P-anlæg i én entreprise

Tekst: 

Carlsberg Ejendomme har fået etableret et nyt, stort p-anlæg i Tuborg Havn, hvor såvel etablering og drift som operatøropgaver er overdraget til Kemp & Lauritzen i én, samlet entreprise. Målet er at skabe en mere enkel og effektiv proces med bedre synergi mellem de enkelte delentrepriser.

Bedre synergi

Hidtil er p-anlæg i Danmark typisk blevet bygget i én entreprise, indrettet i en anden entreprise og siden overtaget som færdigt p-anlæg af en operatør i en tredje entreprise. Disse spilleregler har Carlsberg Ejendomme meget velovervejet ændret godt og grundigt på.

- Vores primære ønske har været at udvikle en proces, hvor vi kom ud over de problemer, der ligger i at have tre hovedleverandører med hvert deres fokuspunkt. Ved at samle alle opgaver i én entreprise, undtagen råhuset, kan vi skabe en langt bedre synergi mellem etablering og drift. Samtidig slipper vi som bygherre for at sætte en projektleder af til opgaven, da det hele nu styres af én samarbejdspartner. Og så ligger vores omkostninger helt fast i mindst tre år frem, hvilket også er en betydelig fordel, fortæller Lars Wilsdahl fra Carlsberg Ejendomme.

Pengeløst system

Betalingssystemet i p-anlægget er pengeløst, og godkendt af PBS til betaling med chipkort.

- Et pengeløst anlæg betyder større sikkerhed for brugerne og færre omkostninger til udbedring af skader efter hærværk. For at give størst mulig tryghed har Kemp & Lauritzen Sikring installeret både brand- og talevarslingsanlæg samt bom- og dørstyringsanlæg, fortæller Peter Wenzel, afdelingschef i Kemp & Lauritzen Industri & Infrastruktur.

Systemerne er via et specialdesignet interface koblet direkte på overvågningsanlægget, som bl.a. omfatter 30 ITV-kameraer.