Carl Jacobsens Vej

:
maj 2014
WR Entreprise afleverede sensationelt 36 nye boliger uden mangler. Plandisponeringen af Arkitema bygger på de to længehuse mod gade og gård.
Caembell El-anlæg stod for el-entreprisen, som bl.a. omfatter LED belysning i trappeopgangene. KC Light leverede bl.a. armaturet Profi.

Gårdterrassen ligger halvanden etage oppe og indrammes af gadehuset – til højre – og gårdhusets rækkeboliger. Projektet er begået af Arkitema.

previous next

Fra Persil til privatliv

Hvor vaskepulver til danske husholdninger engang blev fremstillet, skyder nu boliger op til eje og leje. I den sidstnævnte gruppe finder man 36 netop indflyttede

Byggefakta

Carl jacobsens Vej
Carl Jacobsens Vej 33
2500 Valby
Danmark

Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Totalrådgiver:
Arkitema Architects K/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Hovedentreprenør:
WR Entreprise A/S
Ingeniør:
MOE A/S
Andre aktører:
WR Entreprise A/S
Areal:
3450 kvm.
Byggesum: 
69 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2012 - Februar 2014

Københavnske bykvarterer, der er vokset op omkring historiske industriikoner som Carlsberg, F.L. Smidth og Henkel, er under hastig forandring. Industribyen er ved at blive til en serviceby, og hvor produktionsbygningerne har frigivet jorden, bygges den nu hastigt atter til med det, som samtiden efterspørger: Boliger.

På Henkel grunden i Valby, hvorfra danskernes vaskepulver kom i over et halvt århundrede, er flere projekter undervejs med såvel domiciler som boliger. Et samarbejde mellem WR Entreprise som hovedentreprenør, Arkitema som rådgivere og Postfunktionærernes Andelsboligforening som bygherre udmønter sig i to boligprojekter, hvoraf det ene – 36 lejeboliger – nu er indflyttet, mens det andet, der supplerer med 24 boliger bliver klar til brug om et par måneder.

Arkitemas projekt er opført på en udfyldningsgrund på det tidligere fabriksområde med naboer på begge sider, bl.a. Søfartsstyrelsens domicil i nummer 31. Det toneangivende facademateriale i området er traditionens røde murværk, som Arkitema har valgt at fortsætte med på Carl Jacobsensvej 33. Murværket er imidlertid udført som teglelementer med den røde sten på højkant og i stabelforbandt, så ingen kan være i tvivl om bolighusenes modernitet.

Teglelementerne – fra Guldborgsund Elementfrabrik – er monteret uden på de bærende facader af betonelementer fra flere leverandører. Denne – noget usædvanlige – kollektive leverance er opstået på projektets historik, som tog sin begyndelse, da Postfunktionærernes Andelsboligforening i 2011 indledte opførelsen af Carl Jacobsensvej 33 med en anden samarbejdspartner. I efteråret 2012 skiftede bygherren udførende entreprenør til WR Entreprise A/S. Det skete med overtagelse af en del allerede indkøbte betonelementer, mens andre måtte skaffes fra supplerende leverandører.

Det betød nye opgaver med tilpasning af de enkelte elementer for betonmontagen, som i denne sag blev udført af PEJ Entreprise fra Skævinge.

- En sag med sine egne præmisser og faglige udfordringer, som vi fandt det spændende at løse, lyder det fra PEJ Entreprises direktør, Erik Jensen. Virksomheden har siden 2005 gjort sig kendt, ikke alene for elementmontage, men lige så meget med kompetencer indenfor betonopgaver generelt og alt indenfor jord – og anlægsarbejde.

Fælles terrasse

Boligerne Carl Jacobsensvej 33 er placeret i to længehuse, et til gaden på seks etager med erhverv i parterret, og et gårdhus, der består af sammenbyggede rækkeboliger i tre etager. På grund af den ekstra høje erhvervsetage, der kan anvendes til f.eks. dagligvarebutikker, giver plandisponeringen lejeboligerne adgang fra en tagterrasse på toppen af butikkerne. Man går med andre ord op til gårdhavens tagterrasse ad en udvendig trappe for at finde adgangsdørene til rækkehusene og opgangsdørene til etageboligerne.

Terrasse og trappe er samtidig flugtvej i tilfælde af brand, hvorfor Caembell El-anlæg som en del af installationsentreprisen har udført LED-belysning af flugtvejen. Belysningen er dels indfældet i stationært inventar i form af sidde-plinte, dels monteret som en LED-strip inde i trappehåndgrebets stålprofil.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 2

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Fra Persil til privatliv

Domicil

Dupont

Hos industriens koryfæer

Bolig

HavneBo

Arkitektoniske altaner ved havnen

Bolig

Korskærparken

Boligområde i forvandling

Børneinstitution

Mælkevejen

Børnenes eget univers

Uddannelsescenter

Nordatlantisk Hus

Nordisk natur forenet på havnen i Odense

Bolig

Nordens Park

Attraktive boliger i populært boligområde

Domicil

Novo Nordisk

Insulin inside

Kontorhus

Plaza 1

Rationelt byggeri med følelse

Børneinstitution

Saxtorphsvej

Arkitektur i børnehøjde

Skole

Sølystskolen

Nyt kulørt ansigt til Sølystskolen