Campus Aarhus C, VIA University College

:
oktober 2015
Campus Aarhus C, VIA University College - Facade

Campus Aarhus C er uddannelsessted for 5.500 studerende og arbejdsplads for 400 ansatte, der alle har glæde af det moderne og dynamiske byggeri i Ceresbyen.

Campus Aarhus C, VIA University College - Gangbro

Bygningerne ved Campus Aarhus C er forbundet med gangbroer, der er med til at definere mellemrummene, eller gaderne, der er offentlige tilgængelige.

Campus Aarhus C, VIA University College - Atrium

Campus Aarhus C centrale bygning rummer et 6 etager højt atrium med kantine, åbent bibliotek og et kunstværk af Jeppe Hein. Atmosfæren er livlig og uformel og dog er det let at finde plads til fordybelse.

Campus Aarhus C, VIA University College - Køkken

I hver bygning er der indrettet et hyggeligt køkkenhjørne med mulighed for at varme sin medbragte mad. Køkkenerne /caféerne er i forskellige farver afhængigt af hvilken bygning de er i.

Campus Aarhus C, VIA University College - Undervisningskøkken

Undervisningskøkkenerne er udført i robuste og slidstærke materialer. Gulvene er fra Altro, mens inventaret er fra Total Inventar / Kolon Skabssystemer, der er specialiseret i inventar til undervisning.

Campus Aarhus C, VIA University College - Glasvægge

Undervisningsmiljøet har mange former. Mange steder er der anvendt flotte glasvægge til at skabe den transparente og dog afskærmede rumlige situation.

previous next

Uformelt undervisningshus i robuste rammer

Campus Aarhus C er uddannelsessted for 5.500 studerende og arbejdsplads for 400 ansatte, der alle har glæde af det moderne og dynamiske byggeri i Ceresbyen

Byggefakta

Campus Aarhus C, VIA University College
Ceresbyen 21, 22, 24, 26 og 28
8000 Aarhus C
Danmark

Bygherre:
VIA University College
Bygherrerådgiver:
Bascon A/S
Arkitekt:
Arkitema Architects K/S
Totalentreprenør:
A. Enggaard A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Andre aktører:
Arkitema Architects K/S
Areal:
42500 kvm.
Byggesum:
Ikke oplyst
Byggeperiode:
november 2012 - november 2015

Byudviklingen i Aarhus foregår flere steder, men en af de mere interessante er Ceresbyen, hvor bryggeriet Ceres tidligere lå. Tæt på centrum, tæt på åen og Godsbanen er det en fantastisk bydel, der nu bliver vakt til live med uddannelser, boliger og erhverv. Fra at være et isoleret område uden adgang indgår arealet nu i byens net af færdsel og opholdssteder. I 2011 indgik A. Enggaard A/S en optionsaftale med Royal Unibrew A/S og siden har virksomheden gradvist opkøbt byggeretten på grunden, der er i alt 140.000 kvm. A. Enggaard A/S har således været både projektudvikler og totalentreprenør på det store byggeri og Campus Aarhus C har nu købt bygningerne. På resten af den tidligere bryggerigrund, der samlet kaldes Ceresbyen, er A. Enggaard A/S i færd med at opføre en del boliger delvist kombineret med erhverv.

Skaber identitet

Professionshøjskolen VIA University College i Ceresbyen huser 10 uddannelser fra 8 tildgere adresser fordelt i byen. Det er studerende fra lærer-, pædagog-, og konstruktøruddannelsen, men man kan også læse Design & Business eller beklædningshåndværker med flere. Arkitekt Pernille Østergaard Svendsen, fra Arkitema i Aarhus, fortæller, at den styrende tanke bag arkitekturen, har været at skabe et fællesskab på tværs af uddannelserne men også for de enkelte uddannelser. Stedet har en samlet identitet som uddannelseshus, mens der er også fokuseret på nærhed for de mindre enheder. Campus Aarhus C er opført som fem voluminer, der er hægtet sammen med gangbroer.

Faglokalerne ligger på stueplan i alle bygninger og skaber derved et tværfagligt møde. Bygning A er forbeholdt idrætsfaciliteter med bl.a. multibane på taget. Byens største auditorium til 500 studerende er også i denne bygning (auditoriet kan dels op i to dele). Bygning B, hvor hovedindgangen ligger, rummer kantine, bibliotek og administration mm, bygning C er for naturfag, bygning D rummer kreative fag, bygning E musik & drama. For at lette orienteringen mellem de fem bygningsdele, er hver bygning repræsenteret med sin egen farve indvendigt.

Betonfacader skaber helhed

Sammenstillingerne af de irregulært formede bygningskroppe, eller læringsklynger, som Arkitema kalder dem, giver et urbant miljø mellem bygningerne og det har også været hensigten med lokalplanen for området. Campus’en omslutter ikke sig selv, men åbner sig op og tillader gennemgang af området. Imellem fire af bygningerne er der skabt et fint, grønt gårdrum. Udover grønne træer, er de indre facader beklædt med plader i en klar, grøn farve. Dels er det en markant kontrast til de yderste beton facader, dels hjælper farven til orientering når man bevæger sig rundt indenfor. Et overdækket gårdrum er indrettet med værksteder med vaske, hvor forskellige fagligheder kan rykke ud. I bygning A, hvor idræt ligger, ligger også studentercaféen og på taget af bygningen, ved siden af multibanen, er der en tagterrasse med gode læ-forhold.

Bygningerne er opført i betonelementer fra Spæncom A/S. Spæncom har været indover flere konstruktionsmæssige problemstillinger, hvor de har budt ind med deres viden og konkrete løsninger. Firmaet har leveret : bjælker, søjler, vægge, huldæk, massive dæk, TT elementer, tribunetrin og facader. Sidstnævnte er udført med et mønster af små firkanter i varierende størrelser. Graphic Conrete står bag teknikken til mønsteret, der er en fritlægning af betonoverfladen under støbeprocessen.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 4

Plejecenter og genoptræning

Aarhus Friplejehjem

Bløde former og farver til de ældre

Domicil

Alfa Laval Aalborg

Bæredygtigt domicil med maritimt præg

Kontorhus

Bestseller

Arkitekturens haute couture

Uddannelsescenter

Campus Aarhus C, VIA University College

Uformelt undervisningshus i robuste rammer

Produktionsanlæg

Danmark Protein

Stålsat proteinfabrik i Nr. Vium

Museum

Danmarks Rockmuseum

Et museum for fuld musik

Biograf

Field's

Da biffen kom til Ørestad

Shoppingcenter

Frederiksberg Centret

Shopping på nudansk

Bolig

Harbour Park

Byboer søger sundudsigt

Domicil

Innovest

Cirkulært domicil i naturlig harmoni

Skole

Kirkebjerg Skole

Læring i landsbyen

Hospital

Psykiatrisygehuset GAPS

Fokus på sikkerhed og komfort

Uddannelsescenter

Syddansk Universitet TEK

Mange huse under et enkelt tag

Transportcenter

Trafiktårnet Øst

Nyt vartegn for Banedanmark

Offentlige kontorer

Varde Rådhus

Moderne rådhus til tiden

Forskningscenter

Videnbyen i Cortex Park

Forskerpark med indbyggede overraskelser