Søtorvet – Etape 1

:
oktober 2021
Søtorvet – Etape 1 - panorama

Søtorvet er iscenesat som et varieret landskab med bakker, dale og vandløb og som en fusion af natur, kultur og by. Arkitekturen er skabt af C.F. Møller Architects A/S.

Søtorvet – alufacade

Mens punkthusenes etager er murværkets scene, skifter materialiteten i butiksetagen til glas, aluminium og stål. AS Facader fra Ikast er entre­prenøren bag butiksfacaderne.

Søtorvet – altaner

Der er fem punkthuse i etape 1 og tre i det sidste afsnit. Resultatet er en opvisning af murværk og variationer over bærende betonfacader. Totalentreprisen er leveret af NRE Group A/S.

previous next

Boliger ved sø og å

I vor tid er synlighed og iscenesættelse forudsætningen for eksistens. Samtidig er byrummet taget i besiddelse af borgerne, mens temperaturerne stiger. Resultatet kan ses på Søtorvet

Byggefakta


Søtorvet
8600 Silkeborg
Danmark

Bygherre:
AP Ejendomme A/S
Bygherrerådgiver:
Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:
C.F. Møller Danmark A/S
Totalentreprenør:
NRE Group A/S, Ikast
Ingeniør:
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Areal:
23500 kvm.
Byggesum: 
450 mio. kr.
Byggeperiode:
marts 2019 - september 2021

– Vis mig jeres by, og jeg skal sige jer, hvem I er.

Cirka sådan kunne en kulturhistoriker finde på at sige, når beretningen skal skrives om vor tids danske provinsby. Byens borgere forlanger vand, natur og udeliv året rundt. Mens den historiske bys layout var nødvendighedens konstruktion, dikteret af funktion og hverdagens slidsomme arbejdsprocesser, så er modernismens by fritidsmenneskets iscenesatte legeplads; og tidligere tiders vandveje til den hedengangne søtransport er nu tæmmet efter det gode liv. 

Vi er i Silkeborg på en adresse, hvor papirfabrikkens skorstene pulsede i 150 år, indtil maskinerne gradvist blev slukket i 1990’erne, mens papirimporten steg. Så blev her stille.

Landskabelig beliggenhed

Industrigrunden lå imidlertid landskabeligt midt mellem Remstrup Å og Silkeborg Langesø, så forståeligt blev her budt en attraktiv mulighed for den fortsatte udvikling af Silkeborg. Efter den nye lokalplan for området lå det klart, at der skulle bygges boliger mellem de to vådområder; og lige så klart var det, at her var en enestående adresse med liebhaver potentiale.

Det er blevet forløst af et fint projekt fra C.F. Møller Architects i en totalentreprise fra NRE Group og med leverancer fra et stort program af medvirkende indenfor de bærende konstruktioner, aptering og lukning med bl.a. facadeløsninger fra AP Facader A/S i Ikast.   

Med i alt otte punkthuse med murede facader og i varierende højder er det et gennemgående fokus i Søtorvets projekt at dyrke og forstærke relationen mellem naturen, vandet, kulturen og byen.

De eksisterende fysiske forbindelser i Silkeborg by udvikles og forstærkes, og der skabes nye relationer mellem områdets attraktioner. Søtorvet iscenesætter og fortæller herved om de mange kvaliteter i området: Papirfabrikken, Slotsholmen, Midtbyens byliv, Remstrup Å, Langsø og ikke mindst det kommende Museum Jorn.

Butiksfacader

En langsgående, lav basebebyggelse i én etage danner en bymæssig profil i menneskelig skala, der forbinder eksisterende stier og veje i byen og giver en naturlig wayfinding for både bløde og hårde trafikanter.

Basen indeholder de udadvendte offentlige funktioner: Dagligvarebutik, cafeer og andre butikslejemål. Mens rammeløsninger til vinduer og glaspartier i de i alt 280 boliger (begge etaper) gennemgående er udført i træ og aluminium, er butiksfacaderne udført af A.S Facader i aluminium, nemlig profilprogrammet fra Aluprof. Det er en aluminiumsproducent med hovedkvarter i Warszawa, som herhjemme repræsenteres af A.S. Facader som national agent og entreprenør. Aluprof kan stå foran et større gennembrud, fordi producenten er konkurrencedygtig på prisen og har varer på alle hylder: Vinduer og døre, facadesystemer, solafskærmning og systemer til porte.

Det skal ses i sammenhæng med, at A.S. Facader har været aktiv på det danske byggemarked siden 1967 med en specialisering i glas- og aluminiumsbyggeri, der er udviklet siden 1981.

Til Søtorvet i Silkeborg har A.S. Facader da også leveret en relevant og professionel løsning, som skaber den ønskede transparente effekt i projektets base med butikker.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2021 nr. 3

Bolig

Brunder Tårnhuse

Tårnhuse i parkbebyggelse

Bolig

Gads Hus

Helstøbt byggeri med fine facader

Bolig og butik

Søtorvet – Etape 1

Boliger ved sø og å

Bolig

Thors Bakke

Hvidt højhus på historisk grund

Bolig og butik

Tuxens Tårn

Tårn på hollandsk