CPH Go

:
april 2011

Med én stor, 5 m høj og 210 m lang glasfacade, der vender ud mod lufthavnens travleste landingsbane, er der bestemt ikke noget discount over udsigten fra Københavns Lufthavns nye lavpristerminal CPH Go. Faktisk er der klart tale om den bedste udsigt i hele lufthavnen. Ikke mindst fordi de store fly, der betjener terminalen, parkerer direkte udenfor vinduet. Effekten dramatiseres yderligere af, at terminalen ligger i jordniveau i modsætning til de øvrige terminaler.

Selve bygningen er imidlertid helt nede på jorden – enkel, stringent og basal i sit udtryk og i sin funktion. Den store bygning er rektangulær med skråt afskårne ender, og den opleves og overskues i et langt kig, selvom bagvæggen skjuler en række teknikrum, kontorer og sekundære funktioner. Alle andre rumdelere er kun mandshøje og lavet af glas, og tillader den kolossale mængde dagslys fra facaden at gennemtrænge hver en krog af rummet.

6 mio. passagerer årligt

Den nye terminal henvender sig specielt og udelukkende til lavprisselskaber, men er helt integreret med den eksisterende lufthavn, således at passagerer, der flyver til og fra CPH Go har samme adgang til faciliteter – i form af blandt andet shopping og offentlig transport – som alle andre passagerer.

Lavprissegmentet er meget interessant for de konkurrerende storlufthavne, og i Københavns Lufthavn udgør det nu omkring 18% af flyvningerne. Indtil videre er det kun EasyJet, der benytter CPH Go, men terminalen har en kapacitet på 6 mio. passagerer årligt.

Halv kvadratmeterpris

For at der skal være økonomi i projektet skulle terminalen rent faktisk være billig i både opførelse og drift ifølge sagsarkitekt Kelly Nelson, der er associeret partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

– Der var to vigtige parameter, der skulle opfyldes: Terminalen skulle se anderledes ud end resten af lufthavnen, så den kunne brandes som separat produkt, og den skulle kunne bygges for 15.000 kroner pr. kvadratmeter eller godt halvdelen af det normale byggeri i lufthavnen, fortæller Kelly Nelson.

På grund af Vilhelm Lauritzen Arkitekters historiske samarbejde med Københavns Lufthavn var det naturligt, at tegnestuen blev bedt om at udarbejde det grundlæggende projekt, hvilket skete i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard.

Totalentreprenør på projektet har været Brdr. A. & B. Andersen A/S, der udpegede Holsøe Arkitekter og ingeniørfirmaet Alectia A/S til at detailprojektere på basis af det meget gennemarbejdede forprojekt.

Schengen eller ikke Schengen

Go’s placering sydøst for Finger D er bestemt af, at her allerede lå seks standpladser for fly, med alt hvad det indebærer af kompliceret og kostbar infrastruktur under betonen. CPH Go forbindes med Finger D af en 310 m lang hævet forbindelsesgang. For enden af gangen i den såkaldte fingerrodsbygning bringes passagererne med rulletrapper og elevatorer ned i terrænniveau til terminalen.

En anden udfordring for planlæggerne var at sikre størst mulig fleksibilitet med hensyn til passagerer fra Schengen kontra ikke-Schengenlande. Fra terminalen flyves der kun på Europa, men især Storbritannien er ikke medlem, hvorfor passagerer til og fra landet skal vise pas. Det er løst ved, at der er direkte adgang til tre gates i den ene side, mens adgangen til en, to eller alle tre af de sidste gates kan føres gennem en sluse med paskontrol. Alternativet ville have været, at der skulle bygges en endnu en etage, hvilket ville have forrykket økonomien i hele projektet.

Præfabrikerede elementer

Ifølge Kelly Nelson var man hos VLA fra starten klar over, at der konstruktions- og materialemæssigt skulle tænkes i helt andre baner end sædvanligt ved byggeriet for at nå den ønskede pris. Det var derfor naturligt at satse på et industriagtigt, men ærligt udtryk, der samtidig ville gør det nemt at brande terminalen med sit helt eget look.

Den bærende struktur i bygningen er 22 præfabrikerede rammer i stål med diverse afstivning, der er leveret færdigt med overfladebehandling af J. Langkjær Stålbyg A/S og boltet sammen på pladsen. Firmaet har stået for at optimere konstruktionerne, for produktionen og for montagen. Der er også leveret de bærende konstruktioner til forbindelsesgangen og fingerrodsbygningen. Den samlede leverance vejer 420 ton.

Taget er opbygget af ligeledes præfabrikerede Skandekelementer, der forsætter hele vejen ned langs den nordlige bagfacade.

Sydfacade med 3-lags glas

Den sydlige facade ud mod standpladserne er en stor glasvæg. Der er tale om 3-lags energivinduer med argon, lydglas og solfilter for at modvirke overophedning i det store rum, og de er monteret i rammer baseret på Schüco-system. Glarmester Bernhard Guhle ApS har haft facadeentreprisen, og har også stået for alle andre vinduer i bygningen, de indvendige brandporte ved terminal D og to andre steder i forbindelsesgangen, samt andre indvendige toiletdøre, skydedøre og ståldøre i både terminalen og fingerrodsbygningen.

Gulvene overalt er belagt med lys grå epoxy, hvilket også er med til at adskille CPH Go fra lufthavnens øvrige og meget karakteristiske mørke trægulve.

Lavt energiforbrug

De højisolerende vinduer sikrer sammen med køling fra lufthavnens nye grundvandskøleanlæg, at byggeriet overholder lavenergiklasse 2. Det betyder i praksis, at energiforbruget kun er en fjerdedel af energiforbruget i de øvrige fingre.

SafeExIT A/S, der har leveret sikkerhedsbelysningsanlæg til lufthavnen siden 90’erne, har også leveret anlægget til den nye terminal, der er af typen CEAG ZB-S, der er den seneste udvikling fra Cooper CEAG. Alle de ca. 150 anlæg, SafeExIT efterhånden har leveret, er af samme fabrikat, og de er forbundet til et fælles CG-Vision overvågningsanlæg, der sikrer optimal driftsikkerhed i det daglige. Nødbelysningsarmaturerne er baseret på den nyeste LED-teknik, hvilket giver meget lang levetid og lavt energiforbrug.

Forbindelsesgang

Den 310 meter lange gang var i sig selv en designmæssig udfordring. Selv om den knækker to gange, kan sådan en strækning nemt føles lang for passagererne. Blandt de enkle tiltag er, at vinduerne er placeret med uregelmæssige mellemrum i modulerne, og at væggene brydes af supergrafik og interaktive skærmflader. I gulvet står med mellemrum printet, hvor mange minutters gåtur man har tilbage.

I stedet for at bruge ekstra lofthøjde på at gøre installationerne utilgængelige for pilfingre, er der modsat vinduerne lavet en installationsvæg, der næsten er fuldt synlig gennem en lodret afdækning med perforeret stålplade. Væggen huser også de eneste belysningsarmaturer i form af lodret monterede lysstofrør.

Den vejledende skiltegrafik på væggene starter i almindelig størrelse ved Finger D og vokser efterhånden indtil den i terminalen er oppe i fuld væghøjde, hvor den langs bagvæggen fungerer som den eneste udsmykning. En billig og effektfuld løsning.

Udsigten fra midten af CPH Go og ned forbi de tre gates tilegnet ikke-Schengenpassagerer formidler godt, hvor stort et rum der er tale om. Alle konstruktioner og installationer er frit synlige. Brugen af supergrafik på væggene fungerer fint som eneste udsmykning og giver passagererne anvisninger, som ikke er til at overse.

Thyssenkrupp Byggesystemer A/S har leveret sandwichpaneler til forbindelsesgangens vægge i 240 mm tykkelse, til beklædningen under gulvet i 150 mm tykkelse og som vægge i tre teknikhuse under forbindelsesgangen i 100 mm tykkelse. Panelerne har en kerne af mineraluld og er beklædt med stålplade på begge sider. Den udvendige side har en PVDF-behandling. I alt har firmaet leveret 8.000 kvm paneler til udvendig brug og 3.000 kvm til indvendig brug. Her er tale om 80 mm, der bl.a. bruges til væggene, der adskiller teknikrummene fra resten af terminalen.

Brugen af glasvægge til at afskærme de forskellige områder giver terminalen en let og transparent fornemmelse. Brugen af supergrafik går igen på glasvæggene. Nødbelysningsarmaturerne, leveret af SafeExIT, er baseret på nyeste LED-generation, hvilket giver lang levetid og lavt energiforbrug.

previous next

Lufthavnsbyggeri helt nede på jorden

Med CPH Go er der koblet endnu et stykke gedigent byggeri til lufthavnskomplekset. Den nye lavpristerminal kan håndtere 6 mio. passagerer årligt

Byggefakta

CPH Go
Lufthavnsboulevarden
2770 Kastrup
Danmark

Bygherre:
Københavns Lufthavne A/S
Bygherrerådgiver:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Arkitekt:
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Holsøe Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Brdr. A. og B. Andersen A/S
Ingeniør:
Moe & Brødsgaard A/S, Alectia A/S
Areal:
10000 kvm.
Byggesum: 
200 mio. kr.
Byggeperiode:
november 2009 - november 2010

Med én stor, 5 m høj og 210 m lang glasfacade, der vender ud mod lufthavnens travleste landingsbane, er der bestemt ikke noget discount over udsigten fra Københavns Lufthavns nye lavpristerminal CPH Go. Faktisk er der klart tale om den bedste udsigt i hele lufthavnen. Ikke mindst fordi de store fly, der betjener terminalen, parkerer direkte udenfor vinduet. Effekten dramatiseres yderligere af, at terminalen ligger i jordniveau i modsætning til de øvrige terminaler.

Selve bygningen er imidlertid helt nede på jorden – enkel, stringent og basal i sit udtryk og i sin funktion. Den store bygning er rektangulær med skråt afskårne ender, og den opleves og overskues i et langt kig, selvom bagvæggen skjuler en række teknikrum, kontorer og sekundære funktioner. Alle andre rumdelere er kun mandshøje og lavet af glas, og tillader den kolossale mængde dagslys fra facaden at gennemtrænge hver en krog af rummet.

6 mio. passagerer årligt

Den nye terminal henvender sig specielt og udelukkende til lavprisselskaber, men er helt integreret med den eksisterende lufthavn, således at passagerer, der flyver til og fra CPH Go har samme adgang til faciliteter – i form af blandt andet shopping og offentlig transport – som alle andre passagerer.

Lavprissegmentet er meget interessant for de konkurrerende storlufthavne, og i Københavns Lufthavn udgør det nu omkring 18% af flyvningerne. Indtil videre er det kun EasyJet, der benytter CPH Go, men terminalen har en kapacitet på 6 mio. passagerer årligt.

Halv kvadratmeterpris

For at der skal være økonomi i projektet skulle terminalen rent faktisk være billig i både opførelse og drift ifølge sagsarkitekt Kelly Nelson, der er associeret partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

– Der var to vigtige parameter, der skulle opfyldes: Terminalen skulle se anderledes ud end resten af lufthavnen, så den kunne brandes som separat produkt, og den skulle kunne bygges for 15.000 kroner pr. kvadratmeter eller godt halvdelen af det normale byggeri i lufthavnen, fortæller Kelly Nelson.

På grund af Vilhelm Lauritzen Arkitekters historiske samarbejde med Københavns Lufthavn var det naturligt, at tegnestuen blev bedt om at udarbejde det grundlæggende projekt, hvilket skete i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard.

Totalentreprenør på projektet har været Brdr. A. & B. Andersen A/S, der udpegede Holsøe Arkitekter og ingeniørfirmaet Alectia A/S til at detailprojektere på basis af det meget gennemarbejdede forprojekt.

Schengen eller ikke Schengen

Go’s placering sydøst for Finger D er bestemt af, at her allerede lå seks standpladser for fly, med alt hvad det indebærer af kompliceret og kostbar infrastruktur under betonen. CPH Go forbindes med Finger D af en 310 m lang hævet forbindelsesgang. For enden af gangen i den såkaldte fingerrodsbygning bringes passagererne med rulletrapper og elevatorer ned i terrænniveau til terminalen.

En anden udfordring for planlæggerne var at sikre størst mulig fleksibilitet med hensyn til passagerer fra Schengen kontra ikke-Schengenlande. Fra terminalen flyves der kun på Europa, men især Storbritannien er ikke medlem, hvorfor passagerer til og fra landet skal vise pas. Det er løst ved, at der er direkte adgang til tre gates i den ene side, mens adgangen til en, to eller alle tre af de sidste gates kan føres gennem en sluse med paskontrol. Alternativet ville have været, at der skulle bygges en endnu en etage, hvilket ville have forrykket økonomien i hele projektet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2010 nr. 6

Distributionscenter

Actona Company

Møbellager på plateau

Butik

Biltema

Biltema i buet blåt

Sport

Bramming Svømmehal

Familievenlig svømmehal

Lufthavn

CPH Go

Lufthavnsbyggeri helt nede på jorden

Domicil

Eric Storm

Ny æra med runde former

Butikscenter

Føtex Hjørring

Føtex i centrum for nyt butikstorv

Domicil

LandboMidtØst

Landbrugsrådgivning i nordisk tone

Domicil

NetIP

Indskudte bokse til IT-udvikling

Skole

Ringkøbing Skole

Skole med samlende torv og multisal

Sport

Roskilde Katedralskole

Moderne rammer på traditionsrigt gymnasium

Domicil

TrygVesta

Hjertesagen

Kontorhus

Vestas Technology Centre

Teknologisats i Vestas’ vugge