Randers Kaserne, Karré 6

:
oktober 2020
Randers Kaserne, Karré 6 - udearealer

På kaserne-området er der en helt speciel atmosfære, som ejerne ønsker at bibeholde med nybyggerierne.

Randers Kaserne, Karré 6 - lejlighed

Gulve og inventar er en tand bedre, end man normalt ser det i lejligheder til udlejning.

Randers Kaserne, Karré 6 - vinduer

Vinduesåbninger og murværk refererer til den enkelthed og de stramme arkitektoniske proportioner, der dominerer kasernens eksisterende bygninger.

Randers Kaserne, Karré 6 - dronefoto

Randers Kaserne fotograferet fra luften. Ved øvelsesterrænet i øverste højre hjørne ses den nybyggede karré. Midt på grunden ligger ridehallen med de store ovenlysvinduer. Her er det planen at indrette et streetfood-mekka. Foran ridehallen ses hovedbygningen, hvor Randers Kommune har lejet sig ind. Foto: By i Byen ApS.

previous next

Kaserne under forvandling

Sider

Byggefakta

Randers Kaserne
Hestestræde 7-13
8930 Randers NØ
Danmark

Bygherre:
By i Byen ApS
Bygherrerådgiver:
Pro Developments A/S
Arkitekt:
Årstiderne Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Raunstrup A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Areal:
8375 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
oktober 2018 - maj 2020

Selve karréen gentager kasernens skarpe bygningsstruktur. Den er tænkt som fire separate volumener med hver sin arkitektoniske fremtoning.

Efter Dragonregimentet

Randers Kaserne blev opført sidst i 1930’erne til Jydske Dragonregiment. Kasernen er overvejende bygget i røde mursten og tegl, og den fremstår i en enkel, men smuk arkitektur. Regimentet havde heste, og derfor finder man midt på grunden en stor ridehal.

Efter at have levet en omskiftelig tilværelse som blandt andet tysk lazaret under besættelsen, hjemsted for ingeniørtropperne gennem en længere årrække og siden flygtningecenter købte Anne Sinnbeck kasernen i 2005 sammen med Eske Munck og sin mand, Henrik Sinnbeck.

Med deres fælles selskab, By i Byen ApS, vil de udvikle det 144.000 kvm store område til en ny dynamisk og højteknologisk bydel med boliger, erhverv, butikker, caféer, kulturtilbud, fritidsaktiviteter og gode byrum. Kort sagt, en by i byen – men med den helt særlige karakter det giver, når man blander nye og attraktive byggerier med bevarede, historiske bygninger.

Projektet er muliggjort af et kommuneplantillæg, der tager afsæt i en masterplan for området, som blev udviklet i 2003 i et samarbejde mellem blandt andre statens ejendomsselskab Freja og Randers Kommune. Senest er fulgt en ny fremsynet lokalplan for området, som Anne Sinnbeck hilser velkommen. Den åbner for en større variation i nybyggeriet på den gamle kasernegrund blandt andet i form af højere bygninger og tæt-lav-bebyggelse op mod øvelsesterrænet.

Ejerkredsen udvides

Lokalplanen fastslår, hvilke bygninger der er bevaringsværdige, og det gælder blandt andet hovedbygningen og ridehallen.

– Da vi købte grunden, var det med godt 20 af de oprindelige bygninger. De gamle ikoniske kasernebygninger skal naturligvis bevares, men der er også bygninger på området i en dårlig kvalitet, som vi har tilladelse til at rive ned. Det gælder blandt andet garager og værksteder, fortæller Anne Sinnbeck.

Nogle bygninger er gennem årene blevet sat i stand til udlejning, mens andre er blevet lejet ud, som de var. I 2006 lejede Randers Kommune sig ind i kasernens hovedbygning, og i dag råder kommunen over hele bygningen, der blandt andet rummer et jobcenter. I 2014 solgte By i Byen hovedbygningen til Anders Kirk Johansen, der samtidig blev en del af selskabets ejerkreds.

At der skulle gå 15 år, før det første nybyggeri står færdig på grunden, må som så meget andet tilskrives finanskrisen. Pludselig stod alt stille, og Anne Sinnbeck og hendes forretningspartnere koncentrerede sig derfor om udlejning og forbedring af den eksisterende bygningsmasse. Men nu er situationen vendt, og nye byggeprojekter er på vej.

Fremtiden på kasernen

Anne Sinnbeck fortæller, at yderligere to byggefelter med 255 lejeboliger af høj kvalitet er under udvikling. Dem har PFA option på at købe.

– Vi har efterhånden mange aktører, der er interesserede i at blive en del af Randers Kaserne. Det gælder også almene boligselskaber. Ud over den helt særlige stemning på området, så har det en attraktiv beliggenhed tæt på natur og motorvej. Man kan sagtens arbejde i Aarhus og bo her, siger Anne Sinnbeck.

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 4

Ungdomsbolig

Cortex Lake

Varierende facader med indspændte altangange

Bolig

Funders

Unik beliggenhed og rustikt materialevalg

Bolig og kontor

Generationernes Hus

Et hus med mange identiteter

Sport

Idrætsbyen

Ny svømmehal med badelandskomfort

Bolig

Laanshøj Allé

Attraktive boliger af den rette støbning

Bolig

Papirtårnet

Papirtårnet i Silkeborg

Uddannelsescenter

Politiskolen i Vejle – Uddannelsescenter Vest (UCV)

Politiskolen II, et teknisk komplekst byggeri

Bolig

Randers Kaserne, Karré 6

Kaserne under forvandling

Bolig

Rolighedsvej

Et grønt åndehul – midt i byen

Bolig

Slagteriet

Fra slagterigrund til boliger

Bolig

Strandhaverne

En stille ø i bolighavet

Bolig

Vimmerbyvej

Astrid Lindgrens kvarter i Silkeborg

Bolig

Ørestad Syd, Byggefelt 1.9

Markante boliger på en smal byggegrund