Greensquare Garden

:
august 2020
Greensquare Garden - boligblokke

Boligblokkene er store og høje, men de ligger med god afstand på den store grund med grønne områder imellem, så det samlede udtryk giver et mere luftigt indtryk.

Greensquare Garden - altaner

CSK Stålindustri A/S har leveret altaner til de mange boliger. Grundkonstruktionen er i stål med afvanding enten i front eller til nedløbsrør. Værnene varierer fra bygning til bygning – her ses klassiske galvaniserede stålbalustre i 12 mm rundstål.

Greensquare Garden - tegl

Hver bygning har sit eget udtryk. Her Parkhuset omkring midten af boligområdet, hvor den store bygningskrop lettes med forskydninger, indskæringer og en varm, lys tegl.

Greensquare Garden - uderum

Greensquare Gardens seks boligblokke ligger i to klynger á tre bygninger med et stort uderum i midten. Uderummet fungerer som rekreativt område med mulighed for ophold og leg til alle aldersgrupper.

previous next

Bæredygtige boliger nær Amager Strand

Det store boligbyggeri Greensquare Garden på det nordlige Amager ligger ikke alene nær både strand og Københavns Centrum, men udmærker sig også ved at være på vej til en DGNB Guld certificering

Byggefakta

Greensquare Garden
Strandlodsvej 11 og 27
2300 København S
Danmark

Bygherre:
AG Gruppen A/S, NREP A/S
Arkitekt:
Årstiderne Arkitekter A/S
Totalentreprenør:
Arkitektgruppen A/S
Ingeniør:
Henry Jensen A/S
Andre aktører:
CSK Stålindustri A/S, Cembrit A/S
Areal:
29800 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
september 2017 - juni 2020

Det er ikke kun i Ørestaden, at der udvikles nye byområder på Amager. Området omkring Amager Strand har i en del år været inde i en spændende udvikling og er i dag bebygget med mange nye byggerier og boligområder. Området udmærker sig ved at ligge få minutter fra Københavns Centrum, samtidig med at der er kort til vandet og de rekreative områder ved Amager Strand. Placeringen i det allerede eksisterende byområde på det nordlige Amager giver fordele med hensyn til en veludviklet infrastruktur, nærmiljø og indkøbsmuligheder i modsætning til netop Ørestaden, hvor alt skal udvikles helt fra bunden.

På en stor grund mellem Amager Strandpark og Kløvermarken er boligområdet Greensquare Garden i løbet af de sidste par år vokset frem. Antikvitetsforretningen Greensquare, der lå på stedet i 43 år var fordelt på otte lagerbygninger på i alt 10.000 kvm, men har måttet vige pladsen for boligerne.

Det nye boligområde består af seks blokke på op til 12 etager med i alt 335 lejeboliger, hvoraf de 20 er almennyttige. Ud mod Strandlodsvej i stueetagen ligger desuden 370 kvm erhverv. Der er etableret kælder under en del af byggeriet med plads til i alt 198 biler. Det store byggeri er afleveret og indflyttet i tre etaper. Som noget specielt er der i projektet lagt ekstra meget vægt på det bæredygtige, og Greensquare Garden er således prækvalificeret til at blive certificeret i DGNB-kategorien Guld.

Seks blokke

Greensquare Garden er med sine 335 lejligheder fordelt på seks blokke i op til 12 etager – et byggeri i stor skala. Da denne del af Amager ikke er præget af den ellers typiske Københavnske karréstruktur, har man ligesom på nabobebyggelsen mod syd valgt at arbejde med punkthuse på den dybe byggegrund.

Hver blok er brudt op i mindre bygningskroppe, der forskyder sig i forhold til hinanden i både højden og i plan, hvilket giver det færdige byggeri et lidt mindre massivt udtryk. Hver af de seks bygninger Udsigtshuset, Poppelhuset, Parkhuset, Bakkehuset, Oasen og Strandlodshuset har desuden fået deres eget udtryk med hver sine farver tegl, mønstermurværk og altantyper. De to sidstnævnte blokke er noget mindre end de andre, hvilket bidrager til at give byggeriet en mere menneskelig skala ud mod Strandlodsvej, der fungerer som adgang til området.

Blokkene er grupperet i to klynger med grønne områder mellem husene. I midten af byggegrunden mellem de to klynger har man skabt et større, parklignede grønt område med opholdsarealer og aktivitetsmuligheder. Selve området er i det daglige bilfrit.

De meget forskelligt udformede blokke giver også stor variation i lejlighedernes grundplan. Størrelsesmæssigt går lejlighederne fra omkring 50 kvm og til ca. 135 kvm og har fra to til fem værelser. Lejlighederne har adgang til et privat uderum i form af enten altan eller en lille privat terrasse i terræn.

Varierede altaner

En vigtig del af facadernes arkitektoniske udtryk på de forskellige bygninger er altanerne. CSK Stålindustri A/S har leveret altanerne til samtlige bygninger. Fælles for altanerne er grundkonstruktionen i stål, der er opbygget med G-vanger og en bundplade, der opsamler alt det regnvand, som rammer altanen. Konstruktionen gør det muligt enten at lede regnvandet til tagnedløb eller at aflede det jævnt fordelt i fronten af altanen alt efter den enkelte altans placering på bygningen, forklarer projektchef Jesper Stilling fra firmaet.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2020 nr. 3

Bolig

Carlsbakken

Ny boligtrekant på Hillerøds campusområde

Skole

Dalby Skole og Gymnastikforening

Farverig skole bindes sammen

Bolig

Digterparken

Lejeboliger i lyst og luftigt teglbyggeri

Hospital

DNV Gødstrup Psykiatrisk

Psykiatrien er åben

Bolig

Frimærket

Frimærket i Herlev – en frankering på 145 millioner

Bolig

Greensquare Garden

Bæredygtige boliger nær Amager Strand

Bolig

Herning Sky

Høje Herning

Bolig

Karetmagerlunden

Bæredygtig byudvikling

Kulturcenter

Naturkraft

Kraftfuldt oplevelsescenter

Bolig

Studiohouse

Det nye Gellerup

Bolig

The Residence CPH

Afdæmpet elegance ved vandet