Remisen

:
juni 2018
Remisen - gård

Fra mange af lejlighederne har man flot udsigt fra såvel vinduer som altaner, og indretningen af rummene er lys og venlig, præget af det for bygningskomplekset karakteristiske køkken/alrum.

Remisen - trappe

En trappe og rampe er med til at skabe forbindelse til omgivelserne.

Remisen - indgang

Tårnene rejser sig fra en 1-etagers basis. De lysegrønne udvendige altaner tilfører spræl til det visuelle udtryk.

Remisen - facade

Et enkelt, skarptskårent udtryk med niveauforskydning og såvel udvendige som indlagte altaner giver sammen med tilpasning til terrænet stor spændstighed i arkitekturen.

previous next

Hvide boligtårne i vejkryds

Fire skarpt tegnede boligblokke, kaldet ”Remisen”, har rejst sig i et trafikeret vejkryds i Kolding med moderne lavenergiboliger og flot udsigt i toppen

Byggefakta

Remisen
Nordre Ringvej 1
6000 Kolding
Danmark

Bygherre:
Domea Kolding-Lunderskov
Arkitekt:
ON+PSL Arkitekter, Rambøll – Arkitektur & Byudvikling, Opland Landskabsarkitekter
Totalentreprenør:
O. Adsbøll & Sønner A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen Rådg. Ing. A/S
Areal:
8200 kvm.
Byggesum: 
100 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2016 - maj 2018

Domeas nyopførte seks-etagers boligblokke ligger centralt placeret i Kolding by på den gamle remisegrund i vejkrydset Nordre Ringvej/Vejlevej. 84 familier kan bo her, i lejligheder på tre og fire rum – de fleste med egen altan, og de heldigste med en meget attraktiv udsigt over den pulserende by. Bebyggelsen fremstår markant med hvide tårne, lysegrønne altaner og et moderne, stringent helhedsindtryk.

Støjafskærmning og terræntilpasning

De lejligheder, som vender direkte ud mod trafikken, vil kunne høre byens støj i dagligdagen, men mellem bygningerne er anlagt grønne fællesarealer, som virker indbydende og er beskyttet mod gadens larm. Hovedparten af byggeriet ligger på et fladt plateau i niveau med vejen men med tilplantede skråninger ud mod Vejlevejs stigning samt mod den højere beliggende Utzonsgade mod nord.

Kantet og spændstig arkitektur

– Her er skabt en smuk, grøn ramme om bebyggelsen via tilplantningen og den terræntilpasning, man har lavet mellem de nyopførte boligblokke og de eksisterende naboområder, lyder det fra ON + PSL Arkitekter, hvor Arkitekt Poul Schack Lundsgaard fortæller videre om projekt ”Remisen”:

– Vi synes, det med enkle midler er lykkedes at få et flot resultat med kvadratiske og rektangulære former, niveauforskydning og en livgivende spændstighed i den skarptskårne arkitektur. Remisen er en markant og visuelt stærk bebyggelse her midt i Kolding tilpasset det trafikerede vejkryds og de højere beliggende etageboliger ved Utzonsgade. Bygningskomplekset markerer et skift i skala fra skræntbebyggelsen ved Vejlevej til den gamle Kolding bymidte fra indkørslen til Låsbygade.

Tårne på base

– Vi har oprettet en første etage som bygningsbase, og her er parkeringen placeret, fortsætter Poul Schack Lundsgaard. – De fire hvide boligtårne er placeret på denne base hævet en etage over trafikken og med seks etager, inklusive beboernes nære udendørs frirum. Den øverste, vestlige bolig i hvert tårn har fået hævet etagehøjden, hvilket giver variation både i boligerne og som visuelt arkitektonisk accentuering set udefra. Et større trappeanlæg med rampe danner offentlig forbindelse mellem krydset og Utzonsgade. Parkeringsplanet er delvist åbent og er tilplantet, så det udgør en grøn og nydelig base for boligtårnene, fremhæver arkitekten, og tilføjer: – Fra alle etager har man anlagt trappe- og elevatorforbindelse ud mod parkeringsplanet, hvor der er 85 p-pladser til de 84 boliger i komplekset. Boligarealet udgør 8.200 kvm, mens arealet for parkering og sekundære funktioner er på 2.480 kvm.

Praktisk indretning

De fire boligtårne rummer i alt 84 lejligheder, hvoraf de 48 er med tre rum og beliggende i de to vestlige boligtårne, og 36 lejligheder med tre eller fire rum er placeret i de to østlige tårne. Der er tale om velindrettede lejligheder med køkken/alrum og enten udvendig eller indlejret altan for de flestes vedkommende. Nogle lejligheder har integrerede depotrum, andre har depotrum i kælderen. Stueplanslejlighederne har ikke altan, men beboerne her har udgang til de grønne udearealer mellem blokkene. Via p-kælderen under de fire boligtårne har man adgang til alle boligerne. Der er også adgang fra vejkrydset via rampen og den brede trappe, som fører op til det hævede plateau, og fra kælderen er der forbindelse til trapperummene og elevatorerne.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 3

Sundhedscenter

Center for Sundhed

Stjerneformet Sundhedshus

Bolig

Erdahus

Moderne karrébebyggelse i Åbyen

Distributionscenter

Hørkram Foodservice A/S

Funktionelt logistikcenter i Sorø

Hospital

MANA Nykøbing Falster Sygehus, fase 2

Bæredygtigt akutsygehus på Falster

Bolig

Molehuset og Lærkeholm

Arven efter Soeters

Bolig

Nordre Jernbanevej

Forskudte punkthuse danner lille by i byen

Domicil

Næstved Fjernvarme

Varmeværk med udsigt

Bolig

Peter Sabroes Gade

Røde tegl og hvide rammer

Bolig

Rådhusvænget

Boliger med et stykke knust rådhus

Bolig

Remisen

Hvide boligtårne i vejkryds

Domicil

Scanpipe

Scanpipe bygger sig til bedre logistik

Lager

Total Produce Nordic A/S

Frugtlager med banandøgnvagt

Bolig

Tranevej

Ny i Nordvest

Lager

Tyretrust

Dækhotellet