Strandhaverne

:
oktober 2020
Strandhaverne - rækkehuse

Rækkehusene er i kun to etager, men har et stort depotrum og en stor p-plads direkte under hver bolig. Der er private opholdsarealer i terræn på begge sider af husene.

Strandhaverne - gårdrum

Blokken ud mod Amager Strandvej har en udvidet stueetage ind mod gårdrummet, der rummer erhvervslejemål. Udbygningen hjælper også med til at formidle overgangen fra den høje bygning til de lave rækkehuse.

Strandhaverne - facade

Strandhaverne har hovedfacade ud mod Amager Strandvej. Her står den lange facade i mørke sten, men udtrykket lettes betydeligt, ved at bygningen trappes ned fra syv og til tre etager.

previous next

En stille ø i bolighavet

Med Strandhaverne får den nordvestlige del af Amager et gennemtænkt og nuanceret boligbyggeri, der med sine mange kvaliteter tilgodeser en bred vifte af beboere

Byggefakta

Strandhaverne
Amager Strandvej 28
2300 København S
Danmark

Bygherre:
NREP A/S
Arkitekt:
Juul | Frost Arkitekter
Totalentreprenør:
AG Gruppen A/S
Ingeniør:
Viggo Madsen A/S
Andre aktører:
Bad Element ApS
Areal:
28500 kvm.
P-anlæg:
8000
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
Februar 2018 - juli 2020

Et af de områder i København, hvor der sker mest i disse år, er den nordøstlige del af Amager – tidligere en lidt fattig og ugleset del af hovedstaden, der mest var præget af mindre boligbebyggelser og småindustri. Det nu attraktive område, der ligger ved Amager Strand kun få minutters kørsel fra Rådhuspladsen, bliver i disse år tæt bebygget med store boligområder, der med højder helt op til 12 etager udnytter den fine udsigt.

En af de nye bebyggelser udgør dog en lidt luftigere og lavere oase. Strandhaverne ligger spændt ud mellem Ved Amagerbanen mod vest og Amager Strandvej mod øst. Længere mod øst adskiller kun en kolonihaveforening bebyggelsen fra vandet. I modsætning til flere af de omkringliggende boligbebyggelser danner Strandhaverne grundlæggende en traditionel karré, selv om randbebyggelsen lettes af gennembrydninger og afstand mellem flere af de enkelte blokke. Gårdrummet giver plads til grønne områder og tre stave med rækkehuse i hver to etager. Karréen er endnu ikke fuldendt, da fire blokke på karréens langsider skal rumme almene boliger. Byggeriet af disse er endnu på tegnebordet.

Stram lokalplan

Den afklarede løsning er resultatet af en længere proces, der involverede Københavns Kommune, Juul Frost Arkitekter A/S, NREP som bygherre og AG Gruppen som totalentreprenør i et tæt samarbejde.

– Det har været en kompleks opgave med mange bindinger, ikke mindst på grund af en meget udspecificeret og stram lokalplan. Det er vigtigt, at lokalplaner ikke udvikler sig til en art rebus, som kan tolkes forskelligt af bygherre, kommune og arkitekt, men hvor kommunen har patent på den rette fortolkning, forklarer Flemming Frost fra Juul Frost Arkitekter A/S.

Ud af ca. 28.500 kvm byggeri har Juul Frost Arkitekter gjort plads til ca. 5.700 kvm almene boliger og ca. 5.700 kvm erhverv. Under byggeriet ligger en kælder på op mod 8.000 kvm, der rummer bl.a. parkeringspladser, teknik- og affaldsrum samt depotrum til beboerne. Byggeriet er indstillet til bæredygtighedsklassificeringen DNGB på Guld niveau.

Mørke og lyse facader

Ud mod Amager Strandvej danner bebyggelsen én sammenhængende struktur, der når helt op i syv plan. Udtrykket lettes dog meget ved, at der fra bygningens højeste punkter trappes ned i flere trin – helt ned til tre etager et enkelt sted.

– Der var fra kommunens side krav til, at det skulle være mørke teglsten ud mod Amager Strandvej og lyse teglsten ind mod gården. Der var også krav til markante forskelle mellem bygningernes base, torso og top, hvilket vi har løst ved at skabe forskellige materialiteter i murværket med recesser sine steder og sten i forskellige nuancer. Niveauspringene giver en sprødhed i den store facade ud mod Amager Strandvej, men de læses endnu tydeligere ud mod gårdrummet, hvor vi også har glæde af, at erhvervslokalerne i stueetagen er trukket længere ud end resten af facaden, siger Flemming Frost.

Altaner ind mod gården skaber også variation, ikke mindst fordi nogle af dem er delvist indeliggende i facaden. Selve gårdrummet er opdelt i områder til færdsel afvekslende med bede og højbede med robuste strandengsplanter. Ifølge Flemming Frost er det et vigtigt parameter for tegnestuen, at landskabet er totalt integreret i det enkelte projekt, så arkitektfirmaets landskabs- og bygningsarkitekter sætter sig sammen allerede fra starten af hvert projekt.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 4

Ungdomsbolig

Cortex Lake

Varierende facader med indspændte altangange

Bolig

Funders

Unik beliggenhed og rustikt materialevalg

Bolig og kontor

Generationernes Hus

Et hus med mange identiteter

Sport

Idrætsbyen

Ny svømmehal med badelandskomfort

Bolig

Laanshøj Allé

Attraktive boliger af den rette støbning

Bolig

Papirtårnet

Papirtårnet i Silkeborg

Uddannelsescenter

Politiskolen i Vejle – Uddannelsescenter Vest (UCV)

Politiskolen II, et teknisk komplekst byggeri

Bolig

Randers Kaserne, Karré 6

Kaserne under forvandling

Bolig

Rolighedsvej

Et grønt åndehul – midt i byen

Bolig

Slagteriet

Fra slagterigrund til boliger

Bolig

Strandhaverne

En stille ø i bolighavet

Bolig

Vimmerbyvej

Astrid Lindgrens kvarter i Silkeborg

Bolig

Ørestad Syd, Byggefelt 1.9

Markante boliger på en smal byggegrund