Harbour Park

:
oktober 2015
Harbour Park - Kajfront

Harbour Park ligger yderst på den tidligere Sandkaj, hvor de nye veje er opkaldt efter svenske lokaliteter som her Trelleborg. FN Byen er en af naboerne.

Harbour Park - Murværk

Daniels Architecture og KPC København A/S har gjort en del ud af at variere facaderne med bl.a. et program af forskelligt murværk.

Harbour Park - Facade

Danielsen Architecture har slået streger, KPC København har opført huset. Det skete først, da ingeniørvirksomheden Jord-Miljø A/S havde skaffet en miljøgodkendelse.

Harbour Park - Invendig

De godt 10.000 kvm er opført på ca. et år. Det kan kun lade sig gøre med en effektiv udtørring, som Ruskol A/S stod for. Derefter kunne man aptere de lyse boliger.

Harbour Park - Bad

Bademiljøerne i de 97 boliger er ankommet til byggepladsen som plug’n-play præfabrikation fra Bad Element Aps. i Horsens.

Harbour Park - Opgang

Opgangenes trapper og ankomstområder er udført med en lys marmorterrazzo. I ankomsten er den in-situ støbt af Holbæk Terrazzo Aps.

previous next

Byboer søger sundudsigt

Københavnerne søger i stort tal mod vandet i disse år, mens Ørestad og Nordhavn fra syd til nord lokker med velindrettede etageboliger til den moderne familie

Byggefakta

Harbour Park
Trelleborggade 2-16
2150 Nordhavn
Danmark

Bygherre:
AP Pension, KPC København A/S
Arkitekt:
Danielsen Architecture A/S
Totalentreprenør:
KPC København A/S
Ingeniør:
Grontmij A/S
Areal:
10900 kvm.
Byggesum: 
150 mio. kr.
Byggeperiode:
april 2014 - august 2015

At konvertere gamle, snavsede og nedslidte havne til nye, smukke og rekreative trivselsområder for metropolmennesker med hang til vandudsigt er blevet en dansk spidskompetence. Det sker ude i den danske kystprovins, og især sker det i København, der for tyve år siden mønstrede kilometervis af øde kajer, dokke og havneløb. I deres nærhed skyder nu ikke mindst boligprojekter op som svampe i en fugtig skovbund.

Velkommen til Københavns nye postnummer: 2150 Nordhavn.

Her har entreprenørmaskinerne i det seneste par år stået i kø for at komme til de mange byggefelter, mens arkitekterne vrider kontor – og boligprojekter ud på stribe. De fleste med det til fælles – gudskelov – at man søger bevarelse af havnens særegne stemning i størst muligt omfang. Men omvendt giver man kun ugerne køb på det moderne familielivs bekvemmeligheder. I et aktuelt projekt med det både passende og betegnende navn Harbour House er det Danielsen Architecture, som har slået streger efter den opskrift og er nået frem til en nyfortolkning af en rustik, muret københavnerkarré. Vi er i en typologi, som i hundrede år og mere til har været dyrket og kultiveret i Hovedstadens brokvarterer.

Arkitekturen tager sit udgangspunkt i den klassiske byggestil med lyse, gennemlyste lejligheder og aktive og åbne stueetager, der indbyder til et besøg indenfor eller ophold langs facaderne. Opdateringen sker med skiftende etageantal i spring fra fire til seks, med generøse glaspartier og med de flade tage, der er blevet den moderne arkitekturs åbenbart uomgængelige måde at møde himlen på. Samtidig boltrer arkitekterne sig i murværkets udtryk med skiftende sten i løberforbandt og en enkelt gesims. I kraft af sin veldefinerede form åbner karreen også et regulært gårdrum med optimale lysforhold og læ.

Oprensning

På havnens byggejord, der i Hovedstaden udbydes af udviklingsselskabet By & Havn, møder de første på pladsen i reglen dybe spor fra fortidens industrielle foretagsomhed: Forurening af kemikalier eller olieprodukter.

Det rådgivende – og her også udførende – ingeniørfirma Jord-Miljø A/S oplyser, at dette byggefelt ikke var nogen undtagelse. Med Jord-Miljø A/S som styrende blev 12.000 ton jord – det er 400 lastvognstog – gravet op og kørt til rensning eller på depot, før man kunne gøre sig håb om at opnå den nødvendige miljøtilladelse.

- En forurening i et havneområde er forventelig; mængden af forurenet jord kan dog svinge meget, og her var den noget over middel, oplyser ingeniør Anders Søvsø fra Jord-Miljø A/S. Det kan skyldes, at der netop på den adresse har været en produktion af smøreolie. Der er således en ekstra omkostning ved at bygge på et havneområde, men Harbour House er opført med kælder, hvorfor kun bortkørslen af den opgravede jord kan regnes som en merudgift. Jord-Miljø A/S udførte sporing, opgravning, analyser og bortkørsel i fast regning for totalentreprenøren KPC København A/S.

- Udviklingsselskabet By & Havn er bevidst om, at denne type opgaver forestår, hvorfor der ydes en kompensation til deres løsning. Det er indenfor det rammebudget, Jord-Miljø A/S arbejder, forklarer Anders Søvsø.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2015 nr. 4

Plejecenter og genoptræning

Aarhus Friplejehjem

Bløde former og farver til de ældre

Domicil

Alfa Laval Aalborg

Bæredygtigt domicil med maritimt præg

Kontorhus

Bestseller

Arkitekturens haute couture

Uddannelsescenter

Campus Aarhus C, VIA University College

Uformelt undervisningshus i robuste rammer

Produktionsanlæg

Danmark Protein

Stålsat proteinfabrik i Nr. Vium

Museum

Danmarks Rockmuseum

Et museum for fuld musik

Biograf

Field's

Da biffen kom til Ørestad

Shoppingcenter

Frederiksberg Centret

Shopping på nudansk

Bolig

Harbour Park

Byboer søger sundudsigt

Domicil

Innovest

Cirkulært domicil i naturlig harmoni

Skole

Kirkebjerg Skole

Læring i landsbyen

Hospital

Psykiatrisygehuset GAPS

Fokus på sikkerhed og komfort

Uddannelsescenter

Syddansk Universitet TEK

Mange huse under et enkelt tag

Transportcenter

Trafiktårnet Øst

Nyt vartegn for Banedanmark

Offentlige kontorer

Varde Rådhus

Moderne rådhus til tiden

Forskningscenter

Videnbyen i Cortex Park

Forskerpark med indbyggede overraskelser