Frederiksberg Centret

:
september 2015
Frederiksberg Centret - Facade

Frederiksberg Centers tekstile facader mod syd og nord udtrykker lethed og fleksibilitet. Om aftenen belyses dugen med skulpturel virkning. Ide og design: KHR Arkitekter A/S.

Frederiksberg Centret - Facade

KHR Arkitekter A/S har udviklet udtrykket i facaden til det ypperste med associationer til både diamanter og klippeformationer. Her fortælles store historier.

Frederiksberg Centret - Rulletrappe

Kone er producent og leverandør af de to glasbeklædte panorama-elevatorer, Frederiksberg Centers otte rulletrapper og to vareelevatorer.

Frederiksberg Centret- Falkoner2

Mod Falkoner Allé fremstår Frederiksberg Center med en skarp profil og dynamisk i kontrasten mellem murværk og glas. Hoffmann er totalentreprenør.

Frederiksberg Centret - Butik

Bygningsfysik kan være en udfordrende opgave med vekslende indretning. Schlüter Systems har løst den med ekspansionsprofiler, bl.a. af typen Dilex.

Frederiksberg Centret - Parkering

Centerudvidelsen er udført med bærende stål, som er brandsikret med løsninger fra Imprex Brandsikring A/S.

Frederiksbjerg Skole - Salene

To store sale er placeret forskudt midt i bygningen og danner fikspunkter med deres klare farver. Begge sale er der indkig til – her ses ind i motoriksalen.

previous next

Shopping på nudansk

Fra at være et monument over svundne årtier er Frederiksberg Centret nu omkalfatret til en hypermoderne markedsplads under tag og dug

Byggefakta

Frederiksberg Centret
Falkoner Allé 21
2000 Frederiksberg
Danmark

Bygherre:
Danica Ejendomsselskab ApS
Bygherrerådgiver:
Deas
Arkitekt:
KHR Arkitekter A/S, Haskoll Ltd.
Totalentreprenør:
Hoffmann A/S
Ingeniør:
Grontmij A/S
Areal:
19000 kvm.
Byggesum: 
300 mio. kr.
Byggeperiode:
juni 2012 - april 2015

Sådan gjorde vi ikke i halvfemserne, lyder det kendte omkvæd om svundne tiders solide historie i kontrast til nutidens flygtige modernisme. Og versefødderne kan meget vel genbruges på et af Hovedstadens vartegn for shoppaholikere, Frederiksberg Centret, som har draget købelystne i milliontal siden sin åbning i 1996.

Dengang spejlede iscenesættelsen tidens stræben efter det solide og robuste, det afprøvede og trygge med kvaliteter, vel beskrevne. Efter tre års ombygning og renovering har Frederiksberg Centret nu fået ikke bare et face-lift (der nok er bedre beskrevet som en ‘xtreme make-over’), men også 19000 nye kvm, der har bragt det totale butiksareal op på 30.000 kvm. I alt er der nu 90 butikker (hvor der før var 60), og centret tilbyder plads til 450 biler på bl.a. nye p-dæk på de øverste niveauer.

Med halvfemserne på passende afstand er tyngde og seriøsitet på grænsen til det forudsigelige afløst af www-tidens legende lethed i form af en transparent ‘teltby’ med luftige og overraskende virkemidler. I den pittoreske fortolkning er der tilført en koloristisk markedskultur med inspiration fra Den Europæiske Unions sydlige himmelstrøg; men instruktørens virkemidler er også blevet mere håndfaste i denne nyopsætning af butikscentret, for den skal imødegå konkurrencen fra nethandelens hektiske årti, der ånder hedt i nakken.

Som tilforn er det KHR Arkitekter A/S, der har ført pennen for at forløse opgaven; at det er sket med en sådan indsigt i og forståelse for tidernes omskiftelighed tjener tegnestuen til ære. Overskrifterne er åbenhed med dagslys og transparens og en krystallinsk struktur til afløsning for historiens rundbuestil. Det færdige resultat synes at nulstille al tyngdekraft.

Tekstil facade

Udtrykket ‘telt’ om bl.a. den søndenvendte facade skal ganske vist forstås med en sund skepsis; men sandt er det, at KHR Arkitekter har fostret det geniale indfald at beklæde både syd – og nordvendte dele af klimaskærmen med en gigantisk dug af tekstil, opsat på et bærende stålskelet. Metoden er ikke ukendt herhjemme, hvor f.eks. DR Byens koncerthus har en tilsvarende løsning.

Materialet er translucent, hvilket giver muligheder for belysning af dugen fra indersiden, så bygningen med sine pyramide former om aftenen fremstår let og svævende og med et udtryk som en diamant. En association til japansk origami med kunstneriske udtryk i foldet papir er næppe heller tilfældig.

Fra centrets første generation genkendes en tematisk anvendelse af byens mursten, men nu i en tæt kontrast til både dug og pudsede og malede partier og med generøse glaspartier som eksponent for det åbne og gennemsigtige. Udvidelsen er sket ved at bygge i højden, så det tidligere p-dæk på niveau 3 nu er ændret til butikker, mens administration og parkering er placeret på to nye etager, idet den sidste etage er åben parkering på centerbygningens tag.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 4

Plejecenter og genoptræning

Aarhus Friplejehjem

Bløde former og farver til de ældre

Domicil

Alfa Laval Aalborg

Bæredygtigt domicil med maritimt præg

Kontorhus

Bestseller

Arkitekturens haute couture

Uddannelsescenter

Campus Aarhus C, VIA University College

Uformelt undervisningshus i robuste rammer

Produktionsanlæg

Danmark Protein

Stålsat proteinfabrik i Nr. Vium

Museum

Danmarks Rockmuseum

Et museum for fuld musik

Biograf

Field's

Da biffen kom til Ørestad

Shoppingcenter

Frederiksberg Centret

Shopping på nudansk

Bolig

Harbour Park

Byboer søger sundudsigt

Domicil

Innovest

Cirkulært domicil i naturlig harmoni

Skole

Kirkebjerg Skole

Læring i landsbyen

Hospital

Psykiatrisygehuset GAPS

Fokus på sikkerhed og komfort

Uddannelsescenter

Syddansk Universitet TEK

Mange huse under et enkelt tag

Transportcenter

Trafiktårnet Øst

Nyt vartegn for Banedanmark

Offentlige kontorer

Varde Rådhus

Moderne rådhus til tiden

Forskningscenter

Videnbyen i Cortex Park

Forskerpark med indbyggede overraskelser