Orbicon A/S

:
september 2017
Orbicon - facade
Orbicon - gulve

Med til naturens materialer hører trægulve af bæredygtighedscertificeret egetræ i en højkantsversion, der er leveret og monteret af Tæppeland Erhverv A/S.

Orbicon - atrium

I en kvadratisk bygning har Dissing + Weitling arkitektfirmas projekt udskåret et atrium, der ligger excentrisk i bygningen: Det er husets hjerte. MT Højgaard A/S har leveret totalentreprisen.

Orbicon - plantevægge

Det grønne tema gennemspilles ude som inde, i materialer såvel som husets disponering. Her er vi i ejendommens atrium med begrønnede plantevægge.

previous next

Ægte grønt

Bæredygtighedens signalfarve har besmykket mange byggerier; få har båret det grønne stempel så overbevisende som Orbicons nye domicil i Taastrup: Her er naturen den drivende kraft

Byggefakta

Orbicon A/S
Linnés Allé 2
2630 Taastrup
Danmark

Bygherre:
Det Danske Hedeselskab A/S
Arkitekt:
Dissing+Weitling architecture A/S
Totalentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Orbicon A/S
Areal:
8000 kvm.
P-anlæg:
1000
Byggesum: 
180 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2015 - juni 2017

Orbicons etablering af et nyt domicil i Taastrup er en milepæl i rådgivervirksomhedens historie. Det 8.000 kvm store byggeri er samtidig temaarkitektur i naturmaterialer, som synliggør Orbicons forretningsgrundlag og vision: At skabe bæredygtige løsninger, der skaber værdi for kunder, samarbejdspartnere og fælles omgivelser.

Orbicon blev etableret af Hedeselskabet A/S i 2005-06 som en videreførelse af den del af Hedeselskabets virksomhed, der indtil da havde været kendt som Hedeselskabets Miljø & Energi division. Fra at være en rådgiver inden for miljø, klimatilpasning og energi ekspanderede Orbicon i 2009 med opkøbet af Leif Hansen Engineering og trådte dermed seriøst ind på markedet for rådgivningsløsninger til byggeriet. Vel at mærke dem med afsæt i løsninger med optimal respekt for de miljømæssige betingelser.

Det er Orbicons varemærke.

Det mærkes i domicilet på Thuras Allé, projekteret af Dissing + Weitling Arkitektfirma A/S med arkitekt MAA og partner på tegnestuen Daniel Hayden som anfører: Overflader af naturmaterialer som tegl, træ og rå beton er foretrukket, glastaget over atriet bæres af en betagende limtræskonstruktion, i interiøret arbejdes med akustisk regulerende træpaneler og begrønnede vægge; til sammen dannes et indtryk, der er både hjerteligt og hjemligt.

Plandisponeringen har udlagt de 7.000 kvm (over jord) samt 1.000 kvm kælder i tre etager med bærende facader af præfabrikerede betonelementer, beklædt med murværk; de indrammer en kombination af flere størrelser kontorer til arbejdspladser sammen med mødefaciliteter til ca. 300 medarbejdere.

Kvadratet

Infrastrukturen forbinder husets tre etager med en trappe, der forløber i det smukke atrium, men også med elevatorer i en teknisk løsning fra Sjec Danmark, som har leveret sin meget populære model S820 MRL. Det er en maskinrumsløs elevator med adresse til alle typer af byggerier fra detailhandel over institutioner og hoteller til kontorbyggeri. S820 kan laste op til 1.000 kg eller 12 personer og kører med en hastighed på op til 1,5 m/s, oplyser Sjec Danmark, der netop nu vinder markedsandele herhjemme på både produkt, system og ikke mindst pris. Produktionen foregår i Suzhou, Kina, 100 km vest for Shanghai.

Dissing + Weitlings hovedgreb tager afsæt i et kvadratisk fodaftryk og et hus, hvis facader veksler mellem det åbne og lukkede, men på alle fire sider af kvadratet i respekt for et optimalt indfald af dagslys gennem glasfacader og vinduer. Kvadratet modificeres derefter med virkemidler som en tilbagetrukket, søjlebåret parparre mod syd, indsnit mod øst og nord til gårdhaver og et atrium, excentrisk placeret med forskydning mod sydøst.

Her er husets hjerte – tæt på alt og i samspil med det meste.

– Placeringen af funktioner og faciliteter tager udgangspunkt i atriet som et centralt sted med en inviterende skala; det er det sted i huset, alle i løbet af dagen vil komme, ofte også mange gange, forklarer Daniel Hayden.

Lød og glød

– Sammen med materialevalgets tematisering vandt vores projekt den udskrevne konkurrence på disponeringen af huset med cafeområde og arbejdspladser, der fordeler sig omkring atriet med steder til fordybelse og andre til fællesskab. Husets disponering og struktur understøtter arbejdet med dagligdagens opgaver og giver anledning til nye måder at arbejde på.

– Det er visionen, konkluderer Daniel Hayden.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 4

Sport

Aabenraa Multiarena

Dynamiske rammer  for fysisk aktivitet

Hotel og konference

Cabinn Metro

Langtid til lavpris

Bolig

Grønnedalsparken

Grøn boligfornyelse

Bolig

Grønttorvet Valby

Forår på Grønttorvet

Hotel og konference

Hvidbjerg Strand Feriepark

Strandhotel i første klitrække

Sport

Jysk Park

Stadion med elegante krumninger

Kulturcenter

Køge Kyst

Køges bagside  bliver til forside

Offentlige kontorer

Middelfart Rådhus

Nyt rådhus i svævende formsprog

Domicil

Mærsk Domicil

Maritim identitet ved havnen

Domicil

Orbicon A/S

Ægte grønt

Bolig

Pærelunden

Fart på Trekroner

Offentlige kontorer

Storstrøm Fængsel

Stjerneformet fængselsby

Skole

Sønderlandsskolen

Spektakulær legeplads  på taget

Bolig

Tibberupparken afd.6

Almene boliger i fællesskabets tegn

Hotel og konference

Wakeup Aarhus

Oliemøllen blev til moderne hotel