Parkering

Jönsson opfører grønt P-hus i Nordhavn

Jönsson A/S skal i totalentreprise opføre nyt P-hus i Nordhavn for By & Havn, hvor visionen er bykvarterer med grønt karaktertræk

CAMPUS Køge får 300 klimasikrede P-pladser

Når CAMPUS Køge gør klar til at vokse til dobbelt størrelse får den samtidig Danmarks hidtil størst anlagte ”klima P-plads”.

P-huse med lave omkostninger

Nyt koncept for parkeringshuse sikrer konstruktionen mod forskydninger og stabiliserer de elastiske fuger mellem elementerne – det betyder mindre vedligehold og lavere driftsomkostninger

Første p-kælder åbner i Carlsberg Byen

Den nye parkeringskælder i Carlsberg Byen vil rumme 351 parkeringspladser - den er første af i alt 14 parkeringskældre, der fordeles over hele det nye bykvarter

Nyt p-anlæg på Københavns havnefront

På Bryghusgrunden i København bygges nyt til Dansk Arkitektur Center og samtidig opføres der et fuldautomatisk, underjordisk parkeringsanlæg med 318 pladser

Parkeringsanlæg kan også isoleres

Klamme og fugtige parkeringskældre med hård efterklang kan man isolere sig ud af, fremhæver Xella Danmark A/S

P-dæk, der holder

Et parkeringsdæk er en konstruktion, der skal holde i mange år, og den skal derfor effektivt beskyttes mod vejrliget

Optimal ventilation med CFD-beregning

Projektering af impulsventilatorer kan effektiviseres med beregningsgværktøjet CFD, Computational Fluid Dynamics

Avanceret p-hus til en halv milliard

I forbindelse med multimediehuset 'Urban Media Space Aarhus' skal der også anlægges et storr fuldautomatisk parkeringsanlæg

P-hus opføres i Offentligt Privat Partnerskab

Region Midtjylland overlader drift og vedligeholdelse af kommende p-hus ved Regionshospitalet Randers til OPP-selskab

Grønt lys for udbygning af Rigshospitalet

Regeringen har givet endeligt tilsagn om statslig medfinansiering til Rigshospitalets byggeprojekt inden for den fastlagte ramme på 1,85 mia. kr.

Fuldauto­matisk p-anlæg på Islands Brygge

Københavns Kommune har fået etableret endnu et fuldautomatisk parkeringsanlæg, denne gang i Leifsgade på Islands Brygge

Jylland og Fyn med i p-boom

Ålborg, Århus og Odense vil udvide antallet af p-huse og parkeringsanlæg markant de kommende år

Eksperimentariets p-hus

Hoffmann er en af de entreprenører, der har god erfaring med opførelse af p-anlæg på det danske marked

P-anlæg i én entreprise

Carlsberg Ejendomme har fået etableret et nyt, stort p-anlæg i Tuborg Havn, hvor såvel etablering og drift som operatøropgaver er overdraget til Kemp & Lauritzen i én, samlet entreprise.

Parkeringsanlæg med betaling

Udgifterne til anlæg og drift af parkeringsanlæg tynger på budgettet, og uden effektiv kontrol optages de dyre parkeringspladser af uvedkommende