Kirkebjerg Skole

:
oktober 2015
Kirkebjerg Skole - ny bygning

Core Arkitekters skoleprojekt tager sigte på at lade den nye bygning indgå i ensemblet efter samme principper som i byplanlægningen.

Kirkebjerg Skole - Facade

De bærende konstruktioner er udført med præfabrikerede betonelementer fra Spæncom, der er beklædt med eternit.

Kirkebjerg Skole - udearealer

Kirkebjerg skole ønskede nye udearealer som erstatning for dem, der blev afgivet fra idrætsområdet til byggeriet. Core Arkitekter har indfriet ønsket med bl.a. en taghave.

Kirkebjerg Skole - Gulve

Robuste omgivelser omfatter bl.a. støbte, fugefri gulve af polyuretan. Her er anvendt Sika Comfortfloor® med indstøbt gummimåtte for øget gangkomfort.

Kirkebjerg Skole - Inventar

Snedkermester Tom Christiansen ApS har løftet opgaven med at forsyne den nye skolebygning med inventar, f.eks. sprøjtelakerede hvide nichebænke til grupper.

previous next

Læring i landsbyen

Den seneste udvidelse af Kirkebjerg skole lader området fremstå som et lærings­samfund midt i en arkitekturhistorie, der rækker fra 1940 til i dag

Byggefakta

Kirkebjerg Skole
Vanløsehøj 4
2720 Vanløse
Danmark

Bygherre:
Byggeri København
Bygherrerådgiver:
Lilholm & Partnere ApS
Arkitekt:
CORE Arkitekter A/S
Ingeniør:
Wessberg A/S
Andre aktører:
PK3 Landskabsarkitekter
Byggesum: 
100 mio. kr.
Byggeperiode:
oktober 2012 - august 2015

Kirkebjerg skole i Vanløse er vel dybest set bare en skole, som skoler er flest i det gamle kongerige? Et nærmere eftersyn på den nyeste udvidelse viser, at det ikke helt er tilfældet! Med afsæt i skolebygningernes knopskydning gennem tiden demonstrerer Kirkebjerg skole således ikke bare bygningskunstens udvikling gennem mere end 70 år. Bygningernes fællesskab danner også sindbilledet på en historisk funderet læringsby, netop sådan som byer nu vokser til med årtiernes vidnesbyrd om den vekslende mode og – i skolesammenhæng – også undervisningsstrategier.

Hvad det først angår, udgør Kirkebjerg skoles nu færdigt byggede nye afsnit et fint eksempel. Det demonstrerer, hvordan en moderne bygning på 5.800 kvm kan skrues ned i terrænet (forsænket 3 m) med den hensigt at indgå i en større og magtfuld symbiose med såvel den omgivende natur som med de nærmeste naboer, in casu den oprindelige skolebygning af arkitekt Viggo Jacobsen fra 1940-42 tillige med en senere skoleudvidelse af KHR Arkitekter fra 2001. CORE Arkitekter vandt udbuddet, ikke mindst på netop den idé at gøre en dyd ud af de vekslende arkitektoniske udtryk og på projektets tilbud om at give Kirkebjerg skole det tilbage, som institutionen måtte afgive af sit kostbare idrætsareal for at give plads til nybyggeriet.

I bytte har Kirkebjerg skole fået nye arealer med kunstgræs som et fornemt rekreativt tilskud, ikke bare bag den nye skolebygning, men også på den: Det meste af etageniveau 1 er et samlet begrønnet uderum til leg og læring. Ikke alene fortoner grænserne sig mellem oppe og nede, ude og inde i en fin orkestrering; men facader, der traditionelt ville være passive, bringes i spil som et aktivt instrument i undervisningen.

Helhedsskolen

Dermed er vi fremme ved, at udvidelsen af Kirkebjerg skole også betjener helhedsskolens målsætninger anno 2015: – I tråd med den moderne folkeskoles tanker om inklusion og helhedsundervisning har vi projekteret bygningen, så den understøtter de divergerende former for læring, som praktiseres i dagens skole, forklarer pennefører på sagen arkitekt MAA samt administrerende direktør og partner i Core Arkitekter, Lene Brix. Indretning og disponering åbner for, at rummene kan indgå i flere funktioner; forbindelsesgange og – forløb har et layout, så de kan anvendes som ramme om gruppearbejde, udskilt fra klasserummets kollektiv.

Byggereportagen om Kirkebjerg skole er i teknisk forstand ikke af den mere komplicerede slags. Når sagen alligevel har været fem år undervejs fra udbuddet i 2010, har det rod i organisatoriske og juridiske udfordringer med aktører, der i mellemtiden fik økonomiske problemer og blev udskiftet, så en oprindelig hovedentreprise endte med at blive opløst i en organisation med enkeltfag, styret af Core Arkitekter.

Bærende beton

Bygningens volumen er optisk nedskaleret med vekslende etagehøjder fra en enkelt etage til tre og med en forsænkning i terræn i forhold til de omgivende bygninger. Det betyder fx, at den nye multisal ligger i underetagen og kan tilgås via et flot trappeforløb fra idrætsområdet. I alt indeholder projektet ud over multisalen også 35 klasserum, kantine og café, faglokaler og et videncenter med bibliotek.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 4

Plejecenter og genoptræning

Aarhus Friplejehjem

Bløde former og farver til de ældre

Domicil

Alfa Laval Aalborg

Bæredygtigt domicil med maritimt præg

Kontorhus

Bestseller

Arkitekturens haute couture

Uddannelsescenter

Campus Aarhus C, VIA University College

Uformelt undervisningshus i robuste rammer

Produktionsanlæg

Danmark Protein

Stålsat proteinfabrik i Nr. Vium

Museum

Danmarks Rockmuseum

Et museum for fuld musik

Biograf

Field's

Da biffen kom til Ørestad

Shoppingcenter

Frederiksberg Centret

Shopping på nudansk

Bolig

Harbour Park

Byboer søger sundudsigt

Domicil

Innovest

Cirkulært domicil i naturlig harmoni

Skole

Kirkebjerg Skole

Læring i landsbyen

Hospital

Psykiatrisygehuset GAPS

Fokus på sikkerhed og komfort

Uddannelsescenter

Syddansk Universitet TEK

Mange huse under et enkelt tag

Transportcenter

Trafiktårnet Øst

Nyt vartegn for Banedanmark

Offentlige kontorer

Varde Rådhus

Moderne rådhus til tiden

Forskningscenter

Videnbyen i Cortex Park

Forskerpark med indbyggede overraskelser