KUA3

:
december 2016
KUA3 - Bygningerne

KUA3’s 48.000 kvm er fordelt på adskillige bygninger på henholdsvis tre og fem etager. Byggeriet afslutter Søndre Campus mod Ørestads Boulevard og Islands Brygge.

KUA3 - Udkragningen

Nogle facader har en udkragning på hele 7 m, men i modsætning til KUA2 er de her understøttet med søjler. KUA3 bygger også på det gamle KUA’s bygningsstrukturer.

KUA3 - Læringsgaden

“Læringsgaden” er den centrale øst-vest-gående akse med en hovedindgang i hver ende. Gaden går gennem tre etager og giver adgang til fakulteternes vigtigste faciliteter.

KUA3 - Travertin­facaderne

Facaderne spiller i høj grad på kontrasten mellem travertin­facadernes tyngde og de lettere udseende glas- og metalbeklædte partier.

KUA3 - Auditorierne

IVA’s auditorium ved den vestlige hovedindgang er det største af de fire. Audio-Visuelt Centrum A/S har leveret styringspaneler, højtalere og ikke mindst avancerede Epson laserbaserede projektorer til auditorierne.

KUA3 - Gulvene

De materialemæssigt opgraderede områder har bl.a. oliebehandlede klodsgulve af egetræ leveret af Tæppeland Erhverv A/S. Her Juridisk Fakultets videncenter med det opstroppede møderum.

KUA3 - Rumhøjden

KUA3’s centrale rum – og langt det største i bygningen – er Juras bygningshøje videncenter, der har ovenlys og mange både funktionelle og skulpturelle elementer.

KUA3 - Solafskærmningen

HLR Montage A/S har leveret og monteret al solafskærmning til KUA3, bl.a. de 2.300 udvendige aluminiumspersienner, der er helt integreret i facaderne.

KUA3 - Undergulvene

Usynligt i det færdige byggeri, men af stor betydning, er de 40.000 kvm undergulve, som  Lodbyg Entreprise ApS har udlagt med flydemørtel som underlag for de færdige gulve. Her Teologis videncenter.

KUA3 - Gårdrummene

Ingvar Cronhammars kunstværk Gabriel, placeret i KUA’s sydøstlige gårdrum.

KUA3 - Gulv­belægningen

Den grundlæggende gulv­belægning i huset er den specialfarvede grå Etrusco-linoleum fra Tarkett, som er leveret af Tæppeland Erhverv A/S.

previous next

Kronen på Søndre Campus

Med færdiggørelsen af KUA3 har Københavns Universitet fået skabt rammer for et studie- og forskningsmiljø af international klasse, som hele landet godt kan være stolt af

Byggefakta

KUA3
Njalsgade 74
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Bygningsstyrelsen
Bygherrerådgiver:
Sweco Danmark A/S, P & Partners ApS
Totalrådgiver:
Arkitema Architects K/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Balslev A/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Hovedentreprenør:
Eiler Thomsen Alufacader A/S, Elindco Byggefirma A/S
Ingeniør:
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Balslev A/S
Andre aktører:
Julie Kierkegaard A/S
Areal:
48000 kvm.
Byggesum: 
1.100 mio. kr.
Byggeperiode:
Februar 2014 - november 2016

Med færdiggørelsen af KUA3 er moderniseringen og udvidelsen af KUA, Københavns Universitet Amager, nu kaldet Søndre Campus, fuldbragt – nu mangler kun landskabsarbejderne på det centrale torv. KUA3 bliver hjemsted for Det Juridiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og for en afdeling af inkubationsvirksomheden Symbion, som skaber rammer for opstartvirksomheder med rødder i de kompetencer, som udvikles på universitetet.

KUA blev oprindelig opført i perioden fra 1972-79 som midlertidig bebyggelse for at løse de pladsproblemer, det hastigt voksende universitet havde i deres forskellige lokaliteter i den indre by. Der blev bygget i beton og billige materialer i et modul på 7,2 m. Det var ikke tanken, at byggeriet skulle fungere i mere end højst et årti, men i praksis blev løsningen permanent, selv om man diskuterede alternative løsninger som en flytning til det gamle Kommunehospital ved Søerne.

Fornyelsesprocessen startede med udskrivelsen af konkurrencen om Ørestad Nord, og i forbindelse hermed Københavns Universitets nye hovedstruktur. KUA1 blev som det første nye byggeri indviet i 2001 – en række travertinbeklædte længebygninger i den østlige del af campusområdet, der er orienteret, så de vender gavlene mod nord og Njalsgade.

I en arkitektkonkurrence, der blev afgjort i 2001, blev de næste faser af udbygningen fastlagt, og her var det et vilkår, at den eksisterende bygningsstruktur skulle genanvendes bedst muligt. Den næste fase, KUA2, et byggeri på 37.000 kvm øst for KUA1, blev taget i brug i efteråret 2013. KUA2 baserer sig på det oprindelige byggeri, men fik tilføjet fire tværgående længer i tre etager oven på den eksisterende struktur. Bygningen knyttes sammen af langsgående glasbygninger, der indeholder det nyskabende element “Læringsgaden”. Gaden rummer bl.a. Det Humanistiske Fakultets undervisningsfaciliteter og institutternes videncentre.

KUA3 er ligesom KUA2 tegnet af Arkitema, der også har stået med projekteringsledelsen og byggeledelsen på projektet.

– Arkitema har haft den daglige ledelse med projektchef, projekteringsleder og byggeleder, men vi har været en del af en totalrådgivergruppe med solidarisk ansvar, der også tæller EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og Balslev A/S, forklarer Per Fischer, der er partner i Arkitema og ansvarlig for byggeriet.

Genbrugte strukturer

Grundtankerne og erfaringerne fra KUA2 er i høj grad ført videre i KUA3, som er et 48.000 kvm stort kompleks, der afslutter Søndre Campus ud mod Ørestads Boulevard og Islands Brygge mod vest. Også her har man skrællet de oprindelige bygninger ned til de rå betonkonstruktioner og i videst muligt omfang brugt dem som udgangspunkt for det nye byggeri.

– Det var en vigtig forudsætning for opgaven, at vi skulle bruge mest muligt af den gamle struktur. I KUA2 har vi genbrugt omkring halvdelen af de gamle bygningsstrukturer i form af søjler, dæk, skakte og trappeskakte. I KUA3 er vi nok nede på 35-40 pct., men det giver stadig en besparelse ikke mindst i forhold til mængden af beton, der skal bruges, hvilket styrker byggeriets bæredygtighedsprofil og dets CO2-fodaftryk, siger Per Fischer.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 6

Bolig

Bomidtvest, afd. 81

Boligblokke opgraderet med tilgængelighed

Domicil

Deloitte-domicil, Esbjerg

Fornuftens monument

Uddannelsescenter

KUA3

Kronen på Søndre Campus

Bolig

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger i moderne punkthuse

Bolig

Skoleparken, afd. 5 og 10

Røde murstensfacader i version 2.0

Bolig

Strandtorvet

2300 Vandland

Forsyningsanlæg

Sønderjysk Biogas Bevtoft

Kæmpe biogasanlæg visuelt integreret i landskab

Bolig

Sønderparken, afd. 406

Teglfacader til helhedsløft af 70’er-boliger

Domicil

White House

Domicil med ikonisk ambition