Trafiktårnet Øst

:
oktober 2015
Trafiktårnet Øst - Facade

Indtil videre står Trafiktårnet Øst i ensom majstæt på baneterrænet ud mod Fisketorvet og Motorring 2.

Trafiktårnet Øst - Murværk

Det fine murværk med sten fra Petersen Tegl med flettede partier er med til at nuancere og lette facaden på det store volumen.

Trafiktårnet Øst - Tagterrasse

Fra den stor tagterrasse er der et fantastisk kig udover København. Ovenlysvinduer leder dagslys ned langs væggen i de to øverste kontrolrum.

Trafiktårnet Øst - Atrium

Huset bindes sammen vertikalt af det imponerende 9 etager høje atrium, der strækker sig fra den forhøjede stuetage og hele vejen op til taget.

Trafiktårnet Øst - Møderum

Det nederste kontrolrum skal benyttes af Vejdirektoratet. De træbeklædte, fladovale rumdannelser rummer møderum og en trappe fører op til loungeområder på toppen.

previous next

Nyt vartegn for Banedanmark

Tranberg Arkitekter har med Trafiktårnet Øst for Banedanmark skabt et gennemtænkt og meget markant byggeri, der kommer til at definere hele området over for Fisketorvet i København

Byggefakta

Trafiktårnet Øst
Carsten Niebuhrs Gade 49
1577 København V
Danmark

Bygherre:
Banedanmark
Arkitekt:
Tranberg Arkitekter
Ingeniør:
Rambøll Danmark A/S, Atkins Danmark A/S, Emch+Berger Holding AG
Andre aktører:
Atkins Danmark A/S, Tranberg Arkitekter
Areal:
10500 kvm.
Byggesum: 
250 mio. kr.
Byggeperiode:
maj 2013 - august 2015

Som led i Banedanmarks indførelse af et nyt signalprogram på alle banestrækninger har man valgt at etablere to helt nye kontrolcentre, der skal kontrollere al togtrafik i henholdsvis det østlige og vestlige Danmark. Projekterne kaldes Trafiktårnet Øst og Trafiktårnet Vest.

Trafiktårnet Vest ligger i Fredericia i forbindelse med Fredericia banegård, mens det østlige trafiktårn ligger på banearealet overfor shoppingcentret Fisketorvet på Kalvebod Brygge i København. Tårnet er 10 etager højt og rummer tre dobbelthøje kontrolrum, hver på over 750 kvm. De tre kontrolrum er forbeholdt henholdsvis styring af fjerntog i det østlige Danmark, S-tog i hovedstaden og Vejdirektoratets centrale styring og overvågning af vejtrafikken.

Placering på baneterrænet

- Vi er en del af det oprindelige konsortium bestående af Rambøll, Atkins, Emberger og Parsons, som vandt opgaven med at etablere det nye signal- og styringssystem i hele landet for Banedanmark, siger Christian Tranberg fra Tranberg Arkitekter.

- Den samlede omkostning bliver langt over 20 mia., så arkitektdelen og vores byggerier er kun en lille del af det samlede projekt, men det er en meget synlig del, da resten af teknikken kommer til at sidde inde i togene. Så kontroltårnene kommer så at sige til at fungere som logoer for hele det nye signalsystem, derfor er placering og arkitektur så vigtig for Banedanmark, forklarer Christian Tranberg.

- Det har på sin vis været en gammeldags arkitektopgave ved, at vi startede med at lave et program til bygherren før nogen helt vidste, hvad bygningerne skulle indeholde udover nogle arbejdsfunktioner og et vist antal medarbejdere. Vi startede med at analysere, hvor store kontrolrummene, arbejds- og møderum og alle de sekundære funktioner skulle være, og så så vi os om efter en byggegrund, da man meget gerne ville være inde i København og gerne tæt på banen og de centrale funktioner. Vi fandt ud af, at man gerne må bygge en teknisk bygning inde på rangerbaneterrænet, og da denne del kun blev benyttet som oplagsplads, fik vi området koblet på i forlængelse af lokalplanen, der også har givet plads til de nærliggende Arp Hansen Hoteller. På nabogrunden kommer der et nyt hovedsæde for Banedanmark, så det er endt med, at også Trafik­styrelsen og dele af Vejdirektoratet får plads herude. Oprindelig skulle tårnet have været i 7 etager, men vi har nu bygget 10, så også Vejdirektoratet får deres eget kontrolrum, hvilket er meget rationelt, da huset rummer og teknisk understøtter tre kontrolrum med funktioner, der ligner hinanden meget. Det er et meget teknisk hus og alle installationer og funktioner er mindst dobbelt redundante af hensyn til sikkerhed og driftsikkerhed, fortæller Christian Tranberg.

Kontrolrum dikterer formen

- Kravene til Banedanmarks kontrolrum var, at det skulle være et stort sammenhængende rum, hvor det hele kunne overskues. Sådanne kontrolrum er typisk amfiteatralsk opbygget, så vi kom hurtigt frem til, at når indretningen er rund og krum, så er er det mest rationelle og naturlige, at hele huset er rundt. Der er også back-office funktioner med mere, men det er kontrolrummene, der har været bestemmende, siger Christian Tranberg.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 4

Plejecenter og genoptræning

Aarhus Friplejehjem

Bløde former og farver til de ældre

Domicil

Alfa Laval Aalborg

Bæredygtigt domicil med maritimt præg

Kontorhus

Bestseller

Arkitekturens haute couture

Uddannelsescenter

Campus Aarhus C, VIA University College

Uformelt undervisningshus i robuste rammer

Produktionsanlæg

Danmark Protein

Stålsat proteinfabrik i Nr. Vium

Museum

Danmarks Rockmuseum

Et museum for fuld musik

Biograf

Field's

Da biffen kom til Ørestad

Shoppingcenter

Frederiksberg Centret

Shopping på nudansk

Bolig

Harbour Park

Byboer søger sundudsigt

Domicil

Innovest

Cirkulært domicil i naturlig harmoni

Skole

Kirkebjerg Skole

Læring i landsbyen

Hospital

Psykiatrisygehuset GAPS

Fokus på sikkerhed og komfort

Uddannelsescenter

Syddansk Universitet TEK

Mange huse under et enkelt tag

Transportcenter

Trafiktårnet Øst

Nyt vartegn for Banedanmark

Offentlige kontorer

Varde Rådhus

Moderne rådhus til tiden

Forskningscenter

Videnbyen i Cortex Park

Forskerpark med indbyggede overraskelser