken, afd. 5 og 10 - Renoveringen

Skoleparken 1 og 2 er en almen boligbebyggelse i Rødovre, hvor 17 blokke med i alt 411 lejligheder og hele 14.000 kvm facadeareal er blevet energirenoveret.

Skoleparken, afd. 5 og 10 - Skalmuringen

Takket være de specialfremstillede stenformater er det lykkedes at genskabe de oprindelige fine murede detaljer, selvom der bruges tynde, blødstrøgne skaller og ikke hele mursten til skalmuringen.

Skoleparken, afd. 5 og 10 - Altanerne

Altanerne er blevet genbrugt, men har været hejst af. Der blev udviklet specielle beslag, så de kunne genmonteres på de renoverede facader, uden at der opstod kuldebroer.

previous next

Røde murstensfacader i version 2.0

Boligblokke bevarer klassiske røde teglfacader takket være nyskabende facadeløsning med tynde teglskaller som beklædning på den udvendige isolering

Byggefakta

Skoleparken, afd. 5 og 10
Birkemosevej 1-58
2610 Rødovre
Danmark

Bygherre:
Rødovre Boligselskab
Totalrådgiver:
Pålsson Arkitekter A/S
Arkitekt:
Pålsson Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Enemærke & Petersen A/S
Ingeniør:
Klaus Nielsen Rådg. Ingeniørfirma F.R.I A/S
Areal:
25000 kvm.
Byggesum: 
75 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2015 - oktober 2016

Med hele 14.000 kvm facadeareal er energirenoveringen af de almene boligbebyggelser Skoleparken 1 og 2 i den københavnske forstad Rødovre den største af sin art i Danmark. Skoleparken, der er opført sidst i 1940’erne, er tegnet af arkitekt Poul Eiberg, og den er et fint eksempel på en klassisk dansk parkbebyggelse, hvor den røde tegl spiller hovedrollen i arkitekturen.

69 opgange med i alt 411 lejligheder er fordelt på 35 bygningskroppe af hver tre etager. Nogle bygninger ligger enkeltvis, men de fleste hænger forskudt sammen i længderetningen, to eller tre ad gangen, således at der i praksis er tale om 17 boligblokke – ni i Rødovre Boligselskabs afdeling 5 og otte blokke i afdeling 10.
I afdeling 5 har bygningerne gennemgået en totalrenovering af klimaskærmen med nye tage, udvendigt isolerede facader og nye vinduer. Afdeling 10 har fået nye tage og efterisolerede gavle. Pålsson Arkitekter A/S har været arkitekt og totalrådgiver på den store opgave, hvor både budget og tidsplan er blevet overholdt, trods brugen af en nyskabende facadeløsning.

Utraditionel facadeløsning

Det var en vigtig forudsætning, at det oprindelige facadeudtryk med røde tegl blev bevaret i boligbebyggelsen. En traditionel skalmuring uden på den nye udvendige isolering giver meget tykke ydervægge, som skaber problemer omkring de eksisterende kældernedgange og andre steder. Da en del af blokkene yderligere skulle bevare deres oprindelige hovedfacader og kun have efterisoleret gavlene, var det selvsagt vigtigt at finde en løsning, der spillede bedst muligt sammen med de gamle facader.

– Vi lavede en meget grundig afsøgning af markedet for udvendig facadeisolering, hvor man bruger tyndere skaller som beklædning. Tyske Sto har et komplet system, som er meget brugt i Tyskland, men det var småt med referencerne i Danmark, fortæller projektleder Jan Højriis Frandsen fra Pålsson Arkitekter.

– Desuden bruger de oftest hårdt­brændte klinker dernede, i stedet for vores blødstrøgne tegl, så vi havde en meget tæt dialog om, hvordan vi kunne nå frem til en løsning, der passer til vores danske arkitektur. De hårdtbrændte­ tegl er en gennemtestet løsning, men de måtte lave en masse tests på de blødstrøgne tegl, som de var lidt bekymrede for, fordi de opsug­er lidt mere vand. For os var det vigtigt at have en så stor spiller som Sto til at blåstemple løsning­en i så omfattende et projekt, og deres systemgaranti gælder stadig i denne løsning, siger projektleder Jan Højriis Frandsen.

Langt testforløb

– Vi har også haft en anden stor aktør inde over i processen, som formentlig godt kunne have leveret en fornuftig løsning. Sto var i starten tilbageholdende i forhold til at anvende blødstrøgne tegl, så vi udbød faktisk både blødstrøgne tegl og hårdtbrændte klinker for at være på den sikre side, fortæller Søren Holck-Christiansen, der er partner og tegnestueleder i Pålsson Arkitekter.

Et andet tvivlsspørgsmål var brugen af dilatationsfuger i murværket, hvor leverandøren normalt insisterer på en fuge for hver 8 m murværk, hvilket ville have skabt en meget synlig og uheldig feltopdeling af de store gavle. Yderlig­ere tests godtgjorde dog, at det ikke var nødvendigt, og de fuger der er, er så vidt muligt skjult bag nedløbsrørene og har desuden, i lighed med de bløde fuger rundt om de nye vinduer, fået påført sand, mens de var fugtige, så de ligner gammeldags mørtelfuger.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 6

Bolig

Bomidtvest, afd. 81

Boligblokke opgraderet med tilgængelighed

Domicil

Deloitte-domicil, Esbjerg

Fornuftens monument

Uddannelsescenter

KUA3

Kronen på Søndre Campus

Bolig

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger i moderne punkthuse

Bolig

Skoleparken, afd. 5 og 10

Røde murstensfacader i version 2.0

Bolig

Strandtorvet

2300 Vandland

Forsyningsanlæg

Sønderjysk Biogas Bevtoft

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Bolig

Sønderparken, afd. 406

Teglfacader til helhedsløft af 70’er-boliger

Domicil

White House

Domicil med ikonisk ambition