Næstved Fjernvarme

:
juni 2018
Næstved Fjernvarme - kontor

Ulfcar Production ApS har lavet både under- og overgulve. På kontorerne er der lagt røde polyurethangulve.

Næstved Fjernvarme - indgang

Stueetagen i administrations- og driftsbygningen er indrettet med en central placeret glasoverbygget kundemodtagelse.

Næstved Fjernvarme - facade

Næstved Varmeværk er blevet til Næstved Fjernvarme og har fået nyt domicil med udsigt over kanalen. Lyngkilde A/S Rådgivende Ingeniørfirma har været totalrådgiver og ingeniør på projektet.

previous next

Varmeværk med udsigt

Næstved Fjernvarme har flyttet deres administrations-og driftsfaciliteter ud i naturen

Byggefakta

Næstved Fjernvarme
Maglemølle 62
4700 Næstved
Danmark

Bygherre:
Næstved Varmeværk A.M.B.A.
Totalrådgiver:
Lyngkilde A/S Rådgivende Ingeniørfirma
Arkitekt:
White Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Dahl Entreprise A/S
Ingeniør:
Lyngkilde A/S Rådgivende Ingeniørfirma
Areal:
2840 kvm.
Byggesum: 
68 mio. kr.
Byggeperiode:
marts 2017 - maj 2018

Næstved Fjernvarmes nye hovedkontor har fået en skøn placering på den tidligere Maglemølle-grund med facade direkte ud til kanalen med White Arkitekter ombord som arkitekt, Dahl A/S som hovedentreprenør og Lyngkilde A/S Rådgivende Ingeniørfirma som totalrådgiver og ingeniør.

Varmeværket købte grunden for et par år siden. Dengang var det planen både at bygge flisværk og administration, men energitilsynet stoppede flis-projektet. Men der var stadig et ønske om at samle administration og drift, der lå på to adresser og derfor fortsatte planerne om et nyt domicil, der samtidig også kunne følge trop ind af fremtiden, da varmeværket ekspanderer og forventer at udvide staben af ansatte. Det var der ikke plads til på de to andre adresser, og valget faldt på en adresse på Maglemølle med både udsigt til kanal og over på den modsatte side, hvor varmeværket i forvejen har adresse. Næstved Fjernvarme skiftede samtidig navn fra Næstved Varmeværk til Næstved Fjernvarme på et bestyrelsesmøde tidligere på året. Navneskiftet begrundes med, at selskabet stort set ikke længere producerer varme, men køber det af ekstern leverandør.

Varmeværket har 5.000 forbrugere og leverer varme til cirka halvdelen af Næstved. Om 20 år er planen, at 90 procent af Næstved by skal have fjernvarme.

Dahl A/S har som hovedentreprenør på sagen stået for koordinering af sagen og dermed haft den daglige kontakt med både bygherre, rådgiver og underentreprenører. Det har været en koordinering efter bogen, hvor alle spillere på projektet har løftet opgaven til fulde, og samarbejdet har fungeret optimalt.

Robust byggeri

Projektet omfatter opførelsen af ca. 2.100 kvadratmeter administrations- og driftsbygning, der indeholder kontor- og personalefaciliteter samt værksteder og lagerrum i stue og på første sal. Yderligere er der opført cirka en 420 kvadratmeter fritliggende uopvarmet bygning til koldt lager, en cirka 315 kvadratmeter fritliggende uopvarmet garage, et fritliggende skur til cykelparkering og affald samt en indhegnet rørlagerplads. Desuden er der etableret ca. 8.000 kvm befæstet areal til køreveje, oplagspladser, p-pladser, stier samt gartnerarbejder.

Administrations- og driftsbygningen er en beton- og stålkonstruktion, der er skalmuret med røde teglsten, der lægger sig tæt op af hele Maglemølle-området, der netop er præget af de røde teglsten. Samtidig er der tilføjet et moderne udtryk til bygningen med en stor glas- og alufacade mod kanalen, der naturligvis kan skærmes for solen. I stueetagen er der udvendig solafskærmning og på første sal er der endvidere persienner i ruderne.

Både lagerbygning og garage har fået en traditionel Steni facadebeklædning.

Glasoverbygget kundemodtagelse

Stueetagen i administrations- og driftsbygningen er indrettet med en central placeret glasoverbygget kundemodtagelse. Kontorer og mødelokaler er i to fløje med glasvægge ud mod gangarealet. På første sal er der kantine med køkken.

Pælefunderet

Byggeriets største udfordring har været selve grunden, og i forhold til byggemodning af grunden har det været en af de tungere sager, lyder det fra Lyngkilde A/S Rådgivende Ingeniørfirma. Det skyldes jordforholdene, der er meget bløde og har bestået af gammel opfyld fra dengang Susåen blev gravet ud til Næstved Havn.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 3

Sundhedscenter

Center for Sundhed

Stjerneformet Sundhedshus

Bolig

Erdahus

Moderne karrébebyggelse i Åbyen

Distributionscenter

Hørkram Foodservice A/S

Funktionelt logistikcenter i Sorø

Hospital

MANA Nykøbing Falster Sygehus, fase 2

Bæredygtigt akutsygehus på Falster

Bolig

Molehuset og Lærkeholm

Arven efter Soeters

Bolig

Nordre Jernbanevej

Forskudte punkthuse danner lille by i byen

Domicil

Næstved Fjernvarme

Varmeværk med udsigt

Bolig

Peter Sabroes Gade

Røde tegl og hvide rammer

Bolig

Rådhusvænget

Boliger med et stykke knust rådhus

Bolig

Remisen

Hvide boligtårne i vejkryds

Domicil

Scanpipe

Scanpipe bygger sig til bedre logistik

Lager

Total Produce Nordic A/S

Frugtlager med banandøgnvagt

Bolig

Tranevej

Ny i Nordvest

Lager

Tyretrust

Dækhotellet