Parkeringshus, Esbjerg

:
juli 2011

Det nye p-hus i Esbjerg med facader i indfarvede og perforerede aluplader, der skal være grobund for begrønning.

P-dækelementerne er blevet udført med en færdig skridsikker overflade i ekstra aggressiv miljøklasse.

P-huset er placeret mellem jernbanelinjen i nordlig retning og jernbanelinjen i østlig retning. Fra p-huset breder et Kulturtorv og en fremtidig park sig ud i vifteform. Yderst til venstre anes Sydvestjysk Sygehus.

previous next

P-hus i spidsen for grøn kile

Mellem to jernebanelinjer og på en tidligere remisegrund er der nu placeret et p-hus i Esbjerg, der med tiden skal fremstå begrønnet

Byggefakta

P-hus, Esbjerg
Remisevej 1
6700 Esbjerg
Danmark

Bygherre:
Region Syddanmark
Bygherrerådgiver:
Cowi A/S
Arkitekt:
Årstiderne Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
5E Byg A/S
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S
Andre aktører:
Glasalu A/S
Areal:
11900 kvm.
Byggesum: 
27 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2010 - april 2011

Remiseområdet ved jernbanen i Esbjerg er på vej til at blive centrum for et kulturelt og landskabeligt samlingssted – en grøn kile, bestående af kolonihaver, park og kulturliv, der spidser mod syd og ender i et nyt p-hus, der er blevet virkelighed efter et samarbejde mellem Region Syddanmark og Esbjerg Kommune.

Den grønne kile fortsætter faktisk helt ind i p-huset og munder ud i et åbent atrium. Det grønne islæt får med tiden et mere markant udtryk, efterhånden som en begrønning af facaderne for alvor slår igennem. Facaderne er således en komposition af perforerede indfarvede aluplader og grønne felter, og der foretages en beplantning på indersiden af alupladerne, så huset udefra opleves som et væksthus, med indtryk af, at begrønningen vokser ud af huset.

Mange vil nu kunne ånde lettet op, fordi det er muligt at få afsat sin bil. Tæt ved ligger nemlig Sydvestjysk Sygehus, og her har der gennem mange år været mangel på p-pladser til såvel patienter, gæster og personale.

Grønne p-huse

5EByg-datterselskabet Thode Tømrer- & Snedkerfirma har været entreprenør på opgaven
- Udviklingen af nye grønne p-huse synes vi er rigtig spændende, og p-hus nummer to af slagsen er allerede på beddingen, da vi p.t. sammen med vores moderselskab 5E-Byg er i fuld gang med at projektere et grønt p-hus til Odense Universitetssygehus. Vi håber, at de grønne p-huse kan være med til at åbne et helt nyt forretningsområde, og vi ser uanede muligheder i de miljørigtige p-huse, siger afdelingschef Dan Møller fra Thode Tømrer- & Snedkerfirma.

Skridsikker overflade

P-huset er blevet opført som en konstruktion udført i præfabrikerede betonelementer, og etageadskillelserne er udført ved anvendelse af præfabrikerede p-dækelementer i størrelsen 2,5 × 17 m – svarende til 2 p-pladser med længde 5 m og en kørevej på 7 m. P-dækelementerne er blevet udført med en færdig skridsikker overflade i ekstra aggressiv miljøklasse. Den skridsikre overflade er opnået ved, at overfladens våde beton under støbningen er blevet kostet.

På parkeringsetagerne er der udelukkende etableret parkering og de nødvendige antal trappetårne. I nord- og vestfacaden er placeret to hovedtrapper, med en delvis åben facade, således at luft og lys kan slippe ind i trapperummet. P-dækkene har allerede fra montagen været parate til at blive taget i brug. Da der ikke skal laves nogen former for efterbehandling, fremstår p-dækket med en færdig og meget vedligeholdelsesvenlig overflade, oplyser arkitektfirmaet Årstiderne Arkitekter, der har slået stregerne til det nye p-hus.

Om konstruktionen forklarer Årstiderne videre, at p-dækkene er lagt op på præfabrikerede vægge eller konsolbjælker af beton. Konsolbjælkerne er ført ind i facaden og i en tilstrækkelig højde over dækniveauet, til at kunne optage en eventuel påkørsel uden yderligere konstruktive tiltag.

Desuden er p-dækelementernes specielle længdeprofil med meget lille konstruktionshøjde i enderne kombineret med konsolbjælker og søjler pr. 7,5 m med til at gøre p-huset mere luftigt og lyst.
Ramperne mellem bygningens planer udføres af massive betondæk udført med samme præfabrikerede skridsikre overflade som p-dækelementerne.

Som en ekstra finesse og for at styrke oplevelsen ved at bruge p-huset er der installeret et grønt kunstlys.

Parat til udvidelse

Mens Cowi har været bygherrerådgiver, har Rambøll Danmark været udførende på de ingeniørmæssige discipliner i forbindelse med byggeriet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2011 nr. 2

Domicil

Krystallen

Origami på dansk

Plejecenter og genoptræning

Nimbusparken

Fine rammer til Frederiksbergs ældre

Parkeringshus

Parkeringshus, Esbjerg

P-hus i spidsen for grøn kile

Sport

Silkeborg Golf Club

Golftræning i kobberrammer

Domicil

SuperGros

Domicil med egen stregkode

Kulturcenter

Your Rainbow Panorama

ARoS møder himlen med svævende regnbuering