Sølystskolen

:
maj 2014
Sølystskolen har fået et stort arkitektonisk løft af arkitektfirmaet RUM. Her ses det nye indgangsparti, der fortæller om den mere åbne struktur på skolen.
Skolen har fået nogle farverige rum-møbler med hver sin funktion. En vigtig del af skolens modernisering har netop handlet om at få nogle nye rumtyper.
previous next

Nyt kulørt ansigt til Sølystskolen

Sammenlægningen af to byskoler i Silkeborg har ikke blot givet en visuel modernisering, men redefineret skolens pædagogik og struktur

Byggefakta

Sølystskolen
Gran Allé 20
8600 Silkeborg
Danmark

Bygherre:
Silkeborg Kommune
Totalrådgiver:
Rum A/S
Arkitekt:
Rum A/S
Hovedentreprenør:
Einar Kornerup A/S
Ingeniør:
Hundsbæk & Henriksen A/S
Areal:
4900 kvm.
Byggesum: 
68 mio. kr.
Byggeperiode:
august 2012 - marts 2014

Skolen hedder nu Sølystskolen, men er en administrativ sammenlægning af Nørrevangskolen og Nordre Skole. Skolen har nu plads til 750 elever og har integreret SFO og klub samt base for specialtilbud.

Ønskerne var mange til fornyelse af skolen og prioriteringen er sket igennem en lang og frugtbar proces, der blev indledt af stormøder og arbejdsgrupper. Processen har især handlet om at omsætte visionerne for en ny, fleksibel skole til fysiske rammer og gode rumligheder. Arkitektfirmaet RUM har været totalrådgivere på projektet og dermed været med fra visionsproces og program til byggeledelse og fagtilsyn. Arkitektfirmaet har specialiseret sig i læringsmiljøer og procesarbejde, hvorfor det har været en rigtig spændende opgave for RUM. Karin Elbek, arkitekt og partner i RUM, fortæller: - Projektet er i høj grad resultat af et tæt samarbejde med skolen, hvor parterne gensidigt har inspireret og udfordret hinanden - med en fælles agenda om fleksible rammer, der understøtter den pædagogiske vision.

Velkommen

Udadtil præger de traditionelle skolebygninger fortsat skolens udtryk, men når man kommer til det nye indgangsparti er man ikke i tvivl om, at her er indgangen til en ny og indbydende skole. Store glaspartier og klare farver vidner om en åben og aktiv skole. Et vigtigt parameter i skolens omdannelse har været at gøre den mere offentlig tilgængelig.

I praksis betyder det, at der er planlagt en sti, der løber igennem bygningerne, der kæder skolen sammen med nærområdet. De centrale rummøbler i de højloftede tilbygninger udgør byrum med skiftende aktiviteter. Skolekøkkenet er omdøbt til Folkekøkken, for det er endnu en funktion, der er lagt ind i skolen. Skolen har ikke bare fået et nyt ansigt udadtil, det har også fået en ny identitet og en vigtig rolle i bydelen Alderslyst.

To bygninger er erstattet med én ny til udskolingen. Her er tænkt i helt nye baner for både pædagogiske læringsprincipper og fysiske rammer. Det er der kommet et meget inspirerende miljø ud af. Nogle undervisningslokaler er meget transparente og åbne, mens andre er indrettet til fordybelse og ro. RUM har lavet en farvestrategi for skolen, som meget enkelt betyder, at undervisningslokaler og gangarealer har dæmpede, rolige og varme farvetoner, mens skolens omdrejningspunkter, de nye rummøbler har fået stærke, klare farver. Differentieringen af farver og rumtyper giver skolen en mere dynamisk struktur med genkendelige steder.

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 2

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Fra Persil til privatliv

Domicil

Dupont

Hos industriens koryfæer

Bolig

HavneBo

Arkitektoniske altaner ved havnen

Bolig

Korskærparken

Boligområde i forvandling

Børneinstitution

Mælkevejen

Børnenes eget univers

Uddannelsescenter

Nordatlantisk Hus

Nordisk natur forenet på havnen i Odense

Bolig

Nordens Park

Attraktive boliger i populært boligområde

Domicil

Novo Nordisk

Insulin inside

Kontorhus

Plaza 1

Rationelt byggeri med følelse

Børneinstitution

Saxtorphsvej

Arkitektur i børnehøjde

Skole

Sølystskolen

Nyt kulørt ansigt til Sølystskolen