AAB, afd.50

:
april 2016
AAB, afd.50 - Facade
AAB, afd.50 - Vinduer

Udvendigt monterede lysninger i glasfiber med skrå affasninger sikrer et godt lysindfald til de eksisterende vinduer på trods af, at facaden er blevet tykkere i forbindelse med efterisoleringen.

AAB, afd.50 - Altaner

De gamle, små indeliggende altaner er blevet erstattet af nye udeliggende og væsentligt større altaner i fiberbeton, der bæres af stålkonstruktioner monteret direkte på facaden.

previous next

Almene boliger – nu med isolering og skærmtegl

Et boligområde i Valby i København er bragt op til moderne standard på elegant vis, så byggeriet har bevaret sit oprindelige præg trods store energiforbedringer

Byggefakta

AAB, afd.50
Sjælør Boulevard 91-131
2500 Valby
Danmark

Bygherre:
AAB Arbejdernes Andels-Boligforening
Arkitekt:
Domus Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
B. Nygaard Sørensen A/S
Ingeniør:
Orbicon A/S
Andre aktører:
Kragh & Berglund
Areal:
23878 kvm.
Byggesum: 
150 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2014 - juli 2016

Boligområdet, som AAB Afdeling 50 er en del af, udgøres af otte boligblokke, der ligger med fire blokke placeret symmetrisk på hver sin side om en øst-vest-akse, mens langsiden vender ud mod Sjælør Boulevard mod øst med fin udsigt til Vestre Kirkegårds grønne arealer.

De nordligste fire blokke udgør AAB, afd. 50, mens de sydlige fire blokke drives af boligselskabet AKB. Helhedsplanen for hele området er udarbejdet af Domus Arkitekter A/S, der også er arkitekt på renoveringen af AAB, afd. 50, med Orbicon A/S på ingeniørsiden og B. Nygaard Sørensen A/S som hovedentreprenør.

To af blokkene er på fire etager, mens de to blokke ud mod Sjælør Boulevard er på otte etager. I alt rummede byggeriet før renovering­en 272 lejligheder spændende fra torumslejligheder på ca. 66 kvm til femværelses på ca. 114 kvm.

Nye installationer

Projektet omfatter en totalrenovering og efterisolering af facader, efterisolering af loft og installation af ny boligventilation med varmegenvinding. Der er indblæsning i alle rum og udsugning i køkken og badeværelse. Facaderenoveringen har gjort det muligt at trække de nye ventilationskanaler uden at berøre boligerne indvendigt, mens selve ventilationsanlæggene er placeret på lofterne.

Alle lejligheder har fået nye køkkener, og alle faldstammer og stigstrenge til brugsvand er udskiftet. I forbindelse med facaderenovering­en har beboerne fået nye og større, delvist udeliggende opholds­altaner. Områdets 24 mindste etværelseslejligheder er slået sammen vertikalt til 12 større boliger.

Der er bygget nyt fælleshus med mange faciliteter, og udearealerne har fået et stort løft med bl.a. en ny gennemgående gangsti fra det nærliggende gymnasium og HF.

Uisolerede facader

– Den centrale del af projektet er facaderenoveringen. Bebyggelsen er opført uisoleret med massive ydermure af teglsten, hvilket kommunen på grund af et hul i lovgivningen har givet tilladelse til, selv om husene faktisk er opført i 1968-1970. Vindpåvirkningen og skift mellem varme og kulde har givet problemer med revnedannelser, især i de høje blokke, fordi de ikke var isoleret, og beboerne har oplevet kuldenedfald fra ydervæggene, forklarer Henrik Nielsen.

Ved at kombinere traditionel isolering med nye superisolerende materialer er det lykkedes at isolere facaderne op til moderne standard med en isoleringstykkelse på kun 200 mm. De oprindelige, og meget karakteristiske, gule teglfacader er blevet monteret med beslag, der bærer den nye facadebeklædning af lette, gule skærmtegl.

De eksisterende ti år gamle vinduer er blevet bevaret, men for ikke at begrænse dagslysindfaldet er vinduesfalsene blevet forsynet med nye skrå, udvendige lysning­er, der formidler overgangen til den tykkere facade. Sammen med de lette, hvide altaner fremstår de renoverede facader helt nutid­ige og elegante, samtidig med at bebyggelsens oprindelige præg og identitet er bevaret. De eksisterende tagpaptage er bevaret, men lofterne er blevet forsynet med 300 mm efterisolering.

Større altaner

De oprindelige mindre indeliggende altaner er erstattet af nye udeliggende, større altaner med en fri dybde på 1300 mm udført i hvid fiberbeton.

De L-formede betonskaller er monteret på stålgalger, leveret af BM Steel Construction Copenhagen ApS.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2016 nr. 2

Bolig

AAB, afd.50

Almene boliger – nu med isolering og skærmtegl

Bolig

Aars C

Modernistisk kæmpe i Aars

Plejecenter og genoptræning

Akaciegården

Ældrepleje med både varme og effektivitet

Boliger

Brunevang

Nænsom renovering af almene boliger

Uddannelsescenter

DTU Campus Service

DTU’s nye legeplads

Plejecenter og genoptræning

Egeparken

Nostalgi og hjemlig hygge

Bolig

Hedelundparken afd.4

Hedelundparken i frisk facelift

Forskningscenter

House of Innovation

Detaljernes dronning

Bolig

Nordtårnet

Livet fra oven

Skole

Sophieskolen

Altid tæt på fællesområdet

Uddannelsescenter

SOPU

Det hvide snit

Bolig

Tårnbyparken

Altanliv, version 2

Bolig

Teglhuset

Hybel og hav

Uddannelsescenter

Tietgen Handelsgymnasium

Colosseum med en svævende himmel