Sundbyøster Skole

:
oktober 2017
Sundbyøster Skole - facade

Sundbyøster Skoles 4.750 kvm store udvidelse er en tæt nabo til den oprindelige skole fra 1913. Det har været med til at styre Mangor & Nagels valg af form og materialer. Foto: Mangor & Nagel A/S.

Sundbyøster Skole - ventilationsanlæg

Skolen er opført i respekt for energikrav 2020, hvilket stiller særlige krav om genvinding af energi til ventilationsanlægget, der bl.a. er et Vex4080 fra Exhausto.

Sundbyøster Skole - skolegården

Skolen ligger i et bynært område, og den nye bygning er med til at binde området sammen med tætte trafikveje. Med i projektet er legetrappe og ny skolegård.

Sundbyøster Skole - torv

Skolen er et spejl af sit omgivende samfund og tilbyder bl.a. små pladser og torve til ophold, leg og læring. Materialer: træ, træbeton og linoleum.

previous next

Skolens spejl

At reflektere det samfund, som eleverne forberedes til, var et selvstændigt mål for den nye undervisningsbygning til Sundbyøster Skole, som særligt respekterer historien

Byggefakta

Sundbyøster Skole
Smyrnavej 5-7
2300 København S
Danmark

Bygherre:
Københavns Kommune, Byggeri København
Totalrådgiver:
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt:
Mangor & Nagel A/S
Hovedentreprenør:
Enemærke & Petersen A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S
Areal:
4750 kvm.
Byggesum: 
115 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2015 - august 2017

Man siger, at æblet sjældent falder langt fra stammen. Det passer i tilfældet Sundbyøster Skole, hvor en udvidelse med nye undervisningslokaler og fællesfaciliteter af Mangor & Nagel Arkitekter er placeret i en selvstændig bygning med tæt naboskab til den eksisterende skole.

Det blev et afsæt for Mangor & Nagel i et nutidigt formsprog med en lødig fortolkning af murværkets potentiale i vor tid. Det var den samme øvelse, kollegaen N.C. Christensen dygtigt engagerede sig i for godt et århundrede siden; så dygtigt, at skolebygningernes U-form fra 1913 i dag er klassificeret som bevaringsværdige (SAVE værdi 3).

Den ambition har vor tids arkitekter også, men mere end det handler den nye skolebygning om en målsætning, der med sit arkitektoniske hovedgreb, vil lade skolens indre spejle den bystruktur, som skolen selv er en del af: pladsen, gaden og beboelsen. Skolens bygning er sit eget mikrokosmos.

Forbindelses- og fællesarealer er lagt ud som pladser og gader; offentlige rum, som gennem store glaspartier inviterer omgivelsernes blik indenfor. Klasse – og grupperum er ”beboelserne”; den private sfære.

I det ydre er den nye bygning et godt eksempel på et bygningsdesign, der i mindre grad opleves som et tilsat ”møblement” i et offentligt rum, men som en integreret berigelse og en opgradering af landskabet. På den ene side danner den nye skolebygning en del af rammen om skolens udearealer til leg og aktiviteter; det sker i flere niveauer. På den anden tilfører murstenskroppen nye mineralske flerdimensionelle elementer til et ellers fladt miljø og omgivelser, ellers uden særlig attraktion.

Det giver Sundbyøster Skoles nye ætling særlige muligheder for at bevise, hvad arkitekturen egentlig kan, når den er bedst: Den giver noget tilbage til det samfund, hvis rum den optager. I de heldige tilfælde – som her – er kursen rigtig god: Den eksisterende skole er blevet helhedsrenoveret, og den nye og fritliggende bygning med basis- og faglokaler, en tumlesal samt en ny skolegård er opført inden for et budget på kr. 115 mio., alt inklusive.

Campus og sammenhæng

Sundbyøster Skoles nye afsnit er opført i en hovedentreprise, løftet af Enemærke & Petersen A/S, der har en lang række projekter til undervisning bag sig.

– Planlægning er i centrum ved denne type projekter, så alt kan være klart, når der ringes ind til timerne, lyder det fra Enemærke & Petersen A/S.

Bygningen styrker kvarterets identitet med en idræts- og undervisnings-campus på Sundbyøster Plads og skaber sammenhæng mellem undervisningslokaler og udearealer, så børnene fremover kan færdes frit mellem skolens bygninger.

Et mix af genbrug ved belægninger og beplantninger bliver føjet til nye, og nye legearealer er etableret. Det bæredygtige genbrug bliver suppleret af et afvandingsprojekt (LAR), hvor tagafvanding og naturlig nedsivning sker via plante- og græsarealer. Der er etableret regnvandsforsinkelse med et større vådbed, som kan indgå som et redskab i skolens område for udelæring.

Det harmonerer fint med, at bygingen energi- og resursemæssigt er udført efter 2020 krav herunder også det ofte kritiske punkt: ventilationsløsningen.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 5

Bolig

Bellarækkerne

Den globale landsby

Biograf

Biograf Waves

Førstesalen blev til biograf

Bolig

Formeriet

I industriens fodspor

Bolig og kontor

Frederikshuset

Kompakt åben karré i ny kanalby

Offentlige kontorer

Furesø Rådhus

Rådhuset med multisal

Butik

Købmagergades Postkontor

Funktionen er ændret, men sjælen er bevaret

Kulturcenter

Multikulturhuset

Kontrastfyldt multikulturhus

Ungdomsbolig

Plus Bolig afdeling 22

Ungdomsboligerne med de røde altaner…

Bolig

Scherfig Hus

I midten af alting

Domicil

SER Hegn

Nyt domicil giver samling og synlighed

Skole

Sundbyøster Skole

Skolens spejl

Bolig og butik

Søborg Hovedgade

Boligkarré med synlige karnapper og altaner

Bolig

Teglbroen Karré K

Kanalboliger i teglets tegn

Bolig

The Hill

Danmarks første svanemærkede lejeboliger