Furesø Rådhus

:
oktober 2017
Furesø Rådhus - facade

Den nye facade på Furesø Rådhus er udformet som en byrumsreol – en aktiv og inviterende kantzone i overgangen mellem byrummet og bygningen.

Furesø Rådhus - ovnlys

FP Gruppen har leveret 500 kvm ovenlys udført i aluminiumssystemet Schüco FWS HI.

Furesø Rådhus - kontor

Både nye og gamle kontorer har fået det samme look med lamelvægge og integrerede reolsystemer.

Furesø Rådhus - multisalen

Audio Visuelt Centrum har leveret softwareløsninger til multisalen, der i gamle dage hed byrådssalen.

Furesø Rådhus - torvet
Furesø Rådhus - indgang

Furesø Rådhus har nu fået to indgange, der begge byder velkommen med måtter fra Egetæpper.

previous next

Rådhuset med multisal

Transformationen af Furesø Rådhus er fra start tænkt som et bæredygtigt byggeri og et hus med plads til borgerne efter lukketid

Byggefakta

Furesø Rådhus
Stiager 2
3500 Værløse
Danmark

Bygherre:
Furesø Kommune
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Nord Arkitekter ApS
Totalentreprenør:
Anker Hansen & Co. a/s
Ingeniør:
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Riis Akustik ApS
Areal:
6200 kvm.
Byggesum: 
83 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2016 - juli 2017

På det nye Furesø Rådhus har man ikke nogen byrådssal. Den hedder: multisal. Det er en sal, som både byrådspolitikere, kommunens øvrige medarbejdere og borgerne kan bruge. For det har fra start været tænkt, at det nye rådhus skal være borgernes hus. Et hus, som holder længe åbent, og hvor borgere kan benytte stedets faciliteter såsom multisal og møderum, selv efter kommunens personale har fået fri. Og selv om der står Furesø Rådhus på både for- og bagside – så har det allerede fået tilnavnet: Borgernes hus.

Det nye rådhus samler kommunens tidligere rådhuse i ét hus i Værløse. Projektet omfatter renovering af den nuværende hovedbygning på ca. 2.200 kvm. Dertil kommer 1.000 kvm kælder og en tilbygning på ca. 3.000 kvm samt tilhørende udearealer. Den nye bygning fungerer ligesom en sløjfe, der binder enderne sammen på de to eksisterende bygninger og samler alle funktioner i ét nyt rådhus. Undervejs i byggeriet og under renoveringen har medarbejderne været i eksil i erhvervsområdet i Farum.

Det er Anker Hansen & Co. A/S, der har udført projektet i totalentreprise.

– Bygherre har lagt stor fokus på, at rådhuset skal være tilgængeligt for byens borgere, og at der er et godt indeklima, fortæller projektchef Julie Fristrøm Eriksen.

Lige nu arbejdes der på en løsning, der bl.a. kan give foreningslivet adgang til møderummene efter lukketid. Det forventes at være muligt fra årsskiftet.

Byrumsreol

Man har altså knyttet gammelt og nyt sammen på Furesø Rådhus. Udefra kommer det til udtryk i to forskellige facader – den gamle, som dog er blevet opgraderet med ny hovedindgang og tilhørende trappe og så den nye, der vender ud mod parkeringspladsen og sportshallerne, og som er tilbygningen. Langs denne facade skabes en form for kantzone i overgangen mellem byrummet og bygningen, der kan minde om en byrumsreol, som borgerne meget gerne må tage plads i. I selve facaden findes der nicher, bænke, cykelparkering og klatreplanter, som ”begrønner” og aktiverer facaden, så huset bliver imødekommende og inviterer til brug. Byrumsreolens nicher og trælameller fungerer samtidig som en naturlig udvendig solafskærmning. Det er en vellykket facade, man nærmest kan gå på opdagelse i som i ethvert andet fyldt reolsystem.

Rådhustorv med ovenlys

Det nye rådhus har to indgange – på for- og bagside. Mellem indgangene løber der et gennemgående strøg indenfor i forbindelse med et stort åbent torv, Rådhustorvet, i midten. Strøget fungerer som en passage mellem bycenteret på den ene side af rådhuset og sportshallerne på den anden. Ved begge indgange har Egetæpper leveret Entryway måtter – Recoarse, Bypass Black via Lambæk Gulve ApS.

Torvet er ligeledes mellemrummet mellem den gamle og nye bygning – og altså også et atrium med 500 kvm ovenlys leveret af FP Gruppen. De 500 kvm er udført i aluminiumssystemet Schüco FWS HI. Det specielle ved dette tag er, at afvandingen ikke sker parallelt med faldretningen men under en vis vinkel. Ovenlyset giver naturligvis også et rigt lysindfald til bygningen. Gulvet er med PU-belægning og lydmåtte under. Flere steder skinner kommunens holdning igennem i forhold til miljø og bæredygtighed bl.a. med affaldssortering i et ganske pænt skraldesystem, der står flere steder – også i husets fem tekøkkener.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2017 nr. 5

Bolig

Bellarækkerne

Den globale landsby

Biograf

Biograf Waves

Førstesalen blev til biograf

Bolig

Formeriet

I industriens fodspor

Bolig og kontor

Frederikshuset

Kompakt åben karré i ny kanalby

Offentlige kontorer

Furesø Rådhus

Rådhuset med multisal

Butik

Købmagergades Postkontor

Funktionen er ændret, men sjælen er bevaret

Kulturcenter

Multikulturhuset

Kontrastfyldt multikulturhus

Ungdomsbolig

Plus Bolig afdeling 22

Ungdomsboligerne med de røde altaner…

Bolig

Scherfig Hus

I midten af alting

Domicil

SER Hegn

Nyt domicil giver samling og synlighed

Skole

Sundbyøster Skole

Skolens spejl

Bolig og butik

Søborg Hovedgade

Boligkarré med synlige karnapper og altaner

Bolig

Teglbroen Karré K

Kanalboliger i teglets tegn

Bolig

The Hill

Danmarks første svanemærkede lejeboliger