Grønnedalsparken

:
september 2017
Grønnedalsparken - altaner

Karakteristisk for lejlighederne i bebyggelsen er de nye altaner, som bidrager til et moderne udtryk. A.S. Facader A/S har leveret og monteret glaspartier til altaner og indgangspartier.

Grønnedalsparken - facader

Grønnedalsparken er forvandlet til en levende, varieret og indbydende boligbebyggelse. Jørgen Friis Poulsen A/S har været totalentreprenører på renoveringen.

Grønnedalsparken - beplantning

De grønne områder mellem blokke og rækkehuse er fint bundet sammen af skiftende beplantning og forskellige aktivitetsmuligheder for beboeren.

previous next

Grøn boligfornyelse

Grønnedalsparken har gennemgået en meget gennemgribende renovering, hvor nedslidte og monotone blokke nu indgår i billedet af en flot og varieret bebyggelse med bedre boliger og indbydende omgivelser

Byggefakta

Grønnedalsparken afd. 17
Chr. Kolds vej
8660 Skanderborg
Danmark

Bygherre:
Skanderborg Andelsboligforening
Bygherrerådgiver:
Viggo Madsen A/S, P+P arkitekter a/s
Arkitekt:
KPF Arkitekter A/S, Archinet, Kontur Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
Jørgen Friis Poulsen A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S
Andre aktører:
byMunch by- og landskabsdesign
Areal:
36000 kvm.
Byggesum: 
417 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2014 - september 2017

Med støtte fra Landsbyggefonden har Skanderborg Boligforening højnet boligkvaliteten for beboerne i Grønnedalsparken betragteligt. Med en udskiftning af facader, altaner, tage, vinduer, indgange og badeværelser m.m., har beboerne været vidne til en markant forbedring af deres boliger.

KPF Arkitekter A/S har arbejdet med at skabe variation og nedbringe skalaen med skiftende materialer og imødekommende indgangspartier.

En helt ny landskabsbearbejdning af byMunch by – og landskabsdesign understøtter både den nye helhedsplan og giver plads til ophold mellem husene. Bebyggelsen består nu af 390 boliger, hvoraf 76 nu er omdannet til lejligheder med øget tilgængelighed, herunder elevator. Lejlighederne i stueplan har desuden fået en lille have, mens samtlige lejligheder har fået fornyet altanerne med mulighed for lukke den med glaspartier.

Entreprenør med overblik

Grønnedalsparken var alt andet end grøn, da entreprenørvirksomheden Jørgen Friis Poulsen A/S tog fat på renoveringen af de mange boliger. Ud over at beplantningen var trist, var boligerne dårligt isolerede og viste sig også at være fyldt med bl.a. pcb i gummifugerne og betonen.

JFP har været på byggepladsen med op til ti mand til koordinering af arbejdet, således at beboerne mærkede mindst muligt til de mange forandringer i og omkring deres boliger. Afdelingen blev delt op i to etaper, hvilket har givet bedre mulighed for at høste erfaringer af arbejdet.

Facaderne var meget monotone og nedslidte og er derfor udvendigt blevet isoleret og efterfølgende skalmuret. Konsoller blev støbt på fundamentet, soklen isoleret – og så blev der naturligvis også lagt dræn. Arkitektfirmaet har valgt at anvende to forskellige typer tegl – der er en robust og stoflig flade, som også forbindes med venlige boliger.

Ud over de to typer tegl er der udført forskellige typer murværk, der tilsammen giver variation i oplevelsen af området. Vinduer og tage er skiftet, mens indgangspartierne har gennemgået en større forandring.

Facaden ved indgangen er blevet skåret helt væk og er erstattet med transparente partier i glas/aluminium. Indgangspartiet er trukket frem og indrammet af en hvid betonramme, der matcher de nye altaner. Med de nye, mere synlige indgangspartier brydes de langstrakte facader, og lys fra opgangen signalerer også tydeligt trygt og hjemligt indgangsparti. Lejlighederne har fået et bedre indeklima med bedre vinduer, isolering og ikke mindst genvex-anlæg med sug fra emhætte og de nye badeværelser.

Fleksibel altan

Indgangspartier og altaninddækninger, som har været igennem gennemgribende fornyelse, er leveret af A.S. Facader A/S. Firmaet har været tidligt med i processen og haft et godt samarbejde med JFP gennem tre års arbejde, fortæller Per Vestergaard fra A.S. Facader. Opgaven har været ret omfattende med 51 indgangspartier, 52 kælderdøre og 400 altaner.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 4

Sport

Aabenraa Multiarena

Dynamiske rammer  for fysisk aktivitet

Hotel og konference

Cabinn Metro

Langtid til lavpris

Bolig

Grønnedalsparken

Grøn boligfornyelse

Bolig

Grønttorvet Valby

Forår på Grønttorvet

Hotel og konference

Hvidbjerg Strand Feriepark

Strandhotel i første klitrække

Sport

Jysk Park

Stadion med elegante krumninger

Kulturcenter

Køge Kyst

Køges bagside  bliver til forside

Offentlige kontorer

Middelfart Rådhus

Nyt rådhus i svævende formsprog

Domicil

Mærsk Domicil

Maritim identitet ved havnen

Domicil

Orbicon A/S

Ægte grønt

Bolig

Pærelunden

Fart på Trekroner

Offentlige kontorer

Storstrøm Fængsel

Stjerneformet fængselsby

Skole

Sønderlandsskolen

Spektakulær legeplads  på taget

Bolig

Tibberupparken afd.6

Almene boliger i fællesskabets tegn

Hotel og konference

Wakeup Aarhus

Oliemøllen blev til moderne hotel