Klimasikring

Renoveringsprojekt klimasikres med fibercement

Hele 10.000 kvadratmeter vindspærreplader fra Swisspearl bliver i den kommende tid leveret til den almene boligforening, Blokland, i Albertslund

Pilehegn kan klare 100 års regnhændelse

Et alternativ til at udbygge kloaker med CO2-tunge betonbyggerier er at bremse regnvandet ved den enkelte ejendom, mener professor Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet

Brug naturen selv til klimasikring

Klimaforandringer presser vores kystnære områder. Hvad med at bruge naturens egne løsninger?, spørger Morten Dohrmann Hansen, Idverde

Svensk start-up i vækst med tyske LAR-løsninger

Svenske Caneco er en lille, ny startet virksomhed, men med stor optimisme omkring deres LAR-løsninger fra tysk producent

CAMPUS Køge får 300 klimasikrede P-pladser

Når CAMPUS Køge gør klar til at vokse til dobbelt størrelse får den samtidig Danmarks hidtil størst anlagte ”klima P-plads”.

Dansk byggeri efterlyser lovkrav omkring skybrud

Dansk Byggeri mener,at kommunernes løbende tilpasning af klimatilpasningen skal være et lovfæstet krav for at sikre et effektivt værn mod oversvømmelser

Kystbyer og klimatilpasning

Realdania har støttet en udredning, der kortlægger behov, udviklingspotentialer og barrierer for at klimatilpasse danske byer til stormfloder og havvandsstigninger

Råd advarer mod kortsigtede energiløsninger

Rådet for Sundt Indeklima påpeger, at der mangler viden og interesse for et sundere indeklima, når der renoveres og bygges nyt ude i kommunerne

Klimasikret byggeri er et must i fremtiden

Den globale opvarmning er i følge Meteorologisk Institutt en realitet og med den følger et mere fugtigt og ekstremt klima.

System til at håndtere ekstreme regnbyger

Nu udvikles et system, Vandvejen, der vil kunne håndtere store mængder regnvand i tætte byområder - uden at gå på kompromis med vejens funktion og sikkerhed

BIG skal klimasikre New York

"Big U" er et af vinderforslagene i den internationale konkurrence om at sikre Manhattan mod fremtidens klimaforandringer

Start på stort natur- og klimatilpasningsprojekt ved Gladsaxe Stadion

Nu igangsættes sidste etape af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter der på samme tid skaber nye lege- og bevægelsesmuligheder og reducerer risiko for oversvømmelse

Bygherrerådgiver for klimatilpasning i Middelfart

Et partnerskab bestående af Realdania, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand A/S står sammen om at realisere klimatilpasning i Middelfart

Avanceret system til at håndtere regnvand

Intelligent styring af regn- og spildevand har ifølge Aarhus Vand sparet skatteborgerne for 160 millioner kroner til underjordiske bassiner.

COWI vurderer risiko for oversvømmelse

COWI A/S vurderer har entop foretaget en screening af, hvor udsat hver enkelt af Københavns Ejendommes 2.257 bygninger er for oversvømmelse

Svævende grønne enge

Det er set før: at vi mennesker kopierer naturen. Et godt eksempel der grønne tage, der er effektiv afvandingsløsning og stadig flere steder en del af kommunens klimatilpasningsplaner