P-huse med lave omkostninger

Nyt koncept for parkeringshuse sikrer konstruktionen mod forskydninger og stabiliserer de elastiske fuger mellem elementerne – det betyder mindre vedligehold og lavere driftsomkostninger

Indtil nu har temperatursvingninger været skyld i forskydninger mellem elementerne og deraf revner i de elastiske fuger mellem TTP-profilerne i parkeringshusene. Det har medført omkostninger for bygherren til løbende vedligehold, udbedringer og periodiske lukninger af dele af bygningen, når fugerne skal udskiftes.

Nyt design

Med udviklingen af et nyt design af de klassiske TTP-betonelementer har Spæncom gjort konstruktionerne i parkeringshusene helt tætte. Spæncoms salgschef Michael Boye forklarer:

– Det nye koncept adskiller sig fra de eksisterende systemer, hvor man benytter en membran og et ekstra lag beton eller samlingsfugebånd i konstruktionerne. Begge løsninger kræver dog en del vedligehold og løbende udskiftning af komponenter. Vi er med det nye koncept gået helt væk fra konstruktionen med membranen og har valgt at styrke og stabilisere samlingen mellem elementerne, som tidligere var den del, der var det svage led i konstruktionen, siger Michael Boye.

Simpel løsning

Løsningen er simpel, men meget effektiv: Den bærende ribbe i TTP-elementet flyttes fra midten ud til siderne. Herved kan elementernes egenvægt stabilisere hinanden ved hjælp af overlap i samlingerne. Et EPDM-fugebånd, som aldrig skal skiftes, præmonteres mellem elementerne og sørger, på grund af det høje tryk, for et tæt p-hus. Finishen færdiggøres herefter med en elastisk fuge, som også sikrer, at der ikke opsamles smuds i fugerne. Fugen har i modsætning til tidligere ingen betydning for konstruktionens tæthed.

– Alle elementer leveres med færdig køreklar overflade uden behov for efterfølgende udstøbning af overbeton. Denne løsning sikrer, at der ikke opstår revner under bevægelser, som følger af temperaturpåvirkninger. Vores parkeringshuskoncept udføres, så temperaturudvidelser kan optages i konstruktionerne uden risiko for ukontrolleret revnedannelse i betonen, siger Michael Boye.

Certificeret koncept

Konceptet er certificeret efter ISO 9001-standarden, og betonen er i ekstra aggressiv miljøklasse. Konstruktionerne opfylder R120-brandkravet jf. Eurocodes. Dermed kan bygherren altid være helt sikker på, at myndighederne vil godkende dokumentationen for bygningens brandmodstandsevne, fremhæver Spæncom.

– Det nye konstruktionskoncept giver nogle klare fordele for kunden, da behovet for løbende vedligehold af bygningen begrænses, og dens levetid forlænges. Det betyder også, at driftsindtægterne ved parkeringshuset kan fastholdes konstante, da der ikke er samme behov for at lukke det helt eller delvist, som når samlingsfugerne skulle udskiftes, siger Michael Boye.

Entreprenørerne høster desuden den fordel, at de sparer en arbejdsgang og mange arbejdstimer, fordi de ikke længere skal konstruere kompositløsningen med membraner og et ekstra lag beton, som man tidligere har gjort. Med det nye koncept er Spæncom kommet flere af de traditionelle problemer ved konstruktionen og driften af parkeringshuse i forkøbet.

Med næsten 400 parkeringspladser bliver et parkeringshus under opførelse i Holstebro det første, hvor Spæncoms nye koncept implementeres. Parkeringshuset skal efter planen afleveres til januar 2017.

Foto:1: Parkeringshuset i Holstebro er det første af sin art, hvor Spæncoms nye koncept implementeres. Projektet leveres efter planen i januar 2017.