Peter Sabroes Gade

:
juni 2018
Peter Sabroes Gade - stue

Boligerne er meget lyse og velindrettede. Fra altanerne er udsigten til byen og havnen fantastisk.

Peter Sabroes Gade - gårdrum

Boligbebyggelsen ligger som en åben U-form omkring et kommende gårdrum, hvor der også ligger en ældre bygning. Arkitekturen er meget enkel, men dog virkningsfuld i sit funktionelle formsprog.

Peter Sabroes Gade - døre

Indgangsfacaderne er omkranset af høje træer, der giver en særlig atmosfære til stedet. Dørpartierne er fint markeret med et stort glasparti og en indramning.

previous next

Røde tegl og hvide rammer

Boligbebyggelsen udgøres af ni bygningskroppe fordelt i en stor U-form omkring en eksisterende bygning

Byggefakta

Peter Sabroes Gade
Peter Sabroes Gade 12-16
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
Vidar Projektudvikling ApS
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S, C.F. Møller Danmark A/S
Totalentreprenør:
Raundahl & Moesby A/S
Ingeniør:
Orbicon A/S
Areal:
10000 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
november 2016 - maj 2018

Hvor det tidligere Peter Sabroes seminarium lå, er der nu blevet plads til 182 lejligheder i et meget elegant og enkelt byggeri.

De i alt ni bygningskroppe er forbundet to og to eller tre sammen i små forskydninger. Denne plan giver en fin åbenhed med mulighed for passager på tværs af bebyggelsen, og de store terrænforskelle på grunden bliver også imødekommet ved den opdelte karréform. Samtidig giver det nogle fine rumligheder ved ankomsten og er en varsom måde at omkranse den eksisterende, bevaringsværdige bygning, som blev bygget for mere end 100 år siden til Kong Christian IX børnehjem.

Bygningerne er i henholdsvis tre, fire og fem etager. Boligbebyggelsen har en fantastisk beliggenhed, lidt skjult i byen mellem kirkegård og hospital. Det er meget centralt i forhold til Universitetet, Trøjborg bydelen, skoven og vandet. Mange af boligerne har desuden en fantastisk udsigt over byen og vandet.

Historiske naboer

At bygge i Peter Sabroes Gade forpligter. En smuk gade med ældre bygninger som Kochs skole og Sankt Johannes Kirke på den ene side og Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade (i daglig tale Kommunehospitalet) på den anden side.

Hospitalsbygningerne bliver snart omdannet til en ny bydel, som blandt andet universitetet skal flytte ind i. Kommunehospitalet er opført over flere etaper, men den største og mest markante er fra 1931 (færdigopført 1935), hvor C.F. Møller og Kay Fisker vandt konkurrencen.

Arkitekturen er tidstypisk og dermed meget funktionel og enkel. Æstetikken findes i de fine proportioner, detaljerne og materialevalget. Samme enkle udtryk finder man også i universitetsbyggeriet, hvor nye bygninger også tilpasser sig dette stærke formsprog. Seminariet er opført i en mere historisk stil, men også i røde tegl.

Tegl og beton

For at ramme et facadeudtryk, som kan være i direkte dialog med de omkringliggende bygninger, særligt Kommunehospitalet, har arkitekten og entreprenøren sammenholdt nye teglsten med de eksisterende sten. Der er også valgt en mørk fuge for at tilnærme sig de patinerede fuger på hospitalet.

Teglfacaderne er en vigtig og stor del af udtrykket og er også som hospitalet med sadeltag og røde vingetegl. Mindre synlige er betonkonstruktionerne, hvor Contiga Tinglev A/S har været på banen med leverancen af alle betonelementer. Den bærende betonkonstruktion af bagmur og lejlighedsskel udgør 14.500 kvm og 10.500 kvm huldæk til etagedæk.

En mindre mængde søjler og bjælker i indgangspartier og parkeringskælder har også været en del af Contiga Tinglevs leverance. Projektleder Henny Eskildsen fortæller, at det har været en rigtig god opgave i en typisk størrelse for Contiga Tinglev.
– Projektet har en overskuelig volumen, og vi har haft mulighed for at kunne producere forud. Således har opgaven været en kontinuerlig, rettidig levering med et stabilt flow i byggeprocessen. Under hele processen har vi haft en konstruktiv dialog og et positivt samarbejde med Raundahl & Moesby, hvilket også fremmer et godt byggeri, siger Henny Eskildsen.

Samarbejdet fortsætter ikke langt fra Peter Sabroes Gade på Trøjborgvej, hvor andre spændende boliger er på vej. Contiga Tinglev har desuden i øjeblikket mange leverancer til den nye bydel omkring Søren Frischs Vej i Aarhus og mange, store byggepladser i Københavnsområdet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 3

Sundhedscenter

Center for Sundhed

Stjerneformet Sundhedshus

Bolig

Erdahus

Moderne karrébebyggelse i Åbyen

Distributionscenter

Hørkram Foodservice A/S

Funktionelt logistikcenter i Sorø

Hospital

MANA Nykøbing Falster Sygehus, fase 2

Bæredygtigt akutsygehus på Falster

Bolig

Molehuset og Lærkeholm

Arven efter Soeters

Bolig

Nordre Jernbanevej

Forskudte punkthuse danner lille by i byen

Domicil

Næstved Fjernvarme

Varmeværk med udsigt

Bolig

Peter Sabroes Gade

Røde tegl og hvide rammer

Bolig

Rådhusvænget

Boliger med et stykke knust rådhus

Bolig

Remisen

Hvide boligtårne i vejkryds

Domicil

Scanpipe

Scanpipe bygger sig til bedre logistik

Lager

Total Produce Nordic A/S

Frugtlager med banandøgnvagt

Bolig

Tranevej

Ny i Nordvest

Lager

Tyretrust

Dækhotellet