Skovstjernen

:
Februar 2009

Skovstjernen er et lavt byggeri, der giver associationer til en hyggelig rækkehusbebyggelse. Visuelt er der balance mellem hvide mursten og sorte paptage. Aalsrode Tømrerfirma har monteret sorte Superwood lister på servicebygningerne til højre.

Et grønt og imødekommende aktivitetsareal udgør hjertet i Skovstjernen.

Boligafdelingerne har store opholdsstuer. Linoleum er lagt af XPRT Gulvløsninger. Jeld-Wens dørfarver viser, hvilken af de seks afdelinger, man befinder sig i.

Lejlighederne er indrettet fleksibelt med løse skillevægge.

Badekabiner er leveret af Bad Element gennem Fårup Betonindustri.

previous next

Stjernen i skoven

Handicapinstitutionen Skovstjerneen i udkanten af Grenå er udformet som rækkehusbebyggelse, der har naturen som medspiller

Byggefakta

Skovstjernen
Tove Ditlevsens Vej 4
8500 Grenå
Danmark

Bygherre:
Norddjurs Kommune
Bygherrerådgiver:
KPF Arkitekter A/S
Arkitekt:
KPF Arkitekter A/S
Ingeniør:
Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S
Andre aktører:
Jeld-Wen, Fårup Betonindustri A/S, Bad Element ApS
Areal:
3600 kvm.
Byggesum: 
52 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2010 - april 2011

En skovstjerne er en staude med hvide blomster, der består af seks kronblade, som sidder regelmæssigt i en roset. Blomsten har inspireret til udformningen og navnet på Norddjurs Kommunes nye handicapinstitution, som er placeret i et skovområde i udkanten af hovedbyen Grenå.

Da KPF Arkitekter A/S i Viborg og Stokvad Kerstens A/S i Randers i 2008 vandt den attraktive konkurrence om projektet, var placeringen stadig i spil, idet kommunen opererede med tre mulige adresser. Valget af skovparcellen fik indflydelse på husets udformning. Det samme gjorde processen med bruger- og medarbejderinddragelse, idet KPF Arkitekter fik en flerstrenget opgave, som har omfattet rollerne som bygherrerådgiver, arkitekt og byggeledelse.

Hertil kommer, at projekteringen også har inkluderet nabobygningen, plejecentret Digterparken, som færdiggøres i august. Norddjurs Kommune valgte dog at gennemføre de to projekter som særskilte fagentrepriser for at tilgodese lokale håndværksvirksomheder.

Seks boafsnit, seks farver

Skovstjernen folder sig ud med sine seks blade i form af boafdelinger, der visuelt adskiller sig fra hinanden med forskellige farver på blandt andet Jeld-Wen dørpartierne. Institutionen rummer i alt 34 boliger til mennesker med fysiske handicap og otte boliger til multihandicappede. Eftersom der ingen aldersbegrænsning er, har man indretningsmæssigt skullet imødekomme ønsker og behov fra alle grupper, lige fra teenagere til oldinge.

Set udefra ligner Skovstjernen ikke en institution, men en hyggelig rækkehusbebyggelse med tilknyttede fællesfaciliteter. Og det har just været hensigten fra arkitektens side, bedyrer projektleder Thomas Holm, KPF Arkitekter A/S:

- Vi har lagt vægt på, at hver beboer kan have et privatliv med egen lejlighed og terrasse ud mod skoven. Byggeriet består af skalmurede beboelseshuse, hvor der er brugt en hvid, engoberet Egernsund mursten, der står godt til de sorte paptage med listebeklædning. Tagfladerne er friholdt for gennembrud til luftafkast for at fastholde et roligt, harmonisk udtryk. Fælleshuse og facader i gård­rum er beklædt med sort Superwood, som er lister med fer- og notsamlinger, der danner et forskelligt mønster, alt efter, hvilken side, man ser dem fra, fortæller Thomas Holm.

Sandbund udfordrede ingeniøren

For at kunne bygge på denne skovgrund måtte der fældes en del træer, hvilket gav anledning til visse protester fra borgere og naboer. De bliver måske mildere stemt af at se det færdige resultat og det faktum, at byggeprocessen rundes af med genplantning af træer, blandt andet langs den offentlige sti, der løber langs kanten af parcellen.

Skovbunden var en større udfordring for den projekterende ingeniør, fortæller projektleder Erik Skipper, Stokvad Kerstens A/S:

- Jordbunden består af aflejringer fra isens afsmeltning efter sidste istid. Der er langt ned til fast grund, og vores overvejelser bestod i, om det gik an at placere denne relativt lette bygning på et løst lag sand. Det er ikke ideelt som fundament, men omvendt har det ligget på sin plads i 10.000 år. Vi løste udfordringen ved at afbalancere og fordele lasterne jævnt over det bebyggede areal, siger Erik Skipper.

Pladsen blev udnyttet

KPF Arkitekter udnyttede sine erfaringer med brugerinddragelse fra bl.a. demensinstitutionen Liselund til at udforme den indvendige disponering af arealerne.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 3

Butikscenter

Arkaderne

Genfødsel i Brøndby

Hotel og konference

Bella Sky Comwell

Ørestadens Valentino

Uddannelsescenter

Campus Varde

Visionært studiemiljø

Kontorhus

Design City Vest

Portal til en ny bydel

Bolig og butik

Domus Axel

Nyt kraftcenter i Fredericia midtby

Hotel og konference

Favrholm Campus

Kontrastrigt kursuscenter

Butikscenter

Fredensborg Bycenter

Bycenter støbt som puslespil

Museum

Graceland Randers

Graceland på dansk

Distributionscenter

HFG Food Factory

Avanceret logistik i enkle rammer

Sport

Royal Golf Center

Svævende golfcenter

Offentlige kontorer

Viborg Rådhus

Åben skulptur til administration

Skole

Virum Gymnasium

Opdateret modernisme til fremtidens kloge hoveder

Butikscenter

Vollsmose Torv

Vollsmose Center – nu med arabisk kulør