Parkeringsanlæg kan også isoleres

Klamme og fugtige parkeringskældre med hård efterklang kan man isolere sig ud af, fremhæver Xella Danmark A/S
Tekst: 

I Tyskland er Ytong Multipor blevet anvendt til isolering samt brand- og efterklangsdæmpning i mange parkeringsanlæg. Det gælder for eksempel det 57.000 kvm store parkeringsanlæg under Forum Duisburg.

Det er et rent uorganisk produkt, hvori der ikke indgår brandbare stoffer, og som samtidig har en kraftigt isolerende virkning. Ytong Multipor er særlig egnet til isolering af store flader, hvor der opnås ensartede isoleringsværdier på 0,045 W/mK over hele den isolerede flade.

- Samtidig er Ytong Multipor et lyst og pænt materiale, som er med til at højne hele det visuelle indtryk af parkeringskældrene. Det gør dem mere indbydende og lyse, hvilket kan have en stor betydning for den tryghed og komfort, som bilisterne oplever, når de afleverer deres bil i kælderen, siger administrerende direktør Niels-Jørgen Pallesen, Xella Danmark A/S.

Ikke brændbart

Ytong Multipor er i kraft af sin sammensætning modstandsdygtig over for brand. Det har ikke mindst stor betydning ved underjordiske parkeringsanlæg, hvor en brand kan blive en katastrofe. Materialet er ganske enkelt ubrændbart og kan modstå de højeste temperaturer. Vigtigt er også, at der selv ved høj varmepåvirkning ikke udvikles giftige dampe eller andet, der kan skade folk i situationen.

Ytong Multipor har også en dæmpende effekt på den efterklang, der ofte er i de store parkeringsanlæg.

- Ytong Multipor monteres uden brug af dybler og dampspærrer. Montage sker ved hjælp af en særlig klæber, og har dermed bindeflade til loftet i hele pladens udstrækning. Det sikrer stor stabilitet og en ensartet virkning på hele fladen, pointerer Niels-Jørgen Pallesen.