Jönsson opfører grønt P-hus i Nordhavn

Jönsson A/S skal i totalentreprise opføre nyt P-hus i Nordhavn for By & Havn, hvor visionen er bykvarterer med grønt karaktertræk

Et nyt P-hus i seks forskudte planer med erhvervslokale og grøn facade - skabt af frodig beplantning.”
Sådan lyder opgaven i korte træk for Jönsson A/S, der i totalentreprise skal opføre nyt P Hus i Nordhavn for By & Havn. Visionen er bykvarterer med grønt karaktertræk og den røde tråd er funktionelt, markant byggeri, der giver både med- og modspil til omkringliggende bygninger og byrum. P huset skal derfor med sit frodige udtryk bidrage positivt til bylivet og de nære omgivelsers grønne identitet.

Spændende facadekonstruktion

Bygningens grønne udtryk skal skabes med en gennemtænkt facadekonstruktion med 39 strategisk placerede plantekummer, espalier og rustfri wirer til beplantning. Der er integreret vandingssystem i konstruktionen og beplantningen på facaden kommer til at dække hele bygningen i både bredde og højde. Den vil med sin vækst fuldende sit frodige udtryk indenfor en periode på 8 år. P husets facade er således tænkt som et landskab, hvor facadekonstruktionen med tiden underordner sig planternes vækst. Det vil give indtrykket af, at naturen har taget over. Beplantningen vil være en kombination af træer, buske, klatre- og slyngplanter, der vil klatre op af espalier og wirer i rustfrit stål og vise omgivelserne årstidernes skiften i et varieret landskabeligt udtryk.

Udover den karismatiske facade vil bygningens belysning bidrage til både funktion og stemning. Der arbejdes med såvel grundbelysning som effektbelysning i P huset, der opføres ovenpå den kommende metro i Nordhavn.

P huset, der ligger ved ankomst til Århusgade kvarteret, bygges som split-level med ca. 20 parkeringspladser pr. halve etage og dobbeltrettede kørebaner. I P husets stueetage etableres der erhvervslokale til cafe, butik eller kontor.  Der vil i bygningen udover parkeringsareal, ramper og kørebane også blive plads til cykelparkering, teknikrum, trappe/elevator tårn og affaldsrum.

Byggeriet forventes påbegyndt til november 2022.

Fakta

Projektnavn: P-Hus Nordhavns Plads

Bygherre: By & Havn

Ingeniør/ totalrådgiver: JODAN Arkitekter og Ingeniører med underrådgiver; ART-TEK og GEO.

Totalentreprise: Jönsson A/S

Ca. 240 p-pladser

Byggestart: November 2022