Skanderborg Fælled

:
december 2016
Skanderborg Fælled - Bygningerne

Skanderborg Fælled er en arkitektonisk sammenstilling af bygningskroppe, der indgår i en større landskabelig komposition, der er indrettet til mange typer aktiviteter for byens borgere.

Skanderborg Fælled - Hovedindgangen

Landskabet omkring bygningerne leder til hovedindgangen, der er placeret i den centrale “hængsel”-bygningsdel i perforeret metal. Indgangen er overdækket af samme bygningsdel.

Skanderborg Fælled - Forpladsen

Forpladsen udgør et centrum for Skanderborg Fælled, og det er her tydeligst, at administrationsbygningen og dobbelthallen er forbundet og dog to bygninger.

Skanderborg Fælled - Restauranten

Modsat hovedindgangen åbner bygningerne sig op til det omkringliggende landskab og kan inddrages i stedets aktiviteter. Restauranten ses i den lavere bygning i midten med stålplader.

Skanderborg Fælled - Foyeren

Den gennemgående foyer er et levende rum med plantevæg og udsyn til gårdrum og landskabet omkring. De smukke naturgulve giver en fin oplevelse af et offentligt og indbydende rum.

Skanderborg Fælled - Administrationsbygningen

Administrationsbygningen er indrettet med åbne etager og god udnyttelse af dagslyset. Et gårdrum midt i karréen giver en anden skala til udsigten.

Skanderborg Fælled - Dobbeltsalen

Den rummelige dobbeltsal kan bruges til alt fra håndboldstævner til koncerter og kongresser. En dobbeltglasvæg med udsmykning af kunstneren Vibeke Tøjner giver indsigt fra bygningens foyer til hallen.

previous next

Det grønne rådhus

Sider

Byggefakta

Skanderborg Fælled
Skanderborg Fælled 1
8860 Skanderborg
Danmark

Bygherre:
Skanderborg Kommune
Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S, GPP Arkitekter A/S
Arkitekt:
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Totalentreprenør:
KPC Herning A/S
Ingeniør:
Bascon A/S
Andre aktører:
Sydøstjyllands Politikreds
Areal:
18424 kvm.
Byggesum: 
250 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2014 - oktober 2016

Særligt husets multianvendelighed og grønne tilgang har været spændende at implementere. Byggeriet forventes at blive certificeret som DGNB-guld, måske platin, hvilket er det første rådhus i landet med den grad af bæredygtighed. For at opnå den status er der placeret solceller på taget, og der har været særlige krav til, at materialerne ikke indeholder farlige stoffer. Brugt brusevand fra omklædningsrummene genbruges således, at den overskydende varme kan opvarme nyt brugsvand. LAR (Lokal Afledning af Regnvand) er også integreret i byggeriet, hvor vand ledes til regnvandsbassiner, og tagene er dækket med sedum, der forsinker afledningen af vandet.
Af andre konkrete elementer kan nævnes god udnyttelse af dagslyset, naturlig ventilation og en tæt klimaskærm. DGNB-certificeringen omfatter også aspekter, der ikke har direkte med energiforbrug at gøre, men den bæredygtige tankegang som helhed. Derfor har der også været et øget fokus på brugerinddragelse og tilgængelighed og udnyttelsen af arealerne omkring bygningerne, der for Skanderborg Fælled gælder, at der er aktive arealer til fri benyttelse.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 6

Bolig

Bomidtvest, afd. 81

Boligblokke opgraderet med tilgængelighed

Domicil

Deloitte-domicil, Esbjerg

Fornuftens monument

Uddannelsescenter

KUA3

Kronen på Søndre Campus

Bolig

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger i moderne punkthuse

Bolig

Skoleparken, afd. 5 og 10

Røde murstensfacader i version 2.0

Bolig

Strandtorvet

2300 Vandland

Forsyningsanlæg

Sønderjysk Biogas Bevtoft

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Bolig

Sønderparken, afd. 406

Teglfacader til helhedsløft af 70’er-boliger

Domicil

White House

Domicil med ikonisk ambition