Rådhusvænget

:
juni 2018
Rådhusvænget - stue

Der er skydedørspartier til altaner eller til mindre terrasser i stueplan. Alle boliger har desuden køkken i forbindelse med stue.

Rådhusvænget - udearealer

Byggeriet er fordelt på otte bygninger, hvor der samtidig skabes en park og stisystemer.

Rådhusvænget - boligblokke

Rådhusvænget er 88 nye boliger i Ølstykke fordelt på otte blokke, der ligger, hvor det gamle rådhus lå. Dansk Boligbyggeri A/S har været hovedentreprenør på byggeriet.

previous next

Boliger med et stykke knust rådhus

I Ølstykke er det gamle rådhus revet ned, og nye boliger fordelt på otte blokke har fået rådhusets centrale placering i byen

Byggefakta

Rådhusvænget
Rådhusvænget 1-16
3650 Ølstykke
Danmark

Bygherre:
Ølstykke Almennyttige Boligselskab
Totalrådgiver:
Domus Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Dansk Boligbyg as
Ingeniør:
Oluf Jørgensen Rådg. Ing. A/S
Areal:
8000 kvm.
Byggesum: 
104 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2016 - april 2018

Det er ikke altid, at nye boliger opnår en placering i city af den by, de bygges i. For der er som regel ikke ledige arealer, altså med mindre noget andet er revet ned først som i Ølstykke, hvor det gamle rådhus har ladet livet. Ølstykke Rådhus lå centralt i byen fra 1970 til 2014 på Frederiksborgvej 5. Ved kommunalreformen i 2007 blev Ølstykke slået sammen med Ledøje-Smørum Kommune og Stenløse Kommune til Egedal Kommune. I kølvandet fulgte også et nyt samlet rådhus i slutningen af 2014 – og altså et tomt rådhus i Ølstykke.

Domus Arkitekter A/S vandt sammen med Ølstykke Almennyttige Boligselskab og DAB udbuddet om udnyttelse af Ølstykke Rådhusgrund. Det er blevet til et grønt boligbyggeri med 88 lyse almene lejligheder med altaner og små haver under navnet Rådhusvænget. Et centralt sted med kort afstand til butikker, og nærmest en lille ny by i byen.

Bebyggelsen består af otte individuelle bygninger i tre etager. En blok er med fælleslokaler, og en anden blok er et seniorbofælleskab.

Variation i byggeriet

Råhusene er opført som traditionelt betonelementbyggeri beklædt med lyse teglsten og med mørke vinduesrammer, der danner en kontrast i de otte lyse bygninger. Bygningerne har ikke samme størrelser, og her er forskydninger, altaner og store hjørnevinduespartier. Det giver en variation i området, hvor der også er meget fokus på udearealerne, der igen også kommer til at gøre ”den lille by” i byen til ikke blot et boligområde – men en parkbebyggelse.

De otte bygninger kommer nemlig til at ligge i et stort fælles grønt område med træer, buske og græs, og regnvand vil blive opsamlet og løbe ned gennem det skrånede terræn, hvor det vil danne en lille dam i den laveste ende af området. Her er gennemgående stier, der skal være med til at skabe gode rammer for det sociale liv mellem husene og åbne bebyggelsen mod omgivelserne, så det rekreative område bliver tilgængeligt for alle. Visionen har fra start været at skabe en parkbebyggelse, der er flettet ind i Ølstykkes grønne bystruktur.
Boligerne er klar, men indflytningen sker først, når udearealerne også er færdige først på sommeren. Det forventes, at de første beboere flytter ind til august.

Knust kælder genbrugt

Dansk Boligbyg A/S har været hovedentreprenør på byggeriet, og projektleder Jonas Pedersen fortæller, at ved at fjerne hele rådhuset inklusiv kældre og fundamenter, opnåede man en win-win-situation i forhold til det stabilgrus, der skulle bruges til området.

– Gamle fundamenter og kældervægge i beton er blevet knust, og der er taget prøver, der konstaterede materialets egnethed til genbrug. Det er så brugt til under stier og belægning. Så i stedet for at køre det væk og få kørt nyt til, så blev det genbrugt på stedet. Så man kan sige, at det gamle rådhus stadig ligger derude, siger Jonas Pedersen.

Undervejs har der været ændret lidt på processer grundet udfordringer i forhold til landskabet, f.eks. skulle der graves ud til kælder langs Toftegårdsvej, og her var skråningen så stejl, at det var nødvendigt at lukke vejen af under udførslen.

Fokus på lavenergi

Byggeriet har været med fokus på lavenergibebyggelse, der overholder kravene til bygningsklasse 2020. Regnvand afledes lokalt ved fuld udbygget LAR-system (lokal afledning af regnvand), og her er grønne tage.

Boligerne bliver opvarmet med termostatstyret gulvvarme, der er tilsluttet bydelens fjernvarme. Herudover er der et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Der er monteret varme-, el- og vandmåler i hver bolig.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 3

Sundhedscenter

Center for Sundhed

Stjerneformet Sundhedshus

Bolig

Erdahus

Moderne karrébebyggelse i Åbyen

Distributionscenter

Hørkram Foodservice A/S

Funktionelt logistikcenter i Sorø

Hospital

MANA Nykøbing Falster Sygehus, fase 2

Bæredygtigt akutsygehus på Falster

Bolig

Molehuset og Lærkeholm

Arven efter Soeters

Bolig

Nordre Jernbanevej

Forskudte punkthuse danner lille by i byen

Domicil

Næstved Fjernvarme

Varmeværk med udsigt

Bolig

Peter Sabroes Gade

Røde tegl og hvide rammer

Bolig

Rådhusvænget

Boliger med et stykke knust rådhus

Bolig

Remisen

Hvide boligtårne i vejkryds

Domicil

Scanpipe

Scanpipe bygger sig til bedre logistik

Lager

Total Produce Nordic A/S

Frugtlager med banandøgnvagt

Bolig

Tranevej

Ny i Nordvest

Lager

Tyretrust

Dækhotellet