Bestseller

:
oktober 2015
Bestseller - Havnefront

Bestsellers Aarhus kontor er på en gang enkelt og meget komplekst i sit udtryk. Om aftenen fremstår bygningen sitrende og meget urban med de store oplyste glaspartier og pilastrenes filigran.

Bestseller - Terrasser

I alt 10 fine gårdhaver eller terrasser sammenbinder Bestseller bygningen. Herfra kan medarbejderne trække frisk havluft og eventuelt holde uformelle møder i godt vejr.

Bestseller - Restaurant

Kantinen kaldes restauranten og det forstås, når man oplever de elegante og stemningsfyldte rum, restauranten optager. Det sorte loft fungerer som en samlende flade og er leveret af Rockidan A/S.

Bestseller - Indgang

Indgangspartiet er meget fint bearbejdet med et meget elegant glasparti og en indbygget gulvmåtte, special fremstillet til Bestseller i Aarhus. Måtten er leveret af KBC Profiler & Tilbehør A/S.

Bestseller - Indre gade

Den indre gade i Bestseller er præget af ovenlys og en stor rumlighed. Brede trapper, hængende trapper og gangbroer giver en fin dynamik til helheden.

Bestseller - Gulv

Hørning Parket A/S har leveret alle trægulvene, der er udført som massive trægulve i røget egetræ enten som plankegulve eller som her i det klassiske sildebens mønster.

Bestseller - Invendig

Kalksten fra Sicilien, leveret af Zurface A/S, skaber en enestående sammenhæng i Bestsellers Aarhuskontor. Samme sten er anvendt både ude og inde på gulve, trapper og på facaden.

Bestseller - Badeværelse

Alle badeværelser og tekøkkener er indrettet med kalkstensfliser og kalkstensbordplader, der fint modsvares af skabe i røget egetræ. Alt sammen meget smukt gennemarbejdet og detaljeret.

Bestseller - Indgang udvendig

Om aftenen ses tydeligt, hvordan den ydre facade fortsætter ind i bygningen. Indgangspartiet står som et præcist prisme foran de sammenstillede bygningskroppe.

previous next

Arkitekturens haute couture

Modevirksomheden Bestseller har opført et imponerende kontorbyggeri på Aarhus Havn, hvor alt er gennemarbejdet til mindste detalje. Særligt materiale bearbejdningen er smukt udført

Byggefakta

Bestseller
Inge Lehmann's Gade 2
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
Bestseller A/S
Arkitekt:
C.F. Møller Danmark A/S
Totalentreprenør:
MT Højgaard A/S
Ingeniør:
Cowi A/S
Andre aktører:
C.F.Møller Landscape
Areal:
22000 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
oktober 2011 - juni 2015

Det nye kontorhus på Aarhus Havn har mange modsætninger i sin arkitektur, der gør det til et interessant fixpunkt i en bydel med mange fyrtårne. Bestseller fremstår om dagen som en stringent og kølig bygning med de mørke glaspartier og rytmiske pilastre. Om aftenen, derimod, gløder bygningen med de mange oplyste vinduer og man fornemmer virksomhedens konstante aktivitet.

Kontorbygningen er struktureret som en serie sammenkoblede bygningskroppe omkring en indre gade og et torv. Den højeste bygningskrop i 12 etager skiller sig ud som en mere selvstændig og markant del af det ellers ahierakiske udtryk. ‘Byen i byen’ er tydeligvis et arkitektonisk motiv, der underbygges af uregelmæssigheder eller undtagelser i et ellers stramt facadesystem. ‘Byen i byen’ er særligt et vigtigt motiv for den indre beskrivelse af huset, mens bygningen udefra opleves introvert og omslutter sig selv, omgivet af vand.

Arbejdsplads ved vandet

Bestsellers kontorkompleks huser 800 arbejdspladser, der tidligere har haft kontoradresse i Horsens og udenfor Aarhus. De mange arbejdspladser er nu fordelt på 22.000 kvm kontor, showroom, auditorium og restaurant (kantine) og 24.000 kvm kælder og sekundære funktioner under gadeplanet. Fra indgangen orienteret mod Nørreport i Aarhus ligger en central gade igennem bygningen til virksomhedens restaurant i den anden ende af aksen, placeret ud til vandet.

De seks bygningskroppe udgør sektioner med fire bygningsdele til tre brands og en bygning til corporate funktions, mens den sidste er den gennemgående bygning, der forbinder husets struktur. Fra gadeplan aner man grønne træer og glasværn, der vidner om kompleksets 10 taghaver og terrasser, der er indrettet som meget fine haveanlæg medarbejderne både kan nyde synet af eller bevæge sig ud i de grønne rum.

Disse opholdsrum er også i høj grad med til at sammenholde strukturen af bygninger med skiftende etagehøjde og tilbagetrækninger af facadelinien. ‘Byen i byen’ har en fin dynamik mellem det formelle facadesystem og de ‘selvgroede’ bygningskroppe, man forventer vokse i højden frem for udover facadelinierne. Majestætisk står den højeste bygningskrop med 12 etager, hvorfra man øverst ser ud over naboen Navitas og i det hele taget har en helt fantastisk udsigt.

Komplekse facader

Bygningen kan ses fra mange vinkler, når man bevæger sig rundt på Aarhus Havn, men formsproget er helt entydigt og kun bygningens rumlighed artikuleres ved at veksle mellem vinklerne, man ser bygningen fra. Facaderne i glas er klædt med et grid af dybe vinduesrammer i lys kalksten, der fremhæver glasset og bygningens lethed. Facaderne har på en gang en ‘rationalitet’ som logistikken på en containerhavn og samtidigt er der skabt undtagelserne, der giver øjet små gevinster. Hvorfor er der sprunget en pilaster over, så vinduet bliver kvadratisk, hvorfor er de øverste etager højere eller dobbelthøje? Gridet bliver også til indramning af tagterrasserne og fortsætter i øvrigt ind i bygningens gade. Det er smukt, at noget så klassisk som pilastre i kalksten, bliver anvendt på denne legende måde. Det omtalte grid er kun anvendt på de nordlige og sydlige facader, mens de øst- og vestvendte facader eller gavle fremstår som rene glasfacader og giver et flot indkig i bygningen om aftenen. Vekselvirkningen mellem de to facadetyper giver bygningen dybde og identitet og åbner igen spørgsmålet om, hvilken retning ‘byen i byen’ vokser videre.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 4

Plejecenter og genoptræning

Aarhus Friplejehjem

Bløde former og farver til de ældre

Domicil

Alfa Laval Aalborg

Bæredygtigt domicil med maritimt præg

Kontorhus

Bestseller

Arkitekturens haute couture

Uddannelsescenter

Campus Aarhus C, VIA University College

Uformelt undervisningshus i robuste rammer

Produktionsanlæg

Danmark Protein

Stålsat proteinfabrik i Nr. Vium

Museum

Danmarks Rockmuseum

Et museum for fuld musik

Biograf

Field's

Da biffen kom til Ørestad

Shoppingcenter

Frederiksberg Centret

Shopping på nudansk

Bolig

Harbour Park

Byboer søger sundudsigt

Domicil

Innovest

Cirkulært domicil i naturlig harmoni

Skole

Kirkebjerg Skole

Læring i landsbyen

Hospital

Psykiatrisygehuset GAPS

Fokus på sikkerhed og komfort

Uddannelsescenter

Syddansk Universitet TEK

Mange huse under et enkelt tag

Transportcenter

Trafiktårnet Øst

Nyt vartegn for Banedanmark

Offentlige kontorer

Varde Rådhus

Moderne rådhus til tiden

Forskningscenter

Videnbyen i Cortex Park

Forskerpark med indbyggede overraskelser