Energitårnet

:
juni 2014
Det tekniske udstyr fylder godt op indenfor i bygningen. Her er investeret i det nyeste og mest moderne udstyr, der sikrer en næsten 100 procents udnyttelse af det affald, der forbrændes og omsættes til fjernvarme og elektricitet.
De massive sikkerhedsdøre i stål der er anvendt i bygningen, samt den rustfrie stålkarnap i sjette sals højde, er leveret af Randersvirksomheden Multi-Tek A/S.
For det utrænede øje har forbrændingsanlæggets indre et nærmest skulpturelt udtryk. Men der er faktisk tale om vel nok det mest moderne og miljørigtige anlæg af sin art i hele Danmark.
previous next

Et monument over fornuftig energiproduktion

Kara/Noverens nye energitårn rejser sig som et vartegn for Roskilde og overgås kun af den monumentale domkirke

Byggefakta

Energitårnet
Håndværkervej 70
4000 Roskilde
Danmark

Bygherre:
Kara/Noveren
Arkitekt:
Erich van Egeraat BV
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S, Bascon A/S
Areal:
4500 kvm.
Byggesum: 
1.293 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2011 - november 2013

Byggeriet af det imponerende, nye kraftvarmeværk i Roskilde er en præstation i sværvægtsklassen. Både økonomisk, arkitektonisk og teknologisk. Det nye anlæg har et grundareal på 4.500 kvm og har kostet den imponerende sum af 1,293 milliarder kroner. For de penge har bygherren Kara/Noveren fået et topmoderne anlæg, der omdanner uanvendeligt affald til varme og elektricitet.

Det nye anlæg erstatter to mindre anlæg fra 1980’erne og sikrer kapaciteten i årene fremover. Da de gamle anlæg blev taget i brug i 1980’erne var det en teknologisk landvinding, at de havde en udnyttelsesgrad på 70 procent. I dag, hvor der stilles helt anderledes krav til anvendelse af ressourcer og CO2-udledning, var disse anlæg håbløst forældede. Det nye anlæg har en udnyttelsesgrad tæt på 100 procent og producerer både varme og elektricitet.

I anlægget anvendes kun CO2-neutralt organisk affald samt plastik der ikke kan genanvendes. Energiindholdet i affaldet er så stort, at tre tons affald har en energimængde der svarer til 1.000 liter olie. Energiudnyttelse af affald erstatter dermed afbrænding af store mængder kul, olie og naturgas.

Det nye kraftvarmeanlæg er i høj grad med til at anbringe Danmark i eliten af europæiske lande, når det gælder genanvendelse. Her er Danmark blandt de lande, der skiller sig markant og positivt ud og har et solidt hjemmemarked som fundament for eksport af viden og teknologi.

En kort byggeproces

Kontrakten på byggeriets maskinelle del blev underskrevet i januar 2011. I november 2013 kunne anlægget gå i prøvedrift og i februar 2014 overtog Kara/Noveren hele anlægget. Et projekt i den prisklasse kræver en veltilrettelagt og komprimeret byggeproces, hvor der ikke er plads til nævneværdige forsinkelser. Så forberedelserne havde selvfølgelig været i gang længe før januar 2011.

Ikke mindst opgaven med at finde de rette maskinleverandører og den rette arkitekt, har haft megen fokus. Målet har været at bygge et kraftvarmeværk, hvor arkitekturen visuelt signalerer værkets funktion og betydning.

- Det er jo ikke nogen traditionel industribygning, men et kraftværk som forsyner lokalområdet med el og billig fjernvarme, fortæller Thorkil Jørgensen, direktør hos Kara/Noveren.

- Så vi ønskede, at opgaven skulle gå til et arkitektfirma på basis af en international arkitektkonkurrence. 25-30 arkitektfirmaer ønskede at blive prækvalificerede, og blandt disse fandt vi de seks bedst egnede til at løfte opgaven.

Da forslagene lå på bordet stod det klart for dommerkomiteen, med repræsentanter for Kara/Noverens bestyrelse samt Roskilde Kommune, at det var det hollandske arkitektfirma (designed by) Erich van Egeraat BV, der havde udarbejdet det bedste forslag. Herefter blev de enkelte opgaver sendt i fagentrepriser og snart var det byggehold, der skulle skabe det imponerende bygningsværk sammensat.

Grundlaget på plads

Da byggeriet kom i gang var Roskildevirksomheden Mølbak Landinspektører A/S blandt dem, der allerede havde udført et stort stykke arbejde med opmålingen af hele byggepladsen og derved i alle henseender sikret, at alt var i orden.

- Opgaven krævede en teknisk indsigt ud over det sædvanlige, fortæller Jesper Bach Stisen fra Mølbak Landinspektører A/S.

- Vi skulle ikke bare måle byggepladsen op, men sikre at alt var i orden, herunder forberede de ændringer af matriklen, der var nødvendige og i det hele taget afhjælpe begrænsninger, også af juridisk art, for eksempel at sikre, at der ikke var servitutter, der kunne komme på tværs.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 3

Butik

Bygma Aabenraa

Bygma i nye rammer

Butik

Bygma Aabenraa

Bygma i nye rammer

Museum

Danmarks Borgcenter

Et vindue til fortiden

Domicil

Dong Energy

Det samlende element

Bolig

Elkærparken

Fuld valuta for pengene

Forsyningsanlæg

Energitårnet

Et monument over fornuftig energiproduktion

Forlystelsescenter

Ghost - The Haunted House

Ældet western-pragtvilla - med spøgelser

Domicil

HKJ Group

Under ét tag

Kontorhus

Kontorhus Eternitten

Genoplivning af den gamle eternitfabrik

Bolig

Korskærparken

Boligglæde bag facaden

Transportcenter

Krydstogtterminal Nordhavn

Som en rejselysten flåde

Kulturcenter

Musikkens Hus

Musikkens Hus blev akustikkens hus

Bolig

Olof Palme Parken

Parkboliger i kridhvid beton

Butik

Silvan og Netto

Et godt sted at handle

Bolig

Urban House

Nul fejl!

Offentlige kontorer

Værdipark Skanderborg

Ny vinkel på værdierne

Skole

Øster Farimagsgades Skole

Tradition og fornyelse