Frimærket

:
august 2020
Frimærket - facade

Facaden er beklædt med 2.300 kvm sandwichfacader med teglskaller – kombineret med galvaniserede stålplader, der både får ejendommen til at fremstå som individuelle huse – og en samlet enhed.

Frimærket - søjler

Busk Entreprise stod også for ”indpakingen” af de søjler, der danner porten gennem huset.

Frimærket - vinduer

Med en videreudvikling af Velux’ såkaldte ”russervinduer” er det muligt både at lufte ud og lyddæmpe på en og samme tid ved hjælp af en særlig sluse.

Frimærket - trappe

I forbindelse med byggeriet blev der etableret en ny trappe i den eksisterende tunnel, der ligeledes blev beklædt med galvaniseret stål af Busk Entreprise.

Frimærket - altaner

Vejret – og udsigten – kan nydes fra de store, møblerbare altaner, hvor der er tænkt over at skabe en privat sfære, selv om man bor i lejlighed.

Frimærket - facader

Frimærket består af i alt tre bebyggelser i varierende højder. To med facaderne ud mod Herlev Ringvej og én trukket længere ind på grunden.

previous next

Frimærket i Herlev – en frankering på 145 millioner

Et frimærke til 145 millioner. Det er ikke noget man støder på hverdag. Men det er heller ikke et helt almindeligt frimærke, der er tegnet, projekteret og bygget på den tidligere posthusgrund i Herlev

Byggefakta

Frimærket
Herlev Ringvej 4-8
2730 Herlev
Danmark

Bygherre:
Elf Developement
Arkitekt:
Oliver Grundahl Architecture
Totalentreprenør:
Jönsson a/s
Ingeniør:
ÅF Buildings Denmark
Andre aktører:
Bad Element ApS
Areal:
8900 kvm.
Byggesum: 
145 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2018 - maj 2020

Hvor der fra 1954 til 2013 var en livlig trafik af røde uniformer, der stemplede ud og ind, sorterede og pakkede post både med og uden ruder til hele området omkring Herlev Ringvej, er det i dag et helt andet syn, der møder en, hvis man lægger vejen forbi. Her er det gamle Herlev Posthus i dag omdannet til et helt nyt boligområde. Og navnet? Det er meget passende – ikke mindst historien taget i betragtning – Frimærket.

Grundlaget for etableringen af Frimærket skal findes i et ønske fra kommunal side om at fortætte byen, skabe en større sammenhæng mellem beboelse og centerområder og i det hele taget styrke det urbane udtryk i Herlev. Samtidig oplevede man en stigende interesse og efterspørgsel på lejeboliger fra byens borgere. En efterspørgsel man ikke kunne efterkomme – før nu. Og med letbanen med fire stop alene i Herlev, hvoraf det ene er stort set lige til dørtrinnet af Frimærkets boliger i 2025, vil området ikke blive mindre attraktivt.

De første spadestik blev taget tilbage i oktober 2018 og i dag, mindre end to år senere, er stort set samtlige lejemål udlejet. Det vidner ikke alene om et reelt behov for lejeboliger i området, men også om de krav nutidens lejere stiller til en sådan bolig.

8.900 kvadratmeter i 8. sals højde

Frimærket består af i alt 90 lejligheder i størrelsesordenen 73 til 123 kvadratmeter fordelt på mellem to og fem værelser. Dertil kommer et erhvervslejemål på 200 kvadratmeter og en parkeringskælder delvist på terrænniveau og delvist som kælder. Et omfattende byggeri på i alt 8.900 kvadratmeter fordelt på mellem fire og otte etager. Lige der midt i Herlev. Placeret tæt på det meste og i gå- eller cykelafstand både til butikscentret Herlev Bymidte og BIG Shopping Center samt både daginstitutioner og skoler. Mellem Herlev Ringvej og Hyrdindestien og kun ganske få skridt fra både de grønne områder i Byparken og Elverparken.

Bag det imponerende byggeri står ELF development, og det er udført i totalentreprise med Jönsson A/S. Om visionerne bag byggeriet fortæller arkitekt Oliver Grundahl fra Oliver Grundahl Architecture ApS, der har været med helt fra de første tanker:

– Området omkring Herlev Ringvej er skabt i en tid, hvor man vendte gavlen ud mod vejen. Det har efterladt et helt område med grønne forpladser, hvor man let mister fornemmelsen for at være i en by. Det var netop denne fornemmelse vi skulle forsøge at genetablere med Frimærket, for det er jo netop facaderækkerne der er med til at give skabe et bymæssige udtryk.

Der forelå et krav om et relativt stort antal boliger på få hektar og for at efterleve ønsket om en bebyggelsesprocent på 200, måtte man tænke utraditionelt. Derfor er Frimærket også blevet et højt byggeri – kun overgået af Herlev Hospital, som tydeligt ses, næsten uanset hvor man befinder sig i området. Det består af tre bebyggelser i forskellige højder: To med facaderne ud mod Herlev Ringvej og én bygning trukket væk fra gaden.

– For at undgå at byggeriet blev for dominerende, forsøgte vi at få det lidt ned i skala ved hjælp af et godt gammeldags arkitekttrick. Nemlig at placere den højeste bygning lidt tilbage på grunden, forklarer Oliver Grundahl.

Byggeri med benspænd

Facadernes udtryk er en anden måde at tilpasse så stort et byggeri til omgivelserne, så det fremstår harmonisk. Dette var dog ikke helt uden udfordringer, erindrer Oliver Grundahl:

Sider

Find andre byggerier på oversigtskortet

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 3

Bolig

Carlsbakken

Ny boligtrekant på Hillerøds campusområde

Skole

Dalby Skole og Gymnastikforening

Farverig skole bindes sammen

Bolig

Digterparken

Lejeboliger i lyst og luftigt teglbyggeri

Hospital

DNV Gødstrup Psykiatrisk

Psykiatrien er åben

Bolig

Frimærket

Frimærket i Herlev – en frankering på 145 millioner

Bolig

Greensquare Garden

Bæredygtige boliger nær Amager Strand

Bolig

Herning Sky

Høje Herning

Bolig

Karetmagerlunden

Bæredygtig byudvikling

Kulturcenter

Naturkraft

Kraftfuldt oplevelsescenter

Bolig

Studiohouse

Det nye Gellerup

Bolig

The Residence CPH

Afdæmpet elegance ved vandet