Optimal ventilation med CFD-beregning

Projektering af impulsventilatorer kan effektiviseres med beregningsgværktøjet CFD, Computational Fluid Dynamics
Tekst: 

Ventilation i parkerings- og garageanlæg er der regler om. I garageanlæg med et etageareal større end 150 kvm sætter bygningsreglementet BR10: 5.4, stk. 7 krav til mekanisk ventilation for at fjerne eksplosive dampe og kulilte. Samtidig sættes krav til røgudluftning, jf. BR10: 5.6.2, stk. 2., hvilket er en foranstaltning, der kan være naturlig eller mekanisk, og som kan benyttes af redningsberedskabet til at udlufte røg i tilfælde af brand.

Impulsventilation

- Dog tillader opbygningen af garageanlæg sjældent anvendelse af naturlig ventilation, hvorfor impuls-/aksialventilatorer er nødvendig for at sikre et luftskifte. Ventilation i p-kældre/-huse var tidligere udført med et traditionelt kanalsystem med et større antal udsugningsriste placeret ved gulv og under dæk, hvilket foranlediger en stor fraluftmængde, fortæller Lasse Andersen, Carpark produkt­ingeniør for ClimateConsult, og tilføjer:

- Denne løsning var pladskrævende og medførte et mindre antal p-pladser til udlejning. Derfor anvendes nu kun impulsventilatorer, der giver en optimal ventilationseffektivitet uden ‘døde’ områder i garageanlægget og en optimal driftsøkonomi samt gør systemet anvendelig til røgudluftning, siger Lasse Andersen.

CFD kan betale sig

Det er normal anvendt praksis, at impulsventilatorer projekteres ud fra data omkring kastelængde set i forhold til de aktuelle montageforhold. Denne metode kan være forbundet med usikkerhedsfaktorer, hvorfor der i større omfang projekteres ved hjælp af et CFD-beregningsværktøj (Computational Fluid Dynamics), som sikrer en optimal ventilationseffektivitet i hele parkeringsområdet.

- Udgiften til udfærdigelse af en CFD-beregning dækkes ofte af de sparede anlægsomkostninger, idet en CFD-analyse ofte giver mulighed for optimering og dermed et reduceret antal impulser. Ved optimering af et projekt med mindre end 20 impulser pr. etage, kan fjernelse af 2 stk. impulser dække udgifterne til en CFD-analyse, fremhæver Lasse Andersen.