Teglholmen Øst

:
maj 2014
Det er ikke mindst de 30 procent åbne facader, der gør at en brand i de parkerede biler ikke vil kunne svække de bærende stålkonstruktioner.
P-huset er opbygget med standardmoduler fra tyske Goldbeck, der i Danmark repræsenteres af firmaet P-Plan, som er specialist i innovative parkeringsløsninger.
previous next

Ny type p-hus

Et nyt p-hus kan være begyndelsen til en mindre byggeteknisk revolution i Danmark, da en bygning i flere etager med bærende stålkonstruktioner er blevet myndighedsgodkendt

Byggefakta

Teglholmen Øst
Teglholmsgade 39
2450 København SV
Danmark

Bygherre:
Parkeringslauget Teglholmen
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Totalentreprenør:
CG Jensen A/S
Ingeniør:
Orbicon A/S
Areal:
6524 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
november 2012 - marts 2014

Det tidligere industriområde Teglholmen, der er en del af sydhavnsområdet tæt på Københavns centrum, er ligesom andre nærliggende områder ved at blive udviklet med attraktive boliger og forretninger.

Arkitema Architects har for Sjælsø Management gennem længere tid arbejdet med adskillige byggefelter på Teglholmen Øst, hvor de udover arbejdet med en helhedsplan for området, har tegnet boligbebyggelsen Bolværket, som er ved at tage form, og et parkeringshus, der efter danske forhold er nyskabende i sine konstruktioner.

Det oprindelige projekt var i Sjælsø Gruppens regi. Sjælsø Management ApS er etableret af en række nøglemedarbejdere fra det tidligere Sjælsø Gruppen i oktober 2013. Firmaet viderefører de projekter, der var under opførelse i det tidligere selskab, og rådgiver bl.a. de banker, der var involveret i de oprindelige Sjælsø byggerier, men den nye virksomhed udvikler også helt nye ejendomsprojekter.

Rationelt byggesystem

I Danmark har myndighederne hidtil ikke accepteret bygninger af nogen art i flere etager, hvor de bærende konstruktioner var i stål, med mindre stålet var pakket ind i brandisolering. Den oprindelige idé til p-huset gik derfor på at bygge et mere traditionelt parkeringshus med rene betonkonstruktioner.

Men her kommer firmaet P-Plan A/S, der projekterer parkeringsprojekter i hele Skandinavien ind i billedet. Firmaet repræsenterer det tyske firma Goldbeck, og er et datterselskab af entreprenøren CG Jensen A/S. Goldbeck har udviklet et modulsystem af præfabrikerede elementer til parkeringshuse baseret på bærende konstruktioner i stål og dæk i beton, og de har nu opført over 600 p-huse i 13 lande.

- Den nye type p-huse koster mindre end traditionelle p-huse i beton, blandt andet på grund af mindre materialeforbrug, en enklere byggeform og en effektiv proces, som gør det muligt at opføre cirka 100 p-pladser om måneden. Oven i det kommer et arkitektonisk udtryk, som passer bedre ind i det moderne bybillede. Samlet set betyder det, at det nu bliver nemmere at forløse det behov, der er for parkering i eksempelvis København, fortæller Ove B. Petersen, der er direktør i P-Plan.

Lang godkendelsesproces

Det var en lang proces at få godkendt projektet hos Københavns Kommune, på grund af de meget skrappe brandkrav. Men det lykkedes DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut at dokumentere, at de rene stålkonstruktioner uden brandisolering kunne leve op til myndighedskravene og blive godkendt af Københavns Kommune.

Den udarbejdede brandstrategirapport er ifølge Ove B. Petersen en specifik rapport, der udarbejdes til det enkelte projekt for at dokumentere, at byggeriet kan leve op til brandkravene i bygningsreglementet. Derfor betyder tilladelsen ikke, at der nu er carte blanche for den slags byggerier – størrelsen, placeringen og de givne forhold for eventuelle lignende p-huse vil spille ind på bygningsmyndighedernes vurdering, og der skal i hvert enkelt tilfælde udarbejdes en ny brandstrategirapport.

70 udbrændte Mercedeser

Når p-huset blev godkendt skyldes det, at DBI har kunnet sandsynliggøre, at det modulsystem parkeringshuset er opført med vil kunne modstå brand i de parkerede biler, uden at det svækker bygningens stabilitet. Ved at nærlæse en række tyske og franske prøvningsresultater fandt man ud af, at hvis mindst 30 procent af facadernes areal er åbent, så vil brand ikke kunne skabe svigt i de bærende konstruktioner.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 2

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Fra Persil til privatliv

Domicil

Dupont

Hos industriens koryfæer

Bolig

HavneBo

Arkitektoniske altaner ved havnen

Bolig

Korskærparken

Boligområde i forvandling

Børneinstitution

Mælkevejen

Børnenes eget univers

Uddannelsescenter

Nordatlantisk Hus

Nordisk natur forenet på havnen i Odense

Bolig

Nordens Park

Attraktive boliger i populært boligområde

Domicil

Novo Nordisk

Insulin inside

Kontorhus

Plaza 1

Rationelt byggeri med følelse

Børneinstitution

Saxtorphsvej

Arkitektur i børnehøjde

Skole

Sølystskolen

Nyt kulørt ansigt til Sølystskolen