Bispebjerg Hospital Logistik- og laboratoriebygning

:
september 2018
Bispebjerg Hospital  Logistik- og laboratoriebygning - trappe

Den store, brunmalede ståltrappe i foyeren.

Bispebjerg Hospital  Logistik- og laboratoriebygning - laboratorie

Laboratorieområderne fremstår glatte og rengøringsvenlige med malede overflader og glaspartier.

Bispebjerg Hospital  Logistik- og laboratoriebygning - facade

Den nyopførte bygning er opbrudt i forskudte flader og kuber.

previous next

Laboratorium i gyldne kuber

En ny logistik- og laboratoriebygning er netop opført og korresponderer fint med Bispebjerg Hospital i rød tegl

Byggefakta

Bispebjerg Hospital Logistik- og laboratoriebygning
Bispebjerg Bakke 23E
2400 København NV
Danmark

Bygherre:
Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
Totalrådgiver:
Mikkelsen Arkitekter A/S
Arkitekt:
Mikkelsen Arkitekter A/S
Hovedentreprenør:
Per Aarsleff A/S
Ingeniør:
Niras A/S
Areal:
9750 kvm.
Byggesum: 
204 mio. kr.
Byggeperiode:
september 2016 - juni 2018

Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler i Region Hovedstaden fusioneres på Bispebjerg Bakke i et stort projekt med både nybyggeri og ombygning. Den nyopførte logistik- og laboratoriebygning er en del af det omfattende projekt og er opført i den nordvestlige ende af området.

Bygningen, som favner mange specialiserede og detaljerede faciliteter, udgør næsten 10.000 kvm med tre etager, kælder samt tagetage til teknik. Logistikområderne er koncentreret i stueplan og kælder, mens de mange laboratorier er samlet på de øvrige etager. Navnlig laboratorieområderne har krævet omhyggeligt malerarbejde med sigte på bl.a. hygiejnen, lige som de øvrige områder har fået praktiske og rengøringsvenlige, malede overflader. Logistik- og laboratoriebygningen indeholder ud over laboratorier og logistikområder også lager- og forskningsfaciliteter, og i stueetagen forefindes fælles reception, postindlevering og hovedindgang. Kælderen er koblet på hospitalets tunnelsystem.

Bygget under kæmpe telt

Som noget helt specielt blev byggeprojektet udført under et kolossalt, beskyttende telt, som dels beskyttede mod vind og vejr og derved lettede og forkortede arbejdsprocessen, dels beskyttede omgivelserne mod vildfarne materialer, støv og lignende, som kunne risikere at genere den nært forbikørende ambulancetrafik. Derudover fungerede teltet også som en visuel afskærmning for patienterne på den nærliggende psykiatriske afdeling, så de ikke blev unødigt forstyrret af en mere eller mindre kaotisk byggeplads uden for vinduerne.

Forskudte, gyldne kuber

Logistik- og Laboratoriebygningen består set udefra nærmest af nogle forskudte kuber af forskellig størrelse, med flade tag, glas-alu-partier og et både åbent og lukket udtryk på skift hen over corten-stålfacaderne. Laboratorieenheden er udformet som en pulserende og servicerende instans, som døgnet rundt skal indgå i et nært og aktivt samarbejde med hospitalet, privat praktiserende læger samt andre hospitaler. Her vil analyser af blodprøver m.v. vil blive foretaget, og her vil blive lavet forsøg og forsket. Logistikenheden vil stå for central vareindlevering, lager og distribution. De forskudte kuber danner nogle arkitektoniske spring og variationer, som bryder det store volumen op, og materialemæssigt udgør nybyggeriet en harmonisk pendant op mod det øvrige bygningskompleks, herunder de smukke, ældre og fredede bygninger i røde teglsten, som udgør det eksisterende Bispebjerg Hospital.

Facaderne er i anodiseret aluminium i en mørk og varm, gyldenbrun farvenuance, som minder om kobber.

Hvide farver og glatte vægge

Bygningsmalerarbejdet er udført af Nielsen & Kromann A/S fra Rødovre. Egentlig beskæftiger de sig ikke kun med nybyggeri, men også projekter med renovering af f.eks. ældre ejendomme, kirker og slotte.

– Vi har opdelt vores specialkompetencer, således at vi kan sætte de rigtige folk på en given opgave, fortæller Malermester Henrik Lundberg fra Nielsen & Kromann, og fortsætter:

– Vi har været involveret i dette spændende og lærerige projekt i omkring otte måneder, og opgaven er fuldført. Det har været et ret stort projekt, hvor vi var i rigtig god dialog fra starten og igennem hele forløbet med bygherre og arkitekt om løsning af de mange forskelligartede maleropgaver. Malingen, der er anvendt, er al sammen svanemærket og 100 procent akryl, bortset fra de såkaldte dyrestalde, hvortil blev anvendt en specialmaling, bl.a. til forhindring af at gnavere – dvs. forsøgsdyrene – gør skade på deres omgivelser i lokalerne.

Sider

Andre byggerier i Byggeplads.dk 2018 nr. 4

Bolig

Bjerglandsbyen

Teglboliger i takket topografi

Domicil

Blox

Kajens Casanova

Bolig

Bølgen 2

Bølgende arkitektur og stilrent inventar

Bolig

Cortex Park

Etageboliger i videnmiljø-zone

Hospital

DNV-Gødstrup, Service- og teknikby

Funktionel serviceby til supersygehus

Ungdomsbolig

Eksercerpladsen

Ungdomsboliger med ekstra funktioner

Bolig

Halldorhus

Københavnsk karrémotiv i ny sammenhæng

Hotel og konference

Hotel Herman K

Betonbrutalisme ramme om hotel-luksus

Bolig

Kanalvej

Beton de luxe

Bolig

Nabolaget

Kvarterets nye nabo

Domicil

Sweco Domicil

Svejtserkniven