Sydvestjysk Sygehus

:
december 2013

Dialyseafdelingen er nybygget ovenpå det eksisterende sygehusapotek. Bygningen er udformet som en lys æske, hvor det bærende konstruktionsprincip betyder, at der reelt ikke er kontakt mellem den oprindelige og den nye bygningskrop.

Labmodul A/S har designet og specialkonstrueret inventar til både dialysen og laboratoriebygningen – blandt andet en stribe unikke stinkskabe, LAF-bænke, køle-fryseskabe m.m. Inventarindretningen er sket i tæt samarbejde med de respektive brugere fra de enkelte afdelinger.

Både patienter og personale i dialysen har været taget med på råd i forhold til indretningen – fra patientside har der blandt andet været et ønske om flere farver.

Med den nye tilbygning, der svæver over det eksisterende sygehusapotek og onkologisk afdeling, har Sydvestjysk Sygehus fået topmoderne faciliteter til dialysepatienterne.

previous next

Det væsentlige er usynligt for øjet

Første fase af generalplanen for en udbygning af Sydvestjysk Sygehus, der i 2008 fik status som akutsygehus for 220.000 borgere – er så godt som gennemført med etableringen af en ny laboratoriebygning

Byggefakta

Sydvestjysk Sygehus
Haraldsgade, Lunde Alle og Frihedsvej
6700 Esbjerg
Danmark

Bygherre:
Region Syddanmark
Bygherrerådgiver:
Region Syddanmark
Totalrådgiver:
Aarhus Arkitekterne A/S
Ingeniør:
Oluf Jørgensen A/S
Areal:
2925 kvm.
Byggesum: 
90 mio. kr.
Byggeperiode:
januar 2011 - oktober 2013

‘Det væsentlige er usynligt for øjet’, sagde den Lille Prins i den filosofiske klassiker ‘Den Lille Prins’ skrevet af Antoine de Saint-Exupéry.

Kloge ord, der gælder i mange af livets forhold, og som helt bogstaveligt også kan tages i anvendelse i forbindelse med udvidelsen og ombygningen af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, hvor man netop er ved at være færdig med fase 1 i bestræbelserne på at forvandle det gamle sygehus til et moderne og mere patientfokuseret og funktionelt akutsygehus.

Det usynlige og det reelt udfordrende i forbindelse med etableringen af en helt ny laboratoriebygning, en ny tilbygning til dialysen, der svæver over en eksisterende afdeling, samt renoveringen af patologisk afdeling, er de ekstremt mange installationer, der skal til for at drive et velfungerende hospital. Ventilation, varme, køl, el, vand, spildevand, alarm m.m. er kardinalpunkter, der ikke blot fylder rent fysisk, men som også kræver overblik og ekspertise af den mere hardcore slags – ikke mindst når man taler om etablering af laboratoriefaciliteter. Specielt koblingen af installationerne mellem nyt og gammelt byggeri har været en udfordring, blandt andet på grund af loftshøjderne i det eksisterende byggeri, forklarer ingeniør Ole Bell fra ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S i Horsens, der er et af de ingeniørfirmaer i landet med størst erfaring indenfor sygehusbyggeri.

- Moderne installationer fylder ganske enkelt meget mere end tidligere, og det har specielt været udfordrende i forbindelse med moderniseringen af den eksisterende bygningsmasse, fortæller Ole Bell, der vedkender at byggeriet i Esbjerg på mange måder har været en særdeles krævende og udfordrende opgave med mange interessenter og ændrede præmisser sent i byggefasen – ændringer, som netop har involveret de mange skjulte installationer, og som forklarer hvorfor lofterne, her et par uger før aflevering ikke er monteret.

- Der er undervejs i byggefasen givet ekstra bevillinger til indkøb af teknisk udstyr, som har krævet ændringer i indretningen og ikke mindst installationerne, fortæller Ole Bell, der ikke erindrer at have haft en opgave med så mange tilretninger af tegninger.

- Problemet med de sene bevillinger er, at man ikke afsætter en del af pengene til montage, siger Ole Bell, der på trods af de mange uforudsete arbejdsopgaver, har været glad for udfordringen selvom både tid og økonomi er skredet en smule.

- Overskridelserne skyldes ikke alene ekstra bevillinger til udstyr, men også en række bygherreændringer sent i byggefasen, krav om successiv ibrugtagning, udfordrende vejrlig i starten af byggeriet og en uheldig vandskade op mod færdiggørelsen af nybygningen, forklarer Ole Bell, der har været tovholder for de mange fagentreprenører, der vandt EU-licitationen.

- Overordnet må man sige, at det er lykkedes at nå frem til et godt og funktionelt resultatet, når man betænker, at der er tale om om- og tilbygning af et sygehus i drift med installation og flytning af medicinsk udstyr og en omfattende rokadeplan.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2013 nr. 5

Bilhus

Bjarne Nielsen Biler

Bilhus er Hernings nye byport

Butikscenter

Borgen

Borgen skal gøre Sønderborg til shoppinghovedstad

Hotel og konference

Feriecenter Nordsøen

Fra gråt og kedeligt til strålende hvidt

Bolig

Hørkær F

Boliger med inspiration fra Le Corbusier

Offentlige kontorer

Kalundborg Rådhus

Alt samlet på et sted

Uddannelsescenter

KEA Empire Campus

En reformation på Nørrebro

Ungdomsbolig

Lanternen

Fællesskabets hus

Sundhedscenter

Lysningen

Tændstikhus i kæmpestørrelse

Uddannelsescenter

Novi 8

Det ottende viden-under

Plejecenter og genoptræning

Plejecenter Grønnegade

Centrale ældreboliger med højt til loftet

Offentlige kontorer

Politistation Hobro

Politistation helt på toppen

Bolig

Ragnhildgade

Boliger i kassevis

Bolig

Regimentsparken

Familieboliger med dobbelt facade

Uddannelsescenter

Roskilde Tekniske Skole

Et hus skabt til liv og fordybelse

Hospital

Sydvestjysk Sygehus

Det væsentlige er usynligt for øjet