Center for Sundhed

:
juni 2018
Center for Sundhed - inventar

Kolon Total Inventar har sat sit præg på huset med det velkendte, gedigne og vedligeholdelsesvenlige design i robust kvalitet.

Center for Sundhed - facade

Facaderne byder på både kanter og afrundede former i et lyst og venligt udtryk.

Center for Sundhed - atrium

Plan Trapper A/S har leveret smedearbejde til Center for Sundhed i Holstebro herunder en ligeløbstrappe med værn i rustfri stål med zigzag-mønster i det lille atrium.

Center for Sundhed - trappe

Kigger man op mellem etagerne inde i atriummet, får man en smuk, grafisk og rumlig oplevelse og indtrykket af de mange retninger og muligheder i huset.

Center for Sundhed - landskab

Holstebro har fået et nyt, stort sundhedscenter, som i sin arkitektoniske udformning og udstrækning samler de mangeartede funktioner.

Center for Sundhed - skranker

Kolon står bag skranker udført i Corian og ege lameller, den indvendige del er skrankerne er lavet med integreret  hæve/sænke skriveborde.

previous next

Stjerneformet Sundhedshus

Det store atrium i Holstebros nye Center for Sundhed signalerer åbne arme med lyst og transparent miljø

Byggefakta

Center for Sundhed
Stationsvej 35
7500 Holstebro
Danmark

Bygherre:
Holstebro Kommune
Totalrådgiver:
Arkitema Architects K/S
Ingeniør:
Niras A/S
Areal:
13340 kvm.
Byggesum: 
237 mio. kr.
Byggeperiode:
marts 2016 - januar 2018

Det nyopførte Center for Sundhed i Holstebro er tegnet af Arkitema Architects med Niras A/S som underrådgiver og rummer akutklinik, regionale medicinske ambulatorier, sygeplejeklinik, jordemoderkonsultation, røntgen- og psykiatrifunktioner, kommunale akutpladser, børnetandpleje, praktiserende læger og specialtandlæge, fordelt over hele 11.000 kvm plads. Arkitekturen er stærk og peger med sin stjerneform i mange retninger, rækkende ud mod verden og indad mod et indbydende centrum med dynamik, afrundede hjørner, balkoner, gangbroer, ovenlys og attraktive opholdsarealer. Arkitektur og indretning er med til at skabe den ønskede sammenhæng i sundhedssektoren tæt på borgerne i hverdagen og med en bred vifte af sundhedstilbud.

Nordisk materialevalg

Indtrykket af det nye, regionale sundhedshus er et lyst og venligt, åbent og varieret miljø i materialer og inventar, der er udsprunget af moderne, nordisk arkitektur. Her har man tydeligvis tilstræbt at nedtone det institutionelle udtryk, blandt andet ved de skiftende arrangementer, levende, organiske former og retninger, og den gode akustikregulering på trods af de store forhold. Med til at give huset stemning og karakter er ligeledes den fra starten indtænkte kunstneriske udsmykning af Pernille With Madsen.

Her er samlet en bred vifte af sundhedstilbud under ét tag og på borgernes præmisser, og her bliver der rig mulighed for samarbejde på tværs af sundhedsfaglige grupper og sektorer – i kommuner, regionen og almen praksis. Nabo til det nyopførte bygningskompleks er Gråkjær Arena, som på stueplan i øvrigt hænger sammen med sundhedscentret.

Sundhedshuset er på fem etager og med kælderetage og tagteknik-etage. Arkitekturen er udtænkt som en booster for den synergi og fleksibilitet, man ønsker på stedet. Set udefra opleves bygningskomplekset som samlende og favnende i omrids, facader og struktur.

18 selvstændige underentrepriser

Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S i Holstebro vandt nogle af de mange underentrepriser til dette byggeprojekt, nemlig råhus-entreprisen, dvs. støbearbejdet, levering og montering af alle betonelementer, samt stålkonstruktioner og brandinddækning af samme.
– Ved kontraktforhandlingern blev det aftalt, at facaden skulle opmures på stedet, hvor vi således har skalmuret hele bygningen, siger Projektchef Asger H. Mogensen, og fortsætter:

– Byggeriet er kendetegnet ved at være det største i perioden her i Holstebro – et projekt på over 10.000 kvm. Tidsplanen var stram, og i perioden var det svært at købe betonelementer i branchen til rettidig levering. Men med to stk. 200-tons bæltekraner i gang på samme tid lykkedes det os at få montagen til at forløbe hurtigt og effektivt. Vi har gennem projektforløbet rådet over det nødvendige antal medarbejdere til løsning af opgaverne, og vores underentreprenører har ligeledes været i stand til at levere, som vi kunne ønske det, så vi kan i dag se tilbage på et rigtig godt projektforløb, hvor vi i øvrigt oplevede et godt og positivt samarbejde med bygherren og rådgiverne, fastslår Asger H. Mogensen.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 3

Sundhedscenter

Center for Sundhed

Stjerneformet Sundhedshus

Bolig

Erdahus

Moderne karrébebyggelse i Åbyen

Distributionscenter

Hørkram Foodservice A/S

Funktionelt logistikcenter i Sorø

Hospital

MANA Nykøbing Falster Sygehus, fase 2

Bæredygtigt akutsygehus på Falster

Bolig

Molehuset og Lærkeholm

Arven efter Soeters

Bolig

Nordre Jernbanevej

Forskudte punkthuse danner lille by i byen

Domicil

Næstved Fjernvarme

Varmeværk med udsigt

Bolig

Peter Sabroes Gade

Røde tegl og hvide rammer

Bolig

Rådhusvænget

Boliger med et stykke knust rådhus

Bolig

Remisen

Hvide boligtårne i vejkryds

Domicil

Scanpipe

Scanpipe bygger sig til bedre logistik

Lager

Total Produce Nordic A/S

Frugtlager med banandøgnvagt

Bolig

Tranevej

Ny i Nordvest

Lager

Tyretrust

Dækhotellet