Generationernes Hus

:
oktober 2020
Generationernes Hus - facader

Huset fremstår som en række af huse gennem spring i facade, bygningshøjder og kontrastfulde materialevalg, hvilket fortæller historien om et hus med mange identiteter.

Generationernes Hus - orangeri

På husets øverste etage er indbygget to store orangerier, som fungerer som henholdsvis forsamlingshus og atelier for husets beboere.

Generationernes Hus - tagterrasse

Op igennem huset er der fælles altaner og tagterrasser.

Generationernes Hus - facader

Jørgen Friis Poulsen A/S – JFP – har det været en vigtig opgave, at skabe sammenhæng i form og funktion i det mangefacetterede hus.

Generationernes Hus - klimaskærm

Med en klimaskærm af teglskaller, som fortsætter fra facaden op over det lave mansardtag, brydes facadehøjden, hvilket skaber variation i facadekompositionen.

previous next

Et hus med mange identiteter

Ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger, handicapboliger og daginstitutioner er alt sammen en del af Generationernes Hus

Byggefakta

Generationernes Hus
Bernhardt Jensens Boulevard 3
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening
Bygherrerådgiver:
Arkitema Architects K/S, Niras A/S, PwC Aarhus
Arkitekt:
Erik Arkitekter A/S, Rum A/S
Totalentreprenør:
Jørgen Friis Poulsen A/S
Ingeniør:
Sweco Danmark A/S
Andre aktører:
Kragh & Berglund
Areal:
28500 kvm.
Byggesum: 
445 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2018 - juni 2020

Den første oktober 2020 flyttede beboerne ind i Generationernes Hus på Aarhus Ø. Aarhus Kommune har sammen med Brabrand Boligforening udviklet et nyt og spændende boligkoncept baseret på en vision om at skabe øget livskvalitet for en bred mangfoldighed af borgere gennem fællesskab på tværs af generationer.

Huset rummer 100 ældreboliger, 100 plejeboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger, 24 boliger for mennesker med fysisk handicap og daginstitutioner med ni børnegrupper 0-6 år, samt en lang række fælles faciliteter – både til glæde for beboerne i huset og for besøgende fra nærmiljøet.

Med sine otte etager og over 27.000 etagekvadratmeter passer Generationernes hus sig ind i den tætte nye bydel af moderne højhuse på de bynære havnearealer.

Huset fremstår som en række af huse gennem spring i facaden, kontrastfulde materialevalg med beton, naturskifer og tegl på facaderne og individuelle facadekompositioner, der varierer i højden. Med opdelingen af facaden nedbrydes bygningens store volumen til den menneskelige skala, samtidig med at facadevariationen fortæller historien om et hus med mange identiteter.

Teamet

Generationernes hus er opført i totalentreprise af Jørgen Friis Poulsen A/S. Erik Arkitekter A/S og Rum A/S, har været arkitekter på projektet. Erik arkitekter, som har stor erfaring i arbejdet med almene boliger og Rum, som er erfarne i arbejdet med institutioner, har suppleret hinanden godt med Sweco A/S som ingeniør og Kragh & Berglund A/S som landskabsarkitekt.

Bofællesskabets og naboskabets infrastruktur

De forskellige boligformer er fordelt i otte enheder centreret som klynger omkring fire elevatorer.

De fire nederste etager, som indeholder fællesfaciliteter, hænger sammen med åbne trapper, som forskyder sig op igennem huset, så man på sin vej møder sine naboer.

Fra fjerde sal og op har huset en mere privat karakter med bofællesskaber og private boliger.

De 100 plejeboliger er delt op i syv bofællesskaber med henholdsvis 14 og 15 beboer i hver. De har adgang til deres egen altan og et fælles køkken- og opholdsrum, samt en privat tv-stue.

Derudover er der indrettet fire oldekoller, som er bofællesskaber for ældre. Her er der syv boliger om et fælles køkken. Der findes to bofællesskaber til handicappede med seks boliger i hver og to ungdomsfællesskaber, som rummer hver seks boliger. Desuden er der to familiebofællesskaber, som knytter fire familier om hvert køkken og fire bofællesskaber med syv boliger, hvor ældre, familier og unge er blandet.

I huset findes også en række boliger, som ikke er tilknyttet et bofællesskab. Disse naboskabsboliger ligger i 10 klynger, hvor hver klynge består af i alt fire-fem boliger. Naboskaberne er en blanding af familie-, ungdoms- og ældreboliger. Alle naboskabsboliger har adgang til husets fællesfaciliteter.

– Det helt unikke ved Generationernes Hus på Aarhus Ø er, at så mange forskellige mennesker og aldre bringes sammen i ét hus i en hverdag, hvor FÆLLESSKABER er omdrejningspunktet, udtaler arkitekt Morten Bluhm tegnestueleder/associeret partner ved Erik Arkitekter A/S.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 4

Ungdomsbolig

Cortex Lake

Varierende facader med indspændte altangange

Bolig

Funders

Unik beliggenhed og rustikt materialevalg

Bolig og kontor

Generationernes Hus

Et hus med mange identiteter

Sport

Idrætsbyen

Ny svømmehal med badelandskomfort

Bolig

Laanshøj Allé

Attraktive boliger af den rette støbning

Bolig

Papirtårnet

Papirtårnet i Silkeborg

Uddannelsescenter

Politiskolen i Vejle – Uddannelsescenter Vest (UCV)

Politiskolen II, et teknisk komplekst byggeri

Bolig

Randers Kaserne, Karré 6

Kaserne under forvandling

Bolig

Rolighedsvej

Et grønt åndehul – midt i byen

Bolig

Slagteriet

Fra slagterigrund til boliger

Bolig

Strandhaverne

En stille ø i bolighavet

Bolig

Vimmerbyvej

Astrid Lindgrens kvarter i Silkeborg

Bolig

Ørestad Syd, Byggefelt 1.9

Markante boliger på en smal byggegrund