Korskærparken

:
maj 2014
Nye facader i Korskærparken i Fredericia er udført som lette elementer beklædt med fibercementplader opdelt af rumhøje vinduespartier.
I Korskærparken i Fredericia står de første 27 ombyggede lejligheder klar til indflytning. De er fuldt tilgængelige og har blandt andet fået vinduespartier i fuld rumhøjde, så dagslyset ‘flytter med’ ind.
Luftbehandlingsaggregat til balanceret ventilation og varmegenvinding i ti lejligheder er anbragt i et teknikhus på taget, hvor der er god plads til servicering.
Den nye indretning har åbne og gennemlyste lejligheder med køkkener i direkte forbindelse med opholdszoner. Tekniske installationer er ført mellem køkken og det tilstødende badeværelse.
previous next

Boligområde i forvandling

Total istandsættelse og renovering af Korskærparken i Fredericia handler i høj grad om videreudvikling af hele boligområdet. De første 103 lejligheder er ved at blive indflyttet

Byggefakta

Korskærparken
Ullerupdalvej 1-11
7000 Fredericia
Danmark

Bygherre:
Boligkontoret Fredericia
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
Aarhus Arkitekterne A/S, Sahl Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Egil Rasmussen A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Bravida Danmark A/S, Exhausto
Areal:
8300 kvm.
Byggesum: 
160 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2013 - maj 2014

Sønderparken og Korskærparken i Fredericia er to nedslidte boligbebyggelser, der har fået udviklet en helhedsplan. Projektet handler om mere end blot en total istandsættelse og renovering af bebyggelserne og deres udearealer. Det drejer sig i lige så høj grad om en strategi for, hvordan de to boligområder kan videreudvikles og omdannes til moderne, tidssvarende og attraktive boligområder. Derfor har beboerne været inddraget i beslutningsprocesserne for at sikre, at de har ejerskab i de valgte løsninger og tiltag.

I et fælles team med Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Sahl Arkitekter står Aarhus Arkitekterne som totalrådgiver i spidsen for projektet. Med omfattende tiltag i form af facadeombygninger, ændringer i lejlighedsdisponeringer, tilførelse af nye boligtyper, etablering af tilgængelige boliger og omdannelse af områdernes udearealer er det ambitionen at tilbyde grønne bydele, der er attraktive for alle. Det fortæller chefarkitekt Lars Sylvester fra Aarhus Arkitekterne og tilføjer:

- I første omgang har vi renoveret og ombygget 103 lejligheder i Korskærparken afd. 503 for Boligkontoret Fredericia. I alt er der ti afdelinger med over 1.600 lejligheder i de to bebyggelser. Vi skelner mellem renoverede boliger, hvor indretningen overordnet forbliver uændret, og ombyggede boliger, hvor indretningen laves radikalt om af hensyn til blandt andet tilgængelighed. De ombyggede boliger vil udgøre ca. 25 procent.

Genbrug og fornyelse

Indgangspartier og gavle i afdeling 503 er renoveret med beklædning og isolering inden for de seneste ti år og er derfor som udgangspunkt ikke blevet berørt. Dog har den ombyggede ‘tilgængelighedsblok’ med 27 boliger fået en gennemgribende renovering med nye facader, indgangspartier, gavle – med vinduer – altaner, vinduer og glaspartier.

I den ombyggede blok er en del af de eksisterende altanarealer inddraget til boligarealet. Nye altanfacader er udført som lette elementer beklædt med fibercementplader opdelt af rumhøje vinduespartier. Udvendig monteres mobil solafskærmning udført som skodder i perforeret aluminium. Den nye facadeopbygning har givet en væsentlig forbedring af det termiske og atmosfæriske indeklima. Samtidig er der blevet meget bedre udsyn til de nyrenoverede friarealer.

Arbejdet med de nye facader og tagrenovering har løbende krævet opsætning og flytning af stilladser. Det har Helge Frandsen A/S taget sig af, og som Søren Jensen fra firmaet fortæller, har udfordringen været at følge den lagte tidsplan for projektet. Både med hensyn til planlægning og logistikken på byggepladsen:

- Der er mange faggrupper i gang samtidig, så det gælder om at give plads til hinanden og ‘få alle med,’ inden vi rykker videre. Det er heldigvis gået rigtig godt. Her refererer Søren Jensen blandt andet til montage og flytning af de særlige rulleoverdækninger, som blev brugt til beskyttelse mod vejrliget i forbindelse med tagarbejdet.

Plads til elevator og bevægelse

I blokken, der er ombygget til fuld tilgængelighed, er køkkener og badeværelser flyttet væk fra indgangsfacaderne og ind midt i lejlighederne. Det er gjort for at få et større beboelsesareal ud til facaderne og for at etablere optimale føringsveje for nye installationer.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2014 nr. 2

Bolig

Carl Jacobsens Vej

Fra Persil til privatliv

Domicil

Dupont

Hos industriens koryfæer

Bolig

HavneBo

Arkitektoniske altaner ved havnen

Bolig

Korskærparken

Boligområde i forvandling

Børneinstitution

Mælkevejen

Børnenes eget univers

Uddannelsescenter

Nordatlantisk Hus

Nordisk natur forenet på havnen i Odense

Bolig

Nordens Park

Attraktive boliger i populært boligområde

Domicil

Novo Nordisk

Insulin inside

Kontorhus

Plaza 1

Rationelt byggeri med følelse

Børneinstitution

Saxtorphsvej

Arkitektur i børnehøjde

Skole

Sølystskolen

Nyt kulørt ansigt til Sølystskolen